Kalana Kunstisadam - Hiiumaa kunstiresidentuuri ja pärandkultuurikeskus

Reitalu, Anni (2018) Kalana Kunstisadam - Hiiumaa kunstiresidentuuri ja pärandkultuurikeskus. [thesis] [en] Kalana Art Harbour - Artist-in-residency and cultural heritage centre in Hiiumaa.

[thumbnail of Anni_Reitalu_LÕPUTÖÖ_2018.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of 1_Tutvustus.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (30MB)
[thumbnail of 2_Skeemid.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (15MB)
[thumbnail of 3_Asendiplaan.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (55MB)
[thumbnail of 4_Stuudiomajad.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (70MB)
[thumbnail of 5_Galerii_ja_saunamaja.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (49MB)
[thumbnail of 6_Saalhoone.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (33MB)
[thumbnail of 7_Kohvik.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (44MB)
[thumbnail of 8_Lõimumise_maja.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (90MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Kalana kunstisadam on eskiisi tasemel lahendatud hoonete kompleksi projekt, mis sündis soovist kaasa mõelda kodusaare Hiiumaa käekäigule ja tulevikuperspektiividele ning pakkuda välja omapoolne visioon, mille alusel saarel ühtseid edaspidiseid arenguid ellu viia, läbivat identiteeti väljapoole turustamiseks ja turisminduse elavdamiseks luua ning saart üleüldse elu- ja töökeskkonnana atraktiivsemaks muuta. Võttes aluseks hiidlaste ülekaaluka eelistuse „Traditsioonilise mudeli“ rakendamise osas, pidades oluliseks saare omapära ja põhiväärtuste säilitamist – unikaalse looduse, rahu ja vaikuse ning pärandkultuuri hoidmist, pakkusin välja omapoolne visiooni kunstnike saare kontseptsiooni loomise näol, mis oleks piisavalt tundlik sekkumine olemasolevasse, looks lisaks traditsioonilistele vadkondadele saarele lisaväärtust ja rikastaks olemasolevat selle olemust rikkumata. Kuigi kogu saart hõlmava ühtse kontseptsiooni välja töötamine on kindlasti pikema ajalisem protsess, pakkusin oma projektiga välja selle idee võimaliku käima lükkava jõu rahvusvahelise kunstiresidentuuri ja pärandkultuurikeskuse rajamise näol saarele omases looduslähedases võtmes. Kalana kunstisadam on sümbioos, mis liidab unikaalse loodusega pühitsetud paiga ja tundlikult keskkonda sekkuva kõrget lisaväärtust loova funktsiooni. Modernse maailma inimese alateadvuses on rohkem pühaduse igatsust kui ta oskab iseendale teadvustada. Ta otsib ühe uuesti ja uuesti mingit kompensatsiooni oma pühast võõrdumisele. Igatsus püha järele sunnib teda eristama ja pühitsema siin ilmas kohti ja ruume, sest ta tahab vähemalt korrakski elada milleski, mis on püha. Kalana on paljudele meie seast pühitsetud koht, kus võib ületada mõttetu tormamise ja mõttetuste tagaajamise, ilmselt ka mõttetu muretsemise. Siin selles keskkonnas võib Ave Alavain sõnul igaüks kujueda omanäoliseks vaimuaadliks. [12, lk 7-8] Lõputöö projekti asukohaks valitud Kalana sadam on koht, mis vajab oma pühitsetud paikkonnavaimule väärilist kontseptsiooni. Kuigi kõige loogilisem võib tunduda sadamasse tüüpilise sadama funktsiooni rajamine, leian siiski, et antud paiga potentsiaal on suurem ja vajaks veidi tundlikumat sekkumist. Kunstisadam on keskkond, mis toob kokku loodusest lugupidavaid ja inspiratsiooi koguvaid loojanatuure ning kunsti ja rahulikku eemalolemist hindavaid külastajaid. Pärandkultuuri- ja kunstiresidentuuri keskus saab olema kohtumispunktiks Hiiumaal tegutsevate loomeinimeste, kõigi lihtsalt kunstihuviliste ja rahvusvaheliste hooajaliselt viibivate külaliskustnike vahel, kus lõimuda, tutvuda ja tutvustada vastastikku teineteise kultuuri ja loomingu eripäradega ning ühiselt õppida ja luua. Keskus elavdaks kohalikku kultuurielu ja looks enesetäeindusvõimalusi. Kompleksi arhitektuurne lahendus annab kalurikülale omase arhitektuurikeelega vihjeid Kalana ajaloolisele olemusele. Kaluriküladele iseloomulikke madalaid viilkatusega mahte kasutades on loodud vastavalt ruumi kasutusotstarbele varieeruvusi ruumi suurustes, katusekalletes ja klaasi ning tummseina suhte valikus. Loomingulise keskkonnale omaselt veidi kaasaegsema ja julgema lahenduse pakkumiseks kasutasin materjali valikul lisaks loodusesse harmooniliselt sobituvale puitmaterjaile ka ümbritsevast keskkonnast ja Hiiumaa rannikuala sümbolobjektidest – tuletornidest inspiratsiooni saades punaseid ja valgeid toone välisviimistluses. Sadama ala ümbrisevat hoonestust iseloomustab rootsipunase laudise ja valgete raamistusdetailidega kuni kahekorruselised hoonete mahud, mille tonaalsusega sobitudes kuid kasutuse osas vasatandudes lahendasin heledad hoonemahud punaste raamistusdetailidega. Fassaadimaterjalides kasutatud valgeks toonitud laudraketisele valatud betoonseinad ja valge valtsplekk katus moodustavad selge joonega hoonekontuuri, milllesse on omakorda tekitatud puiduseid sisselõikeid ja tagasiasteid katuseräästajoonest. Klaasfassaade ja katusealuseid ääristavad puitribistikud loovad visuaalse jätkumise ümbritsevale metsale ja seeläbi ka keskonda sulanduva terviklikuma üldpildi. Kalana kunstisadam on keskkond, kus kolm kunstiteost: loodus kui looja kunstiteos, arhitektuur kui kunstiteos ja koha peal loodav kunst teinetesit täiendavad ja ühtse terviku moodustavad.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis "Kalana Art Harbour- Artist-in-residency and cultural heritage centre in Hiiumaa." is in larger scale to propose a comprehensive conception for an Estonian island Hiiumaa by which island´s main developments could be directed and an overall image for marketing and promoting tourism could be developed. My proposal has take in consideration local people preferences to maintain island´s main essence and reference values as pure and unique nature, peace, quietness and local traditions and cultural heritage. Present thesis propses to develope Hiiumaa as artist´s island and creates a first and important step towards it by designing an international artist-in-rescidency and cultural heritage complex in sacred and unique place. The location of residencie has often determinative importance in the choice of program by aristst and recent statistics show that the biggest competitions are to hermitic and naturally unique places. According to this was the location of given project chosen and artist-in-residency complex was designed between island´s two main symbolistic natural environment – on the border of sea and forest. As the attraction of residents define how attractive and active the whole complex would become , was also the desing, location and conception designed firstly according to residents needs and preferences. Kalana Art Harbour creates new values in abandoned historic fishery harbor, but also to the whole island as creating a year-round functioning tourist attraction and place for locals to acquaint with different cultures and artistic works, place to learn and teach and experience the presence of unique artistic creation, remarkably beautiful nature , different cultural experiencies and architecture that supports founded functions, harmonises with surrounding environment and gives hints to location´s historic character.

Item Type: thesis
Advisor: Ralf Tamm
Subjects: Architecture > Applied Architecture > Architectural Design
Divisions: Institute of Architecture > Applied Architecture
Depositing User: Anni Reitalu
Date Deposited: 05 Jun 2018 12:48
Last Modified: 17 Mar 2021 08:59
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3973

Actions (login required)

View Item View Item