Geodeetilised tööd riigimaantee number kolm Mustvee ümbersõidu rekonstrueerimisel

Andrianov, Anton (2018) Geodeetilised tööd riigimaantee number kolm Mustvee ümbersõidu rekonstrueerimisel. [thesis] [en] The Geodetic Survey for the Reconstruction of Mustvee Bypass of National Road Number 3.

[thumbnail of Andrianov_Anton_loputoo_2018.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (63kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös on antud ülevaade ehitusgeodeetilisest teenindamisest riigimaantee nr 3 Mustvee ümbersõidu rekonstrueerimisel. Lõputöös on kirjeldatud erinevad geodeetilised etapid, kus osales autor ja tema arvamus tehtud töö kohta. Etapid kus autor ei ole osalenud on kirjeldatud vähem või üldse puuduvad. Lõputöö esimeses osas tutvustab autor objekti ja annab lühi ülevaate, kus antud objekt asub ja tutvustab millised ehitusgeodeetilisi instrumente kasutati objektil. Suur tähelepanu on pööratud mõõdistamisvõrgu rajamisele. Mõõdistamisvõrgu rajamisel on väga tähtis jälgida Majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi poolt kehtestatud „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korda“, nii et kõik geodeetilised tööd vastavad nõuetele. Seejärel tutvustatakse geodeetilisi töid objektil. Kõik ehitusgeodeetilised mõõdistused teostati elektrontahhümeetriga Leica TS15P 1” ja GNSS vastuvõtjaga Leica GS14. Geodeetilised tööd on jagatud kaheks osaks: mahamärkimine ja teostusmõõdistus. Mahamärkimise peatükis on kirjeldatud piketaaži mahamärkimist, raadamispiiride mahamärkimist, mahasõitude mahamärkimist ja asfaldi telje mahamärkimist. Teostusmõõdistuse peatükis on kirjeldatud asfaldi freesi teostusmõõdistust, liiva/kruusa/stabi kihtide teostusmõõdistust, asfaldi kihtide teostusmõõdistust ja lõplikku teostusmõõdistust.Viimases osas autor kirjeldab millised probleemid tekivad geodeedil teedeehituse objektil töötades. Kuna igal teedeehituse objektil on üks põhine probleem – autode liikluse intensiivsus. Autor annab ülevaate milliseid meetodeid saab kasutada, et seda probleemi lahendada. Tellija poolne negatiivne tagasiside puudub, seega võib öelda, et tellija jäi tehtud töödega rahule.

Abstract [en]

This thesis presents an overview of The Geodetic Survey for the Reconstruction of Mustvee Bypass of National Road No. 3. The thesis presents the geodetic stages that the author participated in as well as the author's opinion on the completed works. The stages that the author did not participate in are given less attention or none at all. In the first part of the thesis, the author introduces the object and gives a brief overview of where the object is located as well as introduces the instruments that were used to perform the geodetic survey. Great attention is paid to the establishment of a survey network. It is very important to observe the geodetic survey regulation established by the Ministry of Economic Affairs and Communications, so that the geodetic survey is compliant with the requirements. The author then introduces the geodetic works completed on the site. The geodetic survey was carried out using Leica TS15P 1 electronic gauge and Leica GS14 featuring GNSS receiver. The geodetic survey is divided into two parts: marking and measurement. The part on marking describes the staking-out of stationing, road boarders, turn-offs, and asphalt axis. The part on measurement describes the measurements of asphalt mill, sand/gravel/stack layers, asphalt layers, and the final measurement. In the last part of the thesis, the author describes the issues that arise in the process of performing a geodetic survey on a road construction object. Since every road construction object has one main issue – traffic intensity – the author gives an overview of which methods can be used to tackle this issue. There is no negative feedback from the customer, which allows to conclude that the customer is satisfied with the completed survey.

Item Type: thesis
Advisor: Katrin Uueküla
Subjects: Construction > Applied Geodesy
Divisions: Institute of Construction > Applied Geodesy
Depositing User: Anton Andrianov
Date Deposited: 06 Jun 2018 05:51
Last Modified: 27 Aug 2019 08:01
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3913

Actions (login required)

View Item View Item