Kahe tootmisliini reorganiseerimine Nurme Production OÜ näitel

Reede, Maarja-Liis (2018) Kahe tootmisliini reorganiseerimine Nurme Production OÜ näitel. [thesis] [en] Reorganizing Two Production Lines in Nurme Production OÜ.

[thumbnail of Maarja-Liis_Reede_2018_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Maarja-Liis_Reede_2018_Tootmisliini plaan.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (31kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (105kB)

Abstract

Diplomitöö eesmärgiks oli kahe tootmisliini ühendamine Nurme Production OÜ-s viisil, mis kasutaks tootmispinda ratsionaalselt, katkestades minimaalselt tootmisprotsessi, suurendades töötajate efektiivsust ning vähendades ettevõtte üldkulusid. Autor analüüsis kahe liini hetkeolukorda: milline on töökorraldus, kuidas jagunevad tööülesanded, millised on töötajate jõudlused ning oskused erinevatel seadmetel. Oskuste ja jõudluste tabelid olid aluseks koondoperatsioonide koostamisel. Hetkeolukorra analüüsimisel selgus, et kõrgema võimsusega ja rohkemate oskustega töötaja haigestumisel võib töö jagamine liinis olla raskendatud ning nii aeglustub toodangu valmimise aeg. Mõned töötajad pidid tegema enda võimetest raskemaid operatsioone ning seetõttu oli nende jõudlus väiksem. Töö tehnoloogilises osas kirjeldati kahele liinile kõige iseloomulikumaid tooteid: Parka Pyua MOJK, mis on iseloomulik Sügis liini toodangule ning T-särk Freewear JEPPE, mis on iseloomulik Suvi liini toodangule. Mudelite tehnloogilise järjestuse põhjal arvutati välja toodete töötlemise aeg õmblusliinis. Korralduslikus osas analüüsis autor mudelite töömahukust ning iseloomustas tootmisprotsessi tüüpi. Koostati projekteeritava protsessi esialgsed arvutused: leiti takt ja tsükli takt, mis on aluseks koondoperatsioonide loomiseks. Analüüsiti kahe liini tootmisprotsessi ning leiti, et kahe liini ühendamine suurendab liini võimsust, kuid seejuures väheneks tsüklitakt ehk töötajad peavad teostama vähem operatsioone, mis omakorda suurendab nende efektiivsust. Tsükli takti põhjal leiti miinimum ja maksimum takt ning koostati tööjaotus. Tööjaotuse põhjal selgus, et vaid kaks töötajat on ülekoormatud. Antud koondtööoperatsioonidele on valitud kõige kõrgema jõudlusega töötajad. Koondoperatsioonide tabeli põhjal koostati seadmete koondtabel. Arvestati ka protsessi väliste seadmetega, mida teiste mudelite valmistamisel vaja läheb. Seadmete koondtabeli ning koondoperatsioonide tabeli põhjal valmistati liiniplaan, arvestades töökohtade vahekäikude ning vahekauguste nõudeid. Liiniplaan koostati nii, et kolimine võimaldaks juba liinis olevatel töölistel töö jätkamist omalkohal, katkestades minimaalselt tootmisprotsessi. Töö viimases osas analüüsiti tootmisliinide efektiivsust viimase kuueteistkümne kuu jooksul. Graafikute põhjal selgus, et Suvi ja Sügis liin on kõige madalama efektiivsusega. Kuna märtsi lõpus ning aprilli alguses on tellimuste arv tavaliselt väiksem, valiti see aeg liinide reorganiseerimiseks. Liinide ühendamine vähendas toodete töötlemise aega, sest töötajaid kelle vahel tööd jagada on rohkem. Seega suureneb ka liini efektiivsus. Kolimine mõjutas efektiivsust minimaalselt.

Abstract [en]

The primary purpose of this thesis is to reorganize two production lines in Nurme Production OÜ. The aim of this is to use production lines surface rationally, interrupting production process as less as possible, decreasing company's expenses and to increase the efficiency of operators. The current standing in two product lines was analyzed to find out operators skills on different machines and to determine the performance of each operator. On the technological part, the author described two of the most typical models for each product lines. Technical drawings and descriptions were made for each model. In the next chapter, the production system was described based on the variety of garments that are produced. Work allocation was made based on the skill levels of each operator and the order of processing. After analyzing the work allocation and equipment that is needed, factory layout was made. Conclusions are drawn in the last chapter. The primary purpose of the graduation theses has been reached by analyzing the efficiency of the two product lines. Data processing showed that reorganizing two lines stabilized production line efficiency. In addition to that operators have fewer operations to do and their work can be more efficient. Due to more operators in one production line the production supervisor is able to do more efficient line balancing.

Item Type: thesis
Advisor: Kristel Klis
Co-advisor: Anu Tšistova
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Maarja-Liis Reede
Date Deposited: 06 Jun 2018 06:16
Last Modified: 27 Aug 2019 08:09
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3895

Actions (login required)

View Item View Item