Paekivi varemetele eluhoone rekonstrueerimise ettepanekud

Joandi, Kert (2018) Paekivi varemetele eluhoone rekonstrueerimise ettepanekud. [thesis] [en] Proposals for Reconstructing a Residential Building on Limestone Ruins.

[thumbnail of 2018_joandi_kert_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (267kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (22kB)

Abstract

Lõputöös on kaardistatud paekivi müüritise ja selle ümbruse tehniline seisukord. Selgitatakse puuduseid ja pakutakse terviklik rekonstrueerimise lahendus, mis sisaldab osalist arhitektuurset lahendust ning kandekonstruktsioonide ja energiamärgise arvutusi. Olukorda hinnati visuaalselt. Täiendavaid lähteandmeid täpsustati objektipõhiste mõõdistustega. Kuna müüritise seisukord on halb, arvestatakse arvutustes kõige nõrgemate olemasolevate müüritise omadustega. Katuse arvutustes on lähtutud standarditest, mis käsitlevad puitkonstruktsioone ja konstruktsioonidele mõjuvaid koormuseid. Arvutustes on lähtutud kõige ohtlikumast olukorrast. Aluseks võetud koormuskombinatsioonidest selgus, et kõige ohtlikum olukord tekib lumekoormusest. Katusekonstruktsiooni on käsitletud kui staatikaga määramatut konstruktsiooni, mille tõttu on kasutatud sarikatele mõjuva jõu arvutamiseks programmi „Autodesk Robot Structural Analysis”. Lõputöös kontrollitakse sarikate tugevust kandepiirseisundis. Arvutuste tulemusena valiti sarikate ristlõikeks 200x50 mm. Vahelage käsitletakse kui lihttala ja koormused on arvutatud vastavalt lihttala skeemile. Vahelagedel on kontrollitud arvutused kandepiirseisundis ja kasutuspiirseisundis. Vahelagedel on arvestatud kõik jõud mõjuma koormuskombinatsioonides maksimaalselt. Kontrolli tulemusena on leitud, et kõrvuti asetsevate talade ristlõige 250x100 mm ja samm 450 mm on piisavad. Müüritise arvutuses on leitud kahe erineva kivitüübi normatiivne survetugevus. Seejärel leitakse kas on tingimus täidetud kui tala toetub otse müüritisele. Järgnevalt kontrollitakse ristlõike kandevõimet kahes lõikes, antud lahenduses on ülemises lõikes Columbia kivi ja alumises paekivi. Arvutuste tulemusel on müüritise kandevõime tagatud. Energiamärgise saamiseks on „IDA ICE” abil leitud küttenetoenergia vajadus 14630 kWh/a ning energiatõhususarv 165 kWh/(m2a), mille alusel kuulub hoone „D” klassi.

Abstract [en]

The final thesis is concerned with the mapping of the technical condition of limestone masonry and its surroundings. Defects are explained and a comprehensive reconstruction solution is offered, containing a partial architectural solution and calculations for load-bearing structures and the energy performance label. The situation was assessed visually. Additional basic data were specified with on-site measurements. As the masonry is in a poor condition, the calculations are based on the weakest existing properties of the masonry. Calculations for the roof are based on standards related to wooden structures and loads applicable to structures. The calculations assume the most hazardous potential situation. Load combinations taken as basis revealed that the most hazardous situation is caused by snow load. Roof structure is treated as a static undefined structure, for which reason the force impacting the rafters is calculated with the programme Autodesk Robot Structural Analysis. The strength of rafters in a borderline load-bearing situation is checked. The calculations resulted in selecting the measurements 200x50 mm for the cross-section of rafters. Intermediate floors are treated as regular beams and loads are calculated pursuant to schematics intended for regular beams. Calculations for beams are checked in a borderline load-bearing situation and a borderline use situation. All forces are calculated at maximum load combinations for floors. Calculations revealed that the cross-section of 250x100 mm for adjacent beams with a pace of 450 mm is sufficient. Calculations for masonry determined the normative pressure strength of two different types of rock. After that, it is determined whether the conditions are met when a beam is supported directly by masonry. Then the load-bearing capacity of the cross-section is checked in two sections, in the solution provided, the upper section contains Columbia stone and the lower section contains limestone. According to the calculations, the load-bearing capacity of the masonry is verified. 61 The energy performance label is determined by way of finding the net heating energy requirement via IDA ICE, resulting in 14630 kWh/a, and the energy efficiency number 165 kWh/(m2a), thus revealing the building as class D.

Item Type: thesis
Advisor: Leena Paap
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Renovation and reconstruction work
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Kert Joandi
Date Deposited: 11 Jun 2018 05:59
Last Modified: 30 Aug 2019 07:45
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3892

Actions (login required)

View Item View Item