Generaatori adapteri raami projekteerimine

Fedjukin, Aleksei (2018) Generaatori adapteri raami projekteerimine. [thesis] [en] Designing the Frame of the Generator Adapter.

[thumbnail of Aleksei_Fedjukin_KME_81_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisad_Lõputöö_Aleksei_Fedjukin_KME_81.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (146kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk on generaatori adapteri raami projekteerimine, et lihtsustada raami komponentide kokkupanekut ning alandada komponentide tootmishinda. Adapteri raam koosneb järgmistest elementidest: alumine ja ülemine raam, vibrosummuti, isolatsioonikangas. Vastavalt eesmärgile oli püstitatud järgmised ülesanded: vibrosummuti asendamine odavama variandiga, vibrosummuti kinnituskoha vahetus, lihtsustada ülemise raami kuju, lihtsustada kevlarkanga paigaldamise protsessi. Vibrosummuti on üks olulistest detailidest Adapteri raamis. Eesmärk oli leida võimalikult odavam variant selle detaili asenduseks. Ülesande täitmiseks oli leitud silindrilise kujuga summuti MM AMC 120055 (Sele 7). Autori arvates on kõige parem paigaldamiskoht adapteri raami sisemises nurgas ning selle ülesande lahendamiseks oli projekteeritud spetsiaalne plaat, mille abil vibrosummuti kinnitub raami nurka (Sele 10). Alumise ja ülemise raami tootmishinda alandamiseks otsustas autor lihtsustada detailide geomeetrilist kuju. Vibrosummuti asukoha muutumise tagajärjel sai vähendatud alumise ja ülemise raami detailide mõõtmeid (Sele 12). Uues Kevlarkanga paigaldamisprotsessis kasutatakse täiendavat kinnituselementi "serva kaitsekate" (Sele 17), mis võimaldab kinnitada kevlarkangast surveplaatidele enne raamide kokkupanemist ning tänu uue raami konstruktsioonile on surveplaatide paigaldamine palju kergem. Keevitusõmbluse tõmbepinge arvutus näitas, et antud keevisõmbluste kandevõimse on suurem kui “Ülemise mooduli” kaal (897 kg). Arvutus näitas, et keevisõmblused tulevad ülemise mooduli koormusega toime ja on ka tugevusvaru. FEM analüüsi tulemusena saadakse deformatsioon 0,03 mm, mis on antud juhul suhteliselt ebaoluline. Maksimaalsed pinged 45 MPa, mis on tunduvalt väiksem voolavuspiirist võetud kahekordse varuga. Vibrosummuti katsete teostamiseks kasutas autor käsipressmasinat, kus survet näitab manomeeter baarides. Minimaalne surve, mida on võimalik mõõta antud manomeetriga, on 20 baari. Autori poolt teostatud katsel on vibrosummuti survekoormus kaks korda suurem (251,2 kg) kui on esitatud spetsifikatsioonis (122kg). Selel 21 on näidatud vibrosummuti muutused 20 baari surve all, deformatsioon on väheoluline. Arvestades sellega, et ühe vibrosummuti lubatud koormus on 70% maksimaalsest survekoormusest, siis 10 vibrosummutit kannatavad probleemideta välja koormust 897 kg. Adapteri raami katse suure survekoormusega (Sele 23). Tulemuseks sain, et uue disaini adapteri raami kokkupanemise protsess on muutunud lihtsamaks. Vibrosummuti vahetamise tagajärjel on majanduslik kasu 310 eurot. Majanduslik kasu adapteri raami disaini vahetuse tagajärjel on 146,62 eurot. Kokkuvõtes muutub adapteri raami tootmine 457 eurot võrra odavamaks.

Abstract [en]

The aim of this thesis is to develop the frame of the generator adapter, in order to simplify the assembly of the components of the frame and reduce the production cost of the components. The adapter frame consists of the following elements: bottom and upper frame, vibration damper, insulation fabric. According to the objective, the following tasks were performed: replacement of a vibration damper with a cheaper option, replacement of the vibration dampers fixing position, simplifying the shape of the upper frame and simplifying the installation process of the Kevlar fabric. The vibration damper is one of the most important parts of the adapter frame. The goal was to find the cheapest possible option, a substitute for this item. A damper of cylindrical shape MM AMC 120055 was found to complete the task (Figure 7). In the author's opinion, the best place for installation is the inner corner of the adapter frame and a special plate was designed to solve the task onto which the vibration damper is attached (Figure 10). The author decided to simplify the geometry of the details to lower the production cost for the lower and upper frames. As a result of the vibration damper position change, the size of the lower and upper frame was reduced (Figure 12). In the new Kevlar fabric installation process, an additional attachment element "edge protector" is used (Figure 17), which allows attaching the Kevlar fabric to the pressure plates before the frames are assembled. The calculation of the tensile stress of the welding seam showed that the carrier power of this weld seam is higher than the weight of the "Top Module" (897 kg). The calculation showed that the welds effectively sustain of the load on the top module and can withstand an extra 50%. According to the result of the FEM analysis, the deformation is 0.03 mm, which is relatively insignificant in this case. The maximum yield stress is 45 MPa, which is significantly lower than the yield strength taken with double reserves. The author used a hand press machine to perform vibration damper tests, pressure is shown by the pressure gauge in bars. The minimum pressure that can be measured with this pressure gauge is 20 bar. In a test made by the author, the pressure load of a vibration damper is twice as high (251.2 kg) as described in the specification (122 kg). Figure 21 shows variations in the vibration damper at a pressure of 20 bar; the deformation is negligible. Given that the allowable load on a single vibration damper is 70% of the maximum pressure load, the 10 vibration dampers withstand a load of 897 kg. Adapter frame test with high-pressure load (Figure 23). As a result, the process of assembling the newly designed adapter frame has become easier. The economic benefits of exchanging a vibration damper is 310 euros. The economic benefit of changing the design of the adapter frame is 146.62 euros. Altogether, the production of the adapter frame will become cheaper by 457 euros.

Item Type: thesis
Advisor: Mart Tiideman
Subjects: Mechanical Engineering > Product Development > Industrial Design
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Aleksei Fedjukin
Date Deposited: 08 Jun 2018 06:33
Last Modified: 27 Aug 2019 08:03
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3871

Actions (login required)

View Item View Item