Mittekootud geotekstiilide kasutamine infraehituses

Siidirätsep, Stenver (2018) Mittekootud geotekstiilide kasutamine infraehituses. [thesis] [en] Usages of nonwoven geotextiles in infrastructure.

[thumbnail of 2018_Siidirätsep_Stenver_loputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of 2018_Siidirätsep_Stenver_Lisad.rar] Archive (RAR) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (226kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (105kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli teha juhend mittekootud geotekstiilidele, mida kasutatakse infraehituses. Juhend on mõeldud projekteerijatele ja ka ehitajatele, et saada vajalik ülevaade materjalist ning kuidas valida õiget materjali erinevatele funktsioonidele. Juhend annab ülevaate, mis on sobiv geotekstiil eraldavaks, filtreerivaks, kaitsvaks ja erosioonikontrolli toimeks. Insener saab valida sisukorrast, mis toimele peab geotekstiil vastama ning saab kohe minna vastava peatüki juurde, kus ta leiab enim levinud lahendused erinevatele olukordadele, mis on illustratiivsete piltidega ära seletatud. Lisaks on välja toodud ka erinevad aspektid, mida tuleb projekteerimisel silmas pidada. Antud töö käsitleb erinevaid standardeid, mida geotekstiili tootjad peavad läbima ennem, kui nad saavad oma toodet turgudele pakkuda. Infraehituses on väga levinud NorGeoSpec, mis määratleb kui tugevad on erinevad geotekstiilid. Peamised profiilid on esimesest kuni viiendani, kus siis kõrgem number tähistab tugevamaid omadusi materjalil. Tööst tuleb välja, et geotekstiil ei ainult tavaline riie, mida saab igale poole paigaldada. Olulisemad aspektid, mida tuleb geotekstiili puhul jälgida on materjali kaal, tõmbetugevused, nendest kujuneb välja geotekstiili profiil, dreenismisomadused, geotekstiili pooriava suurused ning ka torketugevus. Teedeehituses muldkehade ehitamisel jälgitakse kõige enam profiile, mis tulevad välja pinnaseomadustest, liiklussagedusest ning mis fraktsiooniga killustiku kasutatakse tagasitäitel. Drenaažitorude ja erosioonikontrolli geotekstiilide puhul tuleb jälgida pinnaseuuringute parameetreid ning geotekstiili pooriavade suurust. Kui insener valib suurema pooriavaga geotekstiili, kui on pinnase kõige väiksemad osakesed, siis pikema aja peale toimub geotekstiili ummistumine ja see muutub kasutuks. Keskkonnaehituses on kirjeldatud rannikukaitse, geotorude ja geomembraani geotekstiilide parameetreid, mida tuleb jälgida. Projekteerijatele on välja toodud erinevad tabelid ja andmed, mille alusel nad saavad valida vastavalt pinnaseuuringutele tehtud andmetele sobivaid lahendusi.

Abstract [en]

The goal of Usages of nonwoven geotextiles in infrastructure thesis is to make a guide manual for designers and builders to get a nessecary overview of this material and how to choose the right one for the situation. This guide gives an overview of which geotextile is proper for seperation, filtration, protection and erosioon control. Engineers can choose from the table of contents the right chapter for what situation they need geotextile for and then proceed accordingly to the instructions. In all chapters there are examples of different situations that are most common in infrastructure and they can be useful for the decision or building. From each chapter they will find an answer for primary questions that they may be looking for and the most common situations are described with illustrative pictures. Geotextile is not just a regular fabric that can be just installed everywhere. The main aspects that have to be considered for geotextile is mass per unit area, tensile strenghts, from these characteristics come out application profiles for geotextiles, velocity index, characteristic opening size and static puncture test. Application profiles are the key for building embankments in road construction. The right profile derives from soil characteristics, traffic frequncy and which fractional grushed stone is used in the backfill process. In the case of drainage pipes and erosion control geotextiles, soil survey parameters and geotextile pore size should be monitored. For example if the engineer chooses a geotextile with a larger pore opening size than the smallest particles in the soil then the geotextile may get clogged up after some period of time and it becomes useless. In environmental engineering chapter there are described different parameters that have be considered for designing the solution. In this thesis the designers are provided with different tables and information that they can use. Most projects must pervede soil surveys that give them the neccessary information about the soil properties for selecting the right solution according to the situation.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Sillamäe
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Stenver Siidirätsep
Date Deposited: 06 Jun 2018 08:04
Last Modified: 27 Aug 2019 08:10
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3866

Actions (login required)

View Item View Item