Pehme mööbli tarbijauuringu läbiviimine Eesti turul Soffa Inn näitel

Põld, Grete (2018) Pehme mööbli tarbijauuringu läbiviimine Eesti turul Soffa Inn näitel. [thesis] [en] Soft Furniture Consumer Survey Based on the Example of Soffa Inn.

[thumbnail of Grete_Põld_2018_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (865kB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (84kB)

Abstract

Töö koostamisel on tutvutud tarbija ostukäitumist ja turu-uuringuid käsitlevate materjalidega ning saadud informatsiooni abil on otsituid seoseid Eesti tarbija eelistuste kohta. Samuti on põhjalikult uuritud tarbijauuringu tulemusi ning nende põhjal tehtud järeldused ja ettepanekud. Käesolevas lõputöös tehtud ettepanekud on eelkõige suunatud ettevõttele Soffa Inn. Teoreetilisest tulemustest järeldub, et tarbimine on pidev protsess ning ostuprotsessid on erinevate toodete puhul erinevad. Pehme mööbli soetamine võib olla keerukas, sest vajab korralikumat eeltööd ja soovitakse, et kõik oleks omavahel sobivuses. Mööbli soetamine ei ole seotud impulsiivostuga, vaid pigem uuritakse alati pikemalt ja leitakse parim lahendus. Elutoa mööbliost võib olla ka seotud uue kinnisvara soetamisega, mistõttu võib selleks konkreetne vajadus tekkida. Elutoa mööbliostu puhul arvestatakse kindlasti ka sotsiaalsete teguritega rohkem kui näiteks laste- või magamistoa kujundamisel, sest seda näevad rohkemad inimesed. Tarbija-uuringu läbiviimine annab ettevõttele aimu tarbija vajadustest, eelistustest ja soovidest. Seega töö eesmärgi saavutamiseks viidi läbi internetipõhine ankeetküsitlus, et teada saada võimalikult paljude tarbijate ostukäitumisest. Ankeetküsitlus viidi läbi Google Forms keskkonnas ning ankeeti jagati erinevates keskkondades: autori Facebook’is, Soffa Inn Facebook’is, autori tutvusringkonnas E-maili teel ning Tallinna Tehnikakõrgkooli kaudu õpilaste ja õpetajate seas. Küsitlusele oli võimalik vastata 21. märtsist kuni 10. aprillini ja küsitlusele vastas kokku 470 inimest. Läbiviidud küsitlusest tulid välja Eesti tarbija eelistused ning mõtted pehme mööbli soetamisel. Samuti intervjueeriti Soffa Inn juhatuseliiget ning intervjuust saadud informatsiooni kohaselt tunnevad Soffa Inn ettevõttes olevad inimesed Eesti tarbijat üsna hästi. Läbi viidud tarbijauuringuga saavutati lõputöös püstitatud eesmärk ning tulemuste põhjal tehti ettepanekuid Soffa Inn ettevõttele.

Abstract [en]

The following graduation thesis is Soft Furniture Consumer Survey Based on the Example of Soffa Inn. The purpose of the thesis is to find out consumer preferences for purchasing soft furniture. The findings of the thesis are addressed to the Soffa Inn enterprise. Soffa Inn is an Estonian furniture seller founded in 2008. The first part of the work is theoretical part, which gives an overview of consumer behaviour, factors affecting the consumer buying process and consumer behaviour in the selection of home textile products. Also, the first part includes an overview and necessity of consumer survey and the most widely used research methods. From theoretical results it follows that consumption is a continuous process and purchasing processes can vary with different kind of products. The living room furniture may also be related to the acquisition of new real estate, which may give a specific need for new furniture. When it comes to a living room’s furniture, the social factors will certainly be taken into account more than when designing children’s or bedrooms, as more people will see the living room. The second part of the thesis subsumes a short description of the enterprise, the choosing of the research methods and surveys. In addition, a structured-interview with the CEO of Soffa Inn Ülle Leok, an analysis of the survey results, conclusions and proposals for the enterprise have been added. Conducting a consumer survey gives the company a sense of consumer needs, preferences and desires. Therefore, an online questionnaire survey was conducted to reach the aim of this thesis, in order to find out consumer behavior. The questionnaire was conducted in the Google Forms environment and it was distributed via Facebook and Email. The survey was responsive from March 21 to April 10 and a total of 470 people responded to it. The questionnaire contained total of 17 questions, of which 5 were socio-demographic questions and 12 others were related to the acquisition of soft furniture. Responses show the preferences of Estonian consumers purchasing soft furniture. As a result of the consumer survey, the aim set in the thesis was achieved and, based on the results, proposals were made to the Soffa Inn Company.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Grete Põld
Date Deposited: 06 Jun 2018 10:06
Last Modified: 27 Aug 2019 07:13
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3860

Actions (login required)

View Item View Item