Endoskoobi paindelemendi haaveldusseadme automatiseerimine

Monakov-Rogozkin, Igor (2018) Endoskoobi paindelemendi haaveldusseadme automatiseerimine. [thesis] [en] Automation of Endoscopic Insertion Shaft Sandblasting.

[thumbnail of Igor_Monakov_2018_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of Igor_Monakov_2018_lõputöö_LISAD.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Lõputöö teemaks on endoskoobi tööosa haaveldamise protsessi automatiseerimine. Selle eesmärk on saavutada stabiilne välispinna kvaliteet ning võimaldada pikkade tööosade töötlemist. Lõputöö tulemusena on projekteeritud automatiseerimise seade, mis võimaldab efektiivselt asendada käsitsi teostatav tööosade haaveldamise protsess. Seade oluliselt tõstab tööefektiivsust ja eriti oluliselt kvaliteedi stabiilsust, mis oli põhiliseks argumendiks protsessi automatiseerimise otstarbekuse otsustamisel. Töö käigus on tehtud põhjalik probleemi analüüs ja tehtud vastavad järeldused ning otsused projekteerimisel. Projekteeritud seadmel on täidetud kõik seatud nõuded. Seadme konstruktsioon võimaldab kergesti teha muudatusi ja parandusi. Arvutuslikud projekti kogukulud on 22 010 € masina valmistamiseks ning tootmisse juurutamiseks. Projekti tasuvuse aeg on 10 kuni 12 kuud prognoositavate tootmismahtude teostamise juhul. Projekt sai positiivse hinnangu Karl Storz töötajate poolt ja sellest oodatakse häid tulemusi. Masina ehitus on heaks kiidetud ettevõtte juhatuse poolt.  Lõputöö raames projekteeritud automatiseerimise seade vastab tehnilisele ülesandele.  Seade võimaldab asendada käsitsi tehtav protsess, tõstab tööefektiivsust ja kvaliteedi stabiilsust  Seade võimaldab töödelda kõik uued ja samuti perspektiivsed tooted  Seadme kahepositsiooniline konstruktsioon vabastab töötaja ajaressursi  Seade parendab töökeskkonna puhtust tänu suletud kambri uksega töötamisele  Projekt sai positiivse hinnangu Karl Storz töötajate poolt  Juurutamine on heaks kiidetud KSVEE juhatuse poolt

Abstract [en]

A subject of graduation thesis is automation of endoscopic insertion shaft sandblasting process. The goal is to achieve stable outer surface quality and allow processing of long shafts. As the result of graduation thesis work, an automated device was designed, that allows to efficiently replace manual process of insertion shafts sandblasting. Device significantly raises workflow efficiency and cardinally improves the quality stability, what was the main justification to make a decision on process automation feasibility. While working on the project, a thorough problem analysis was made with subsequent conclusions and respective decisions for design flow. Designed device has fulfilled all defined requirements. The design allows to easily make changes and improvements. Calculated project costs are 22 010 € for building the machine and implementation on production floor. Project payback is 10 to 12 months in case of realization of estimated production volumes. Project got positive feedback from Karl Storz employees, and results are estimated to be good. Building of machine is approved by company’s management.  An automated device is designed according to defined technical requirements  Device allows to replace manual process, raises work efficiency and quality stability  Device allows to process all new and also future products  Double position design frees up worker’s man-hours  Device improves environment cleanliness thanks to working with closed chamber door  Project got positive feedback from Karl Storz employees  Implementation is approved by KSVEE management

Item Type: thesis
Advisor: Marek Pakkin
Co-advisor: Velviste Andres
Subjects: Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Automation Technology and Numerical Control Systems
Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Machine Elements
Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Hydraulic and Pneumatic Equipment
Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Equipment and Jigs
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Igor Monakov - Rogozkin
Date Deposited: 08 Jun 2018 06:24
Last Modified: 27 Aug 2019 07:09
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3854

Actions (login required)

View Item View Item