Polüester vormide tootmistehnoloogia

Ruugla, Sven (2018) Polüester vormide tootmistehnoloogia. [thesis] [en] Production technology of polyester models.

[thumbnail of Sven_Ruugla_2018_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 10 October 2023.

Download (6MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 10 October 2023.

Download (76kB)

Abstract

Lõputöö baasettevõte on Silberauto Eesti AS arendusosakond, mis alustas tööd aastal 2016. Arendusosakonna eesmärk on pakkuda tehnilist tuge alates modelleerimisest kuni tootmise ja koostamiseni. Praeguselt hetkel tegeletakse nii isesõitva auto kere arendamisega kui ka uute politseibusside tootmis- ja koostamistehnoloogia väljatöötamisega. Lõputöös arendati välja sobiv tootmistehnoloogia suuremahuliste vormide tootmiseks ja valmistati 1:1 skaalas ideeauto kere mudel, mida klient saab kasutada nii auto esitlemiseks kui ka disaini valideerimiseks. Mudel koostati nelja vormiosa liitmisel ja viimistleti vastavalt kliendi soovile. Töö esimeses ja teises peatükis tutvustati baasettevõtet ning selgitati ülesande püstitust. Kolmandas peatükis võrreldi erinevaid tehnoloogiaid taoliste suuremahuliste vormide tootmiseks ning põhjendati polüester pasta vormide valikut kliendi nõudmiste põhjal. Samuti kirjeldati töö käigus kasutatavaid seadmeid, mis valiti ettevõttes olemasolevatest seadmete seast. Neljandas peatükis töötati välja mudeli vormiosade töötlemise tehnoloogia. Vormide, toorikute, alusplaatide mudelite ning lõikeprogrammide loomiseks kasutati tarkvara Siemens NX. Selgitati mudeli vormiosadeks jaotamist, arvestades pingi mõõtmeid, vormide kuju, kasutatavate tööriistade pikkust ja muid parameetreid. Seejärel selgitati alusplaadi disaini ja tooriku kinnitamist alusplaadile. Alusplaadi tootmiseks kasutati vaakumlauaga freespinki Kimla 3D. Seejärel kinnitati toorik alusplaadiga viieteljelisse Kimla 5D pinki, kus viidi läbi mehaaniline töötlus, mis võttis kokku aega 21.88 tundi. Lõpetuseks liideti kokku kõik vormiosad ning viidi läbi auto lihvimine ja lakkimine. Viiendas peatükis arvutati kokku materjali- ja töökulu ühe auto mudeli loomiseks, milleks on 5778€. Käesolevas töös valmistatud auto mudel oli suurepäraseks katsekiviks polüester vormide tootmise võimekusele ja näitas, kuidas antud tehnoloogiaga tootmise keerukus ei sõltu oluliselt vormi suurusest. Samuti on antud tehnoloogial suur eelis vormi massi näol, ilma et tuleks loobuda tugevast ja vastupidavast vormi pinnast. Lõputöö koostamisel kasutas töö autor õppetöö käigus ning praktikatel ja laboratooriumides omandatud teadmisi. Lõputöö autor hindab kõrgelt juhendajate poolt antud soovitusi ning nõuandeid, mis on olnud suureks abiks lõputöö valmimisel. Käesolevas töös valminud auto mudel täitis kõiki kliendi nõudmiseid ja ootuseid. Auto mudeli valmistamine pani proovile tudengi varasemalt omandatud teadmised ja oskused ning andis juurde hulgaliselt teadmisi uute materjalide töötlemisel.

Abstract [en]

This thesis is based on Silberauto Eesti AS development department, which started work in 2016. The objective of the development department is to offer techical solutions from modeling to production and assembly. Currently we are in the process of developing the body of a self-driving car as well as developing manufacturing and assembly processes for new police vans. The purpose of this thesis was to develop a production method for large-scale models and to build a 1:1 scale model of a concept car, which the client can use to present their design as well as to validate the design. The car model was created by adding together four sections finished as per the client’s needs. In the first and second chapter I introduced the company and formulated the task. In the third chapter I compared different methods of creating large-scale models and described the reasons for choosing polyester paste models, based on the clients needs. This chapter also shows the machines used for the production, which are chosen from the companys machine park. In the fourth chapter I explain the development of the production methods to create the models. Siemens NX was used for all modeling, designing and manufacturing. This chapter explains the thought process behind the sectioning of the model, blank production, base plate design and blank to base plate connection. Then the blanks went through mechanical processing in the Kimla 5D mill, which took 21.88 hours. Lastly, the moulds were connected, sanded and painted. In the fifth chapter I calculated the material and work cost of building a single car model, which came up to 5778€. The completed car model was excellent proof to the capability of polyester mould production and showed, that the complexity of the production isn’t strongly related to the size of the models. Also this technology has a considerable advantage in the form of relatively low weight without sacrificing a strong and durable finish. In writing this thesis the author used knowledge obtained in the classroom, workshops and internships. The author highly appreciates the recommandations and advice recieved by tutors. The finished car model fulfilled all the expectations and requirements of the client. Making the model tested the knowledge and skills of the author and further developed the author by teaching to use new materials and production methods.

Item Type: thesis
Advisor: Janis Piiritalo
Subjects: Mechanical Engineering > Product Development
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Sven Ruugla
Date Deposited: 08 Jun 2018 06:14
Last Modified: 10 Oct 2018 11:01
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3834

Actions (login required)

View Item View Item