Tootmisseadme projekteerimine ettevõtte Spoony OÜ näitel

Läänesaar, Freddy (2018) Tootmisseadme projekteerimine ettevõtte Spoony OÜ näitel. [thesis] [en] Development of Production Device on the Example of Spoony Ltd.

[thumbnail of Tootmisseadme_tootmine_Spoony_OÜ_näitel_Flaanesaar.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (794kB)
[thumbnail of Tootmisseadme_tootmine_Spoony_OÜ_näitel_Flaanesaar.docx] Microsoft Word - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of Lisade_Joonised.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (221kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Archive (ZIP) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (25kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös „ Tootmisseadme projekteerimine ettevõtte Spoony OÜ näitel“ toodi välja informatsioon ettevõtte tootmisvõimekuse ning toodete kohta. Töö käigus mõtles välja ja projekteeris autor tootmisseadme, tuues välja selle tööpõhimõtte. Tootmisseadme projekteerimisel võeti arvesse ettevõtte Spoony OÜ poolt esitatud näpunäited tootmisseadme valmistamiseks vajaminevate materjalide ning seadme omaduste osas. Lisaks projekteeritud tootmisseadmele toodi välja ka aspektid mis puudutavad, tootmisseadme detailide materjale, materjalide omadusi, detailide arvu, kinnitusvahendeid ning ka maksumust. Projekteeritud tootmisseade koosneb kahest komponendist, milleks on lusikate hoidiku rakis ning Spoonyde vorm. Lusikate hoidiku rakise külge saab hõlpsasti kinnitada puidust lusikad. Spoonyde vormi puhul on võetud arvesse šokolaadi jahtumiskiirust ning ka šokolaadi välisstruktuuri. Lõputöö lisadesse on lisatud ka projekteeritud tootmisseadme detailide joonised. Eesmärgi teostamiseks kohtus töö autor ettevõtte Spoony OÜ esindajaga, mille käigus arutati tootmises esinevaid puudusi ning mida peaks projekteeritav tootmisseade ettevõttele juurde andma. Tootmisseadme projekteerimisel kasutas autor diplomipraktika käigus omandatud teadmisi plastikust materjalide osas, ning programmi Solid Edge ST10. Lõputöö koostanud autor töötab ettevõttes Kumex OÜ müügispetsialistina. Kumex OÜ on Eestis tegutsev ettevõte, mis tegeleb tehniliste materjalide maaletoomise ning töötlemisega, valdav osa materjalidest millega Kumex tegeleb on tehnilised kummid ja plastid. Ettevõttele Spoony OÜ esitati joonised ning hinnpakkumine detailide ja tootmisseadme valmistamiseks ning sellega on käesoleva lõputöö alguses püstitatud eesmärk täidetud. Ettevõtte Spoony OÜ edasine plaan on lasta ettevõttes Kumex OÜ valmistada esialgsed prototüübid ning sobivuse korral hakata tootmisseadet enda tootmises kasutama. Kaugemas tulevikus on ettevõttel Spoony OÜ plaanis ka automatiseeritud Spoonyde tootmisliini arendamine, kuid hetkel on ettevõtte arvates selleks veel vara ja tootmismahud ei ole kuigi suured.

Abstract [en]

In this thesis, "Development of production device on the example of Spoony Ltd.", information was brought out concerning the production capacity and products. During the work process, the author designed and developed a production device which brought out its work principle. Spoony Ltd (Spoony) offered tips were taken as an example during the designing process when choosing the needed materials and features of the device. In addition to the designed production device, the author also brought out aspects that concern the device's detail materials, features of the materials, number of details, fastners and price. The designed production device consists of two components which are spoon holder device and the Spoony form. Wooden spoons can be easily attached to the spoon holder device. In the Spoony form there was been taken the consideration of chocolate cooldown time and chocolate outer texture. The blueprints for the designed production device have been added to the annex section of the bachelor dissertation. The author of the dissertation met with the representative of Spoony to achieve on the goal of the work, during which the author and the representative discussed different deficits and what the designed production device should offer to the company. While designing the production device, the author used his acquired knowledge about plastics during his internship and his use of the computer program Solid Edge ST10. The author of the dissertation works in the company Kumex Ltd (Kumex) as a sales specialist. Kumex is a company operating in Estonia that deals with importing technical materials and processing a large portion of the materials, most of which are technical rubbers and plastics. Spoony was presented with the blueprints and an offer to the details and device production. The goal, which was established in the introduction of the dissertation, has been successfully fulfilled. The future plan of Spoony is to let Kumex prepare initial prototypes in the case of suitability and begin to use them in their own production. In the distant future, Spoony is planning on developing automated production lines. At the moment the company is considering this idea too early and the production volume is not large enough.

Item Type: thesis
Advisor: Annika Koitmäe-Pihl
Subjects: Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Equipment and Jigs
Mechanical Engineering > Product Development > Industrial Design
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Freddy Läänesaar
Date Deposited: 08 Jun 2018 10:22
Last Modified: 27 Aug 2019 08:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3830

Actions (login required)

View Item View Item