Tootmisprotsessi kaasajastamine ettevõtte Trimtex Baltic OÜ näitel

Saava, Alvar (2018) Tootmisprotsessi kaasajastamine ettevõtte Trimtex Baltic OÜ näitel. [thesis] [en] Modernization of the manufacturing process on the example of Trimtex Baltic OÜ.

[thumbnail of Alvar_Saava.pdf.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (77kB)

Abstract

Baasettevõte Trimtex Baltic OÜ on oma asutamisest alates olnud kiiresti arenev ja väga tugev ettevõte sublimatsioonitrüki valdkonnas. Aastate jooksul on omandatud hindamatu väärtusega teadmisi ja oskusi, mille rakendamiseks ja edasiarendamiseks seadis renditav tootmispind piirid. Endise tootmispinna kitsaskohtade kaardistamisel tõusis selgelt esile, et valdav enamus probleemidest on tingitud liiga vähesest hoone kasutatavast pindalast ning ruumide ja tehnosüsteemide halvast seisukorrast. Lõputöö teema eesmärk oli kaasajastada Trimtex Baltic OÜ tootmisprotsessi. Olukorra parendamiseks oli esimese tingimusena vajalik hankida juurde tootmispinda, mis võimaldaks vanal tootmispinnal kaardistatud probleeme elimineerida või minimaliseerida. Tootmispindade laiendamiseks teostati arvutused selle suuruse määramiseks arvestusega, et 10 aasta jooksul ei peaks suuremaid ehitusprotsess uuesti läbi viima. Arvutustes lähtuti ettevõtte kasvunäitajatest minevikus ja kasvustrateegiatest tulevikus. Tulemusena saadi peamine kriteerium tootmispindade laiendamiseks. Peamisest kriteeriumist lähtudes töötas juhtkond välja kolm abinõu, mille seast teostatavuse uuringu järgselt osutus valituks variant 2, mis tähendas, et Trimtex Baltic OÜ loobub rendipindadest ja ehitab endale kaasaegse tootmishoone Pärnusse. Otsus, mis sidus kogu kontserni kinnisvara näol Eestiga, näitab, et juhtkond hindab kõrgelt Trimtex Baltic OÜ professionaalsust ja usaldab oma tütarfirmat täielikult. Kuna baasettevõtte juhindub oma igapäeva tegevustes kvaliteedijuhtimissüsteemile ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimissüsteemile ISO 14001:2015, siis uue hoone töövoo planeerimisel on oluline jälgida, et toode läbiks väärtusloomeahela võimalikult ressursisäästlikult. Parim lahendus selle põhimõtte järgimiseks oli rakendada uue hoone materjalivoo planeerimisel Lean metoodika printsiipe. Parenduste tulemusena saavutati juba vaid 10 tootmisnädala seirel märkimisväärne rahaline kokkuhoid tänu paranenud kvaliteedinäitajatele toodete valmistamisel ja ajalisele kokkuhoiule transpordis. Tulemuste registreerimine toimub iganädalaselt ja ollakse lootusrikkad pikaajaliste näitajate suhtes. Uue hoone rajamisega lahendatud kvaliteedi-, tööohutuse- ja ressursiraiskamise probleemid ei tähenda, et Trimtex Baltic OÜ jääb loorberitele puhkama, vaid olukorda käsitletakse kui head stardipositsiooni esimeste suurte sammude tegemiseks tootmise automatiseerimisel. Töötingimuste paranemisest motiveeritud personaliga minnakse vastu uutele väljakutsetele järgides pideva parenduse põhimõtet ettevõtte jätkusuutlikkuse tõstmiseks.

Abstract [en]

Trimtex Baltic OÜ has been a rapidly developing and very strong company in the sublimation printing sector since its inception. Over the years, invaluable knowledge and skills have been acquired but the leased production space has set boundaries of their implementation and development. Mapping the bottlenecks of the former production site clearly highlighted that the overwhelming majority of problems are caused due to the under-utilization of the building and the poor condition of the premises with its technical systems. The aim of the thesis was to modernize the production process of Trimtex Baltic OÜ. In order to improve the situation, it was first necessary to obtain a production space that would eliminate or minimize the problems mapped on the old production site. For expanding the production area, calculations were made to determine its size, taking in consider that in the course of 10 years, no major renovation process would be required. The calculations were based on the company's growth performance in the past and growth strategies in the future. The result was the main criterion for extending the production space. Based on the main criterion, the management developed three measures, after which the feasibility studies were done and the selected measure turned out to be option 2. That meant that Trimtex Baltic OÜ gave up leased premises and built a modern production facility in Pärnu. The decision, which connected whole group to Estonia thru real estate, shows that the management highly values the professionalism of Trimtex Baltic OÜ and trusts it’s subsidiary fully. As the base company is guided by quality management system ISO 9001: 2015 and the ISO 14001: 2015 environmental management system in day-to-day activities then it is important to ensure that the product passes through the value chain as efficiently as possible in planning its workflow. The best solution to this principle was to apply the principles of the Lean methodology when planning the material flow for a new building. As a result of improvements, significant financial savings were already made in the monitoring of just over 10 weeks of production thanks to improved quality indicators for product manufacturing and time savings in transport. The results are recorded on a weekly basis and company is encouraged for long-term indicators. The problems of quality, safety and resource disruption resolved in a new building does not mean that Trimtex Baltic OÜ will slow down on improvements, but it is considered as a good starting point for the first major steps in automation of production. Motivated employees will be facing new challenges keeping in mind the principle of continuous improvement to enhance enterprise sustainability.

Item Type: thesis
Advisor: Marek Pakkin
Co-advisor: Maiu Antsmaa
Subjects: Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Alvar Saava
Date Deposited: 08 Jun 2018 06:44
Last Modified: 27 Aug 2019 07:15
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3809

Actions (login required)

View Item View Item