Elektroonse müügikanali loomine tootele Plypak

Kõrm, Kadri-Liis (2018) Elektroonse müügikanali loomine tootele Plypak. [thesis] [en] Creating an Electronic Sales Channel for the Plypak Product.

[thumbnail of Lõputöö, K-L Kõrm_2018.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 5 June 2023.

Download (1MB)
[thumbnail of Lisad, K-L. Kõrm_2018.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 5 June 2023.

Download (248kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 5 June 2023.

Download (255kB)

Abstract

Pakenditurg on pidevas arengus. Pakkida on tavaliselt vaja kõiki tooteid, mistõttu, kuniks tarbija tellib endale tooteid, peab keegi sellele pakendi looma. Samuti käib pakenditurul tugev arendustegevus leidmaks maksimaalselt loodussõbralikke lahendusi. Töö autoril on olnud hea võimalus alates 2017. aasta kevadest töötada ettevõttes Nefab. Avanes võimalus töötada esimesed pool aastat tootmisosakonnas, täites erinevaid tööülesandeid. PlyPaki toode on väga kvaliteetne ja seetõttu erinevates eluvaldkondades kasutatav. Alates käesolevast aastast töötab töö autor müügiosakonnas. Lõputöö teemaks kujunes seega kvaliteetselt toodetud PlyPaki pakendite viimine tarbijateni. Sarnastes pakenditootmisettevõtetes ei ole olulist rõhku pandud turustamisele eratarbijale. Töö autor tutvus esiteks teiste sarnaste tootmisettevõtete kodulehtedega. Sealt selgus, et puudub e-poe lahendus. Seetõttu oli antud töö teemapüstitus ettevõttele Nefab väga oluline. Eesmärgiks seati koostöös müügiosakonnaga PlyPaki toote tutvustamine ja müük e-poe vahendusel, mis on integreeritud Nefabi eestikeelse kodulehega. Ülesande lahendamiseks viidi läbi kliendiuuring, mille abil selgitati sihtrühmade lõikes välja potentsiaalsete ostjate huvi antud tootegrupi vastu. Rühmadelt küsiti toote tuntuse, soovitud ostukohtade, kasutusviiside kohta ja samuti küsiti vastajate käest ettepanekuid toote arendamiseks. Vastustest selgus, et elektrooniline müügikeskkond eratarbijate jaoks on vajalik. See omakorda andis kindlust, et müügiedendust plaanitakse teha õiges suunas. Edasi käsitles töö autor e-poe turunduslikku osa – mis peab kindlasti veebipoel olema, et see inimesi ostlema kutsuks. Samuti toob autor välja e-poe loomise põhimõtted – mida Nefabil tasuks järgida. Töö käigus tõi autor välja ka võimalikud riskid ja lahendused nende ennetamiseks. Kõige rohkem peab silmas pidama seda, et esimeseks ja kõige tähtsamaks sammuks on omale pädeva meeskonna kokkupanek, vastutuste jagamine ja pidev tegevuste analüüs. Kokkuvõtvalt võib öelda, et PlyPaki tootele e-poe loomine on küllaltki uudne projekt, kuid silmas pidades küsitluse tulemusi ja ettevõtte Nefab enda müügiedenduse plaane, on see õnnestumise korral väga hea projekt müügimahu suurendamiseks.

Abstract [en]

The packaging market is in constant development. All products usually require packaging so, as soon as the consumer orders the products; someone needs to create a package for it. There is strong development in the packaging market to find the most environmentally friendly solutions. The author of this work has had the opportunity to work at Nefab since the spring of 2017. The Nefab Plypak products have a very high quality and are therefore usable in various areas of life. The author worked in the production department in the first half of the year, completing various tasks. At the beginning of this year, the author had the opportunity to work to transfer into the sales department. The topic of the thesis was to deliver the quality packaging solution, Plypak, to consumers. Similar packaging companies do not place significant emphasis on marketing to private consumers. The author of the work first examined the websites of other similar manufacturing companies, but it turned out that there is no e-shop solution currently in use. That is why the theme of this work was very important for Nefab. The main intension was to introduce and sell the Plypak product in cooperation with the sales department via an e-shop, which would be integrated with Nefab's Estonian homepage. A customer survey was conducted to explain the interest of potential buyers in those target groups. Groups were asked about the familiarity, the desired places of purchase, the uses, and their opinions on product development proposals. The responses revealed that an online sales environment for private consumers is necessary, which ensured the sales department that their plans for development were done in the right direction. Next, the author confirms an e-shop must be integrated into the website, to invite customers to buy the products. It also summarises the principles of creating an e-shop - which Nefab would have to follow. During the work, the author also outlines possible risks and solutions to prevent them. To sum it up, the creation of a Plypak e-shop is a rather novel project and in light of the results of the survey and Nefab's own sales promotion plans, it is a very good project to increase sales

Item Type: thesis
Advisor: Helen Kiis
Subjects: Other
Working Life > Sales
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Kadri-Liis Kõrm
Date Deposited: 08 Jun 2018 10:17
Last Modified: 08 Jun 2018 10:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3794

Actions (login required)

View Item View Item