Digiturunduse strateegia loomine Soojuskeskus OÜ näitel

Landes, Geelia (2018) Digiturunduse strateegia loomine Soojuskeskus OÜ näitel. [thesis] [en] Creation of Digital Marketing Strategy on the Example of Soojuskeskus OÜ.

[thumbnail of Geelia Landes lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Archive (ZIP) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (64kB)

Abstract

Turunduse areng on läbi aegade olnud suur, tänapäeval on üheks populaarsemaks turundusviisiks kujunenud digiturundus. Kõik, mis meid täna ümbritseb on seotud internetiga, see on ka põhjus miks ettevõtted panevad üha rohkem rõhku digiturundusele, nii teeb ka Soojuskeskus. Antud lõputöö oli ajendatud autori poolt läbitud praktikast ning ettevõtte soovist uurida digiturunduse parendamise võimalusi. Soojuskeskus on seni tegutsenud turunduses ilma, et oleks kampaaniaid ja erinevaid turundustegevusi mõõtnud. Kuigi vahendid selleks on loodud ehk tehtud kampaaniate ja AdWords’i kasutamise tulemused on internetist kiirelt ja mugavalt kättesaadavad, siis pole ettevõtte sellele varem rõhku pannud. Autor soovitas ühe peamise eesmärgina hakata analüüsima ja mõõtma turundustegevuste tulemusi, sest nendest saab teha järeldusi kuhu ettevõtte oma raha enam suunata võiks. Lisaks soovitas autor pöörduda mõne digiturunduse arendust pakkuva ettevõtte poole või osta sisse teenust, mis pakuks turunduse alast konsultatsiooni. Läbi konkurentide uurimise selgus, et Soojuskeskusel on palju võimalusi end veel nähtavamaks muuta ja nii kodulehte, Facebook’i kui ka Google leitavust parandada. Autor andis hinnangu hetkesele konkurentsile ning tõi erinevad võrdlused tabeli näol. Ettevõte koduleht on konkurentidega võrreldes nõrk. Mitmekeelsuse puudumine, iganenud disain, linkide puudumine sotsiaalmeedia kontodele, mitte töötav „Login“ funktsioon - need on puudujäägid, millega Soojuskeskus tegelema peab. Autor uuris sotsiaalmeedia lehekülgedest Facebook’i ning seal oli Soojuskeskuse tulemus võrreldes konkurentidega parem, kuigi antud valdkonna populaarsus Facebook’is ei ole suur ning sellele rõhku ei panda. Soojuskeskusel on palju võimalusi kuidas Facebook’is end populaarsemaks muuta ja sealset kasutajaskonda ära kasutada. Autor jagas mitmeid nõuandeid milliste postitustega võiks ettevõte end Facebook’is reklaamida. Antud töös tegi autor ettepanekuid ja järeldusi nii, et Soojuskeskusel oleks võimalus valida millised muudatused on neile olulised ja millistest alustada selleks, et ettevõtte nähtavus internetis suureneks. Lisaks andis autor mõned uued meetodid, millega ettevõte seni kokkupuutunud ei ole, nendeks olid e-maili turundus, koostöö blogijaga ja SEO kasutuselevõtt.

Abstract [en]

The development of marketing has always been enormous. Today one of the most popular ways of marketing is digital marketing. Everything surrounding us is in a close relation to the Internet, which is also the reason for business to focus on digital marketing. So does Soojuskeskus. The current thesis was driven by the author’s internship and the company’s ambition to research digital marketing. Soojuskeskus has done its marketing without analysing their campaigns. Although they had all the tools for it as the results of the use of campaigns and AdWords are easily accessible through the Internet, the company has not emphasised the importance of it. The author suggested analysing and measuring marketing results as one of the main targets, as it allows the company to reach different conclusions on how to channel their finances. Additionally, the author recommended turning to a company that offers digital marketing development or consults on marketing in general. Through researching the competitors it can be concluded, that Soojuskeskus has abundant opportunities to make them more prevalent. Additionally, Soojuskeskus could change their homepage, Facebook page and improve their Google rankings. The author evaluated their current competition and emphasized the differences in comparative tables. The company’s webpage is weak comparing to the competitors’. The absence of multiple languages, links to social media and broken “Login” function are the deficits Soojuskeskus has to work on. Among a vast variety of social media options, the author researched Facebook pages. On Facebook Soojuskeskus did better than the competitors, although given field’s popularity on Facebook is not remarkable, which is the reason it is not the companies’ main focus. Soojuskeskus has numerous opportunities how to gain popularity on Facebook and resourcefully use its users. The author introduced multiple suggestions on how the company could advertise themselves on Facebook. In the thesis the author introduced conclusions and suggestions in a way Soojuskeskus has the opportunity to choose between the changes they would like to implement to increase their popularity in the Internet. In addition, the author introduced a few methods Soojuskeskus has not yet used – e-mail marketing, collaboration with bloggers and implementing SEO.

Item Type: thesis
Advisor: Helen Kiis
Subjects: Economy and Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Geelia Landes
Date Deposited: 08 Jun 2018 10:15
Last Modified: 27 Aug 2019 08:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3793

Actions (login required)

View Item View Item