Multibrändi merchandising juhtimise ja tegevuste parendamine võimalikul strateegia muutusel AS Baltika Grupp näitel

Rekker, Adelheid (2018) Multibrändi merchandising juhtimise ja tegevuste parendamine võimalikul strateegia muutusel AS Baltika Grupp näitel. [thesis] [en] Improvement of Multibrand Merchandising Management and Operations in Case of Possible Strategy Change on Example of AS Baltika Group.

[thumbnail of Adelheid_Rekker_2018_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 2 June 2021.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 2 June 2021.

Download (76kB)

Abstract

Antud lõputöö teemaks oli multibrändi merchandising juhtimise ja tegevuste parendamine võimalikul strateegia muutusel AS Baltika Grupp näitel, et näha kuidas mõjutab uus strateegia merchandiser’i tööd. Eesmärgiks oli leida analüüsi tulemusel uus võimalik protsessi juhtimismudel, et muuta osakonna tööd efektiivsemaks multibrändides. Eesmärgi täitmiseks otsiti teooriat merchandising, merchandiser’i tööülesannete, üle- ja alakaubastamist ning mono- ja multibrändi kohta. Empiirilises osas analüüsiti valitud multibrändi kauplusi, struktuuri ning merchandiser’i tööülesandeid AS Baltika Grupis, et näha, mis vajab uue strateegia kasutusele võtmisel muutmist. Töö kirjutamise ajal ei tehtud ühtegi strateegilist otsust, mis täiendaks autorile antud strateegia algset sisendit. AS Baltika Grupil on kokku 28 multibrändi ja 64 monobrändi kauplust. Kokku 92 kauplust, kus tuleks rakendada uus strateegia. Analüüsi ühe osana leidis autor, et premium brändid võiksid jääda eemale uuest strateegiast, kuid seda võiks rakendad ülejäänud brändidele. Leiust hoolimata otsustas autor, et koostab ettepanekud lähtuvalt sisendist, mis ütles et strateegia rakenduks kõigile brändidele. Analüüsi tulemustest selgus, et uue strateegia rakendamisel oleks vajalik uus struktuur, kus töökohustused jaguneksid teisiti. Merchandiser’i töömahu suurenemisel, tekib juurde uus ametikoht, sest praeguse merchandiser’i ametikoht jagataks kaheks. Müügitulemuste analüüs näitas, et uue strateegia rakendumisel tuleks koostada uus kaupluste grading, kus arvestatakse turu-kaupluse vaates. Ettepanekutena toodi välja väiksemaid võimalike muutusi, mida rakendades oleks võimalik muutu tööd efektiisemaks. Hüpotees ei pidanud paika, sest multibrandi merchandising juhtimine toimib monobrändi vaates, tagades, et kauplustes oleks brändi olemus ja väärtus. Ettepanekud kirjeldavad, kuidas rakendada uus strateegia merchandising tegevustesse, sõltumata hüpoteesi paikapidavusest.

Abstract [en]

The following graduation thesis Improvement of Multibrand Merchandising Management and Operations in Case of Possible Strategy Change on Example of AS Baltika Group is to find out how the new strategy affects merchandising department. The purpose was to suggest more effective merchandising management model in multibrand stores, as a current multibrand model uses monobrand management. To reach the goal theoretical material of merchandising, merchandiser job descriptions, over- and sub-supplying of stores, and materials of mono- and multibranding were looked into and used for the base of analysing. Author examined selected multibrand stores, merchandising department structure and most important merchandiser tasks in AS Baltika Group to address what parts would need to change when implemented new strategy. At the time of writing, no strategic decisions were made for changing original directions given to the author. AS Baltika Group has 28 multibrand stores and 64 monobrand store, a total of 92 stores where a new strategy should be implemented. As part of the analysis, one outcome was a new strategy should not include the premium brand, but could be applied to the rest of the brands Despite the discovery, the author decided to make proposals based on the original directions, as the new strategy would apply to all brands. The results of the analysis show that with the new strategy the merchandising structure would have to change. As option count per merchandiser increases, creating a need for new employees as current merchandiser tasks are divided in two. An analysis of selected stores showed a need for new shop grading line-up taking into account the market-store characteristics. The suggestions chapter offers smaller possible changes to make merchandising processes more effective. The hypothesis was not correct as multibrand merchandising works in a monobrand management as well, ensuring that shops carry brand values and identities. Recommendations were made for possible way how to implement the new strategy to merchandising management and operations

Item Type: thesis
Advisor: Evelin Vaab
Co-advisor: Brigitta Kippak
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Adelheid Rekker
Date Deposited: 06 Jun 2018 10:01
Last Modified: 06 Jun 2018 10:01
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3774

Actions (login required)

View Item View Item