Turu-uuring kokkupakitava mähkimisaluse turupotentsiaali hindamiseks

Adamson, Anet (2018) Turu-uuring kokkupakitava mähkimisaluse turupotentsiaali hindamiseks. [thesis] [en] Market Research To Find Market Potential For Foldable Baby Wrapping Mat.

[thumbnail of Anet_Adamson_2018_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] PDF (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (105kB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] PDF (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (55kB)

Abstract

Antud lõputöö on üles ehitatud ettevõtte Nobiina OÜ uue tooteidee ja selle turu suuruse analüüsimisele. Töös käsitletud teemavalikul lähtus autor huvist saada teada, kas on mõtet tootega turule tulla. Käesoleva lõputöö eesmärk oli leida kokkupakitava mähkimisaluse turupotentsiaal Eesti turul. Kuigi võimaliku brändi loomis- ja toote tootmisportsessiga veel algust tehtud ei ole, on käesoleva lõputöö raames teostatud vajalik eeltöö ja uue tootega turule tulemiseks. Majandusolukorra analüüsimisel tugines autor Eesti Rahandusministeeriumi ja Eesti statistikaameti kodulehekülgedel avaldatud andmetele. Leitud esmaste andmete põhjal prognoositakse Eesti majanduses majanduskasvu ning hoogustatakse perede kasvamist. Veebiküsitluse ja intervjuuga selgitati välja potentsiaalse sihtgrupi huvi kokkupakitava mähkimisaluse vastu. Veebiküsitlusele vastas 243 vastanut, kellest 200 kuulus sihtrühma. Ülejäänud 43 respondendi vastust käsitleti kui võimalikku katsikukingi ostlejat. Intervjuu valim koostati mugavusvalimi teel, kus autor viis intervjuu läbi enda tutvusringkonnas klienditüpaažile vastavate emadega, kokku neli intervjuud. Tarbija-uuring andis teadmise, et kokkupakitavale mähkimisalusele on potentsiaalne sihtturg olemas ning huvi toote vastu on kõrge aga teadmised tootest madalad. Toote hinnapakkumine on võrdlemisi madal, mille põhjal võib järeldada, et materjali- ja tootmiskulusid on vajalik vähendada. Toode on vastanute hinnangul ka potentsiaalne katsikukingitus. Nii veebiküsitluse kui intervjuude käigus tuli välja mitmeid ettepanekuid tootele, mida lapsevanemad muudaksid. Tootele on selle praegusel kujul klientuur olemas, kuid potentsiaalse sihtrühma suurendamiseks tuleb pakkuda erinevaid tootelahendusi – esmaste ettepanekute põhjal anda tootele suurem ja väiksem kuju, lisaks analüüsi tulemusel luua kollektsioonile lisatooteid. Ettepanekutele toetudes saab toodet parendada, kus antud hinnangute põhjal toodet muuta ja täiendada. Konkurentsianalüüsi käigus saadi teadmine, et turul tegutsevaid konkurente on palju ja konkurentsi võivad pakkuda kõik ettevõtted, olenemata ettevõtte tootespetsiifikast. Tugevaks saab pidada konkurenti, kelle toode sarnaneb enim analüüsitava tootega. Konkurentsiluure käigus külastati imikutarbeid pakkuvaid kauplusi Tallinnas ja kohalikke ning välismaiseid veebikauplusi. Konkurents imikutarbeid pakkuvates kauplustes on madal, ehk samalaadsed tooted puudusid. Veebikaupluseid analüüsides selgus, et turul tegutsevaid konkurente on palju, kelles igaüks konkureerib erinevate omadustega – hinna, omaduste, funktsionaalsuse poolest. Omaduste poolest saab tugevaimaks pidada kodumaist brändi Nete.Kit, hinna poolest on suurim konkurent Hauck. Tootepakkujaid on palju, kuid tarbija-uuringu põhjal saab järeldada, et teadmine tootest on madal. Töö raames läbi viidud turu-uuring andis teadmise, et sihtturg on tootele olemas ja turupotentsiaali saab tarbijatelt saadud tagasiside, turuolukorra analüüsi ja konkurentide kõrval hinnata heaks. Uuringu tulemustest 76,5% valimist kasutaks toodet. Suur osa toote edust sõltub promotsioonist, millele tuleb tarbijatele tundmatu toote puhul panna tugevalt rõhku. Kuid enne tootega turule tulemist on vaja eesmärgiks seada rohkema hulga tarbijate rahuldamine, mis nõuab käesoleva toote kõrvale lisatoodete loomist. Käesoleva töö raames läbi viidud turu-uuring andis kinnitust kokkupakitava mähkimisaluse vajadusest Eesti turul. Nõudlus toote järele on olemas, vajalik on vaid lõplik otsus ettevõtte asutamiseks, mille käigus teha edasised jätkuuringud.

Abstract [en]

Current thesis have been built up to analyse the company Nobiina OÜ new product idea to find the potential market size for the product. Before entering to market is neccessary to find out whether there is demand for foldable baby wrapping mat or not. The purpose of this thesis is to find out market potential for foldable baby wrapping mat in local market by analysing market situation, to get knowledge about target group opinion and to find potential competitors. Current thesis gives important input for the company to start planning new product develpoment and production proccesses. Economic situation analyse is based of Estonian Ministry of Finance and Estonian Statistics data. Prognosis for the Estonian Econimic situation seems to be good – economic growth continues and the government accelerating population growth. Marketing research in two section (online poll and interview) showed that the product is highly valued on the target market. Marketing research gave the knowledge regarding the target market knowledge about the product, which is low. Unfortunately bidding for the product is low, which is sign from customer side that product price needs to be reduced. Main options to reduce product price is to bring down material- and production-costs. During marketing reseach many respondents gave suggestions to change the product and it’s details. Main proposals for the product was to decrease/increase product size in different colours, to launch additionl products to create harmonized collection. In the market there are many competitors, where the most dangerous oponent could be the company which offers the product which is most similar for your product. Author of the current thesis found that the two of the strongest competitors are Nete.Kit and Hack. Nete-Kit product is most similar and Hauck product offers the lowest price from all competitors. Marketing research gave the knowledge that the potential market exists for the foldable baby wrapping mat. According to online poll and interviews gave the answer that 76,5% of potential market is ready to use the product. Now the first step to launch new product is made. Research resluts were positiive and now is need to make the last decision from company side – do they decide to start production development and production or not. According decision the company will make next steps and can create new researches.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Anet Adamson
Date Deposited: 06 Jun 2018 12:46
Last Modified: 27 Aug 2019 08:33
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3757

Actions (login required)

View Item View Item