Transpordiettevõtte tegevusplaan Aurelicom OÜ näitel

Rehepap, Raido (2018) Transpordiettevõtte tegevusplaan Aurelicom OÜ näitel. [thesis] [en] The plan of action of a transportation company on the example of Aurelicom LLC.

[thumbnail of TRANSPORDIETTEVÕTTE TEGEVUSPLAAN AURELICOM OÜ NÄITEL.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (63kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö on koostatud ettevõtte Aurelicom OÜ näitel, mille eesmärgiks oli viie aastase tegevusplaani koostamine ning ekspedeerimistegevuse sisse juurutamine. Ettevõte pakub maanteetranspordi teenust Skandinaavia maades allhanketöö korras. Maanteetranspordi teenust pakub ettevõtte hetkel 12 veoauto, seitsme haagise ning seitsme eelikuga. Ettevõtte eesmärkideni jõudmiseks kasutas autor PDCA meetodit, millega jõudis autor lahenduseni probleemide suhtes. Probleemideni jõudis autor läbi struktureerimata intervjuu nii ettevõtte juhatusega kui ka raamatupidajaga. Samuti tegi autor läbi finantsanalüüsi ettevõtte kohta, et tuvastada lisaks probleemseid kohti. Analüüsi käigus selgusid küll teatud probleemid, kuid antud probleemid tulenesid ettevõtte eripärast ja suurest laenukohustisest. Intervjuust selgunutele probleemidele rakendas autor kõikide puhul PDCA meetodit vaid ühekordselt, sest esimese korra puhul saadi soovitud tulem. Tuleviku perspektiivis võib ettevõtte juhatus rakendada PDCA meetodit uuesti antud probleemide lahendamiseks, et saavutada veelgi suurem efektiivsus ja parem tulemus. Üheks suureks probleemiks ettevõttes oli suur kütusekulu, mis selgus ettevõtte juhatuse intervjuust. Probleemi lahendamiseks pani lõputöö autor paika plaani, millised on hetkel potentsiaalsed lahendused. Plaan sisaldas kahte komponenti, millest üks oli autojuhtidele ökonoomsussõidu koolituse rakendamine ning teiseks oli vanemate veokite välja vahetamine uute vastu. Plaani rakendades jõudis ettevõtte tulemuseni mis oli rahuldav, sest positiivse tulemuse saavutamise tingimuseks oli kütusekulu langus, milleni autor kontrolli käigus jõudis. Teiseks suureks probleemiks oli ettevõttesse ekspedeerimistegevuse sisse juurutamine. PDCA meetodit rakendades tuli ennekõike paika panna plaan, kuidas oleks võimalik tegevus sisse juurutada võimalikult väikeste riskide ja kuludega. Võttes aluseks olulise märksõna milleks oli võimalikult väiksed kulud, siis otsustas autor kasutada kahte ettevõtte sadulveokit ning juurde soetada ainult kaks kardinpoolhaagist. Samuti tuli plaanis leida võimalus, kuidas alustuseks leida kindlad koostööpartnerid. Selleks oli juba ettevõtte juhatusel plaan olemas, mida sai meetodi juures rakendada. Tulenevalt pikaajalisest transporditurul tegutsemisest, oli ettevõtte juhatusel piisavalt kontakte ning tutvusi, et alustada koostöö tegemist erinevate 3PL logistikaettevõtetega ning paari otsekliendiga. Samuti selgus ettevõtte finantsanalüüsist probleemne koht, milleks oli kehv lühiajaline maksevõime. Ettevõtte raamatupidajaga intervjuud läbi viies tuli välja, et otsene lahendus probleemile puudub. Pigem on selleks lahenduseks aeg, mis kulub uue põhivara sisse töötamisele peale mida hakkab investeeritud põhivara sisse tooma täiendavaid rahavooge. Muidugi on üheks lahenduseks laenukohtuse vähendamine, kuid hetke olukorras, kus ettevõttel puuduvad otsesed maksevõlad siis pole selline tegevus ettevõtte jaoks parim lahendus, ehk parimaks lahenduseks jääb siis oodata põhivara sisse töötamist. Autor jõudis käesoleva lõputöö eesmärgini, milleks oli viie aasta tegevusplaani koostamine läbi PDCA meetodi kasutamise. Sellest tulenevalt võib lugeda lõputöö sooritatuks, sest käsitletud teemade ja intervjuude läbi leiti ettevõtte probleemsed kohad, millele leiti lahendused. Peale PDCA meetodi rakendamist ning lahenduste leidmist, koostas autor ettevõttele viia aastase tegevusplaani, kus kirjeldati täpselt viie aasta edasisi tegevusi. Tegevusplaani koostamise käigus alustas autor ennekõike kriitilisemate probleemide lahendamisega, millest on ettevõttele rohkem tulu.

Abstract [en]

The following thesis has been created using the company Aurelicom OÜ as an example. The goal is the put together the company’s five year plan and to introduce forwarding activities. To reach this goal the author uses the PDCA (Plan-Do-Check-Act) method to create a plan of action. The first part of the thesis is theoretical and describes the activities of the transport company generally. In this chapter the transport company’s methods of action are brought out starting from bigger cost objects and cooperation partners. In addition to this the plan of action is described. During this the nature of the plan is brought out, several questions like „How does the plan of action help the company?“ and „What stages make up the plan of action“ are answered. After describing the plan of action the author speaks of the activities of Aurelicom OÜ starting from it’s creation up to today. In this chapter the company’s actions up to this date are compared to the plan of action to find out if the plan has been followed. In the second part the emphasis has been put on the current situation of the company. First, the current situation is described. After this the trucks used by the company are explained along with their features. Then the author of the thesis describes the company’s partners, their activities and cooperation. In addition the author brings out examples about the trucking routes and nature of work in Schenker Oy and Freeco Oy. In according to the activities and raised problems of the company the thesis describes the company’s cost accounting and analyses the company’s financial indicators. The author uses the company’s financial analysis to bring out problematic issues. At the end of the second part the PDCA method is described along with how to use the method in the company. Important points from the different stages of PDCA that need attention are brought out. In the final part of the thesis the author starts applying the PCDA method using Aurelicom OÜ as an example. Before the method is applied interviews are conducted with the management and the accountant of the company to map the problematic areas of the company. After mapping the problematic areas, the PDCA method is implemented on the main problems of the company which are high fuel consumption and introduction of forwarding activities. A solution and a positive outcome were found for bots of these problems. After finding a solution a plan of action was created for the company where the company’s activities were divided amongst the next five years. This thesis can be considered successful as the author found solutions to given problems and created a plan of action according to the scale and importance of the problems.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Raido Rehepap
Date Deposited: 12 Jun 2018 07:47
Last Modified: 27 Aug 2019 09:41
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3730

Actions (login required)

View Item View Item