Kabotaažvedude piirangud ja teostamise võimalused AS Linford näitel.

Mališauskaite, Aida (2018) Kabotaažvedude piirangud ja teostamise võimalused AS Linford näitel. [thesis] [en] Cabotage road transport limits and implement possibilities on example of AS Linford..

[thumbnail of Kabotaažvedude piirangud ja teostamise võimalused AS Linford näitel.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (360kB)

Abstract

Töö esimeses peatükis selgus, et kabotaažveod pakuvad konkurentsi kohalikele vedajatele ning seetõttu on nende teostamine EL riikides rangelt reguleeritud. Regulatsiooni eesmärgiks on piirata kabotaažvedude teostamist . Üldiseks põhimõtteks on, et kabotaažvedu on lubatud teha üksnes pärast rahvusvahelise veo lõpetamist ning lubatav on teostada kolm kabotaažvedu seitsme päeva jooksul. Kabotaažveod võimaldavad vedajatel vähendada tühisõitusid, sellisest võimalusest on kasu rahvusvahelisi vedusid teostavatele ettevõtetele. Kabotaažveod tekitavad konkurentsi erinevate riikide vedajate vahel. Viimastel aastatel on EL tekkinud olukord, kus odavama palgatasemega riikide veofirmad pakuvad kabotaažvedusid kõrgema hinna- ja palgatasemega riikides ja seetõttu suudetakse kabotaažvedusid teostada kohalike vedajatega võrreldes odavamate hindadega. Kabotaažvedude piirangud aga tekitavad veoettevõtetele kulusid ning tühisõitude näol suurendavad need ka keskkonna säästamist. Vaatamata sellele on kabotaažvedude piirangute vähendamine olnud EL aeglane protsess, sest paljud riigid soovivad oma siseturgu kaitsta. Kabotaažvedude maht on viimaste aastate jooksul EL riikides kiiresti kasvanud. Aastatel 2011-2016 on need peaaegu kahekordistunud. Siiski moodustavad kabotaažveod 2016.a. seisuga vaid veidi rohkem kui 2% maanteevedudest. EL riikides tehakse kõige rohkem kabotaažvedusid Saksamaal ja Prantsusmaal. Saksamaal teevad kabotaažvedusid kõige rohkem Poola, Rumeenia ja Hollandi vedajad. Prantsusmaal teevad kabotaažvedusid kõige rohkem Hispaania, Poola ja Belgia vedajad. Kabotaažvedusid teostavad ka Eesti veofirmad, mis omavavad arvestatavat turuosa Skandinaaviamaades turgudel. Kabotaažveod on EL riikides reguleeritud määrusega EC 1072/2009, kuid selle kõrval kehtivad mitmes riikides täiendavad siseriiklikud reeglid ja piirangud. Hollandis ja Belgias ning alates 2016.a. ka Soomes puuduvad täiendavad siseriiklikud reeglid. Kabotaažvedude teostamise piirangud on suhteliselt rangemad Rootsis ja Taanis. Rootsi eripäraks on, et kabotaažvedude teostamise ajaperioodi hakatakse arvestama alates veoki riiki sisenemisest, mitte nagu rahvusvahelise veo lõpetamise päevale järgnevast päevast nagu mitmest teistes riikides. Taanis on piirangud kabotaažvedude peale- ja mahaaadimispunktide arvule, ei ole lubatav, et ühel kabotaažveol oleks samaaegselt mitu peale- ja mahalaadimispunkt. Kabotaažvedude teostamise tingimused on veidi paindlikumad Saksamaal, kus on lubatav, et kabotaažvedu võib alustada ka siis kui vaid osa kabotaažveole eelneva rahvusvahelise veo kaupadest on maha laetud. Samas on Saksmaal piiranguks, et ühel kabotaažveol võib olla kas üks saaja või üks saatja. Samuti võib pidada reegleid suhteliselt paindlikumaks Norras, kus ei ole piiratud, kui palju peale- ja mahalaadimispunkte võib ühel kabotaažveol olla. Riikidevahelised erinevused esinevad ka kabotaažvedude kontrollijatele esitatavate dokumentide esitamise kohta. Kui Taanis on lubatav dokumentide esitada e-posti teel, siis mitmes riikides (Rootsi, Saksamaa, Norra, Poola) peavad dokumendid olema veokis kohapeal kaasas. AS Linford tegeleb kaubaveoga maanteel paljudes riikides, sh Skandinaavia ja Lääne-Euroopa riigid. AS Linford jaoks on kabotaažvedude teostamine oluline kahel põhjusel. Esiteks on sellega võimalik vähendada veoringide kestel tekkivaid tühisõitusid. Teiseks võimaldab see vedada laevadel autorongide asemel vaid haagiseid ning sellel järgnevalt haagised teises riigis asuva veokiga sihtpunktidesse kohal vedada. Töös tehtud arvutuste kohaselt on võimalik AS Linford hoida erinevatel veoringidel kokku ja samal ajal suurendada tulusid. Kokku võib kabotaažvedude rakendamine suurendada ettevõtte jääktulu liigi 340 000 euro võrra aastas.

Abstract [en]

There exists intense competition in international road transport and therefore transportation companies have to find possibilities for increasing income for surviving the competition and earning profit. Empty trips are a serious problem in road transport and therefore it is important to minimize them. One possibility for decreasing the number of empty trips is cabotage operations. These operations include transport of goods between two places in the same country by a transport operator from another country. In the European Union there are strict regulations for road cabotage operations, both at the EU and national level. The national regulations are different across countries, which means that companies, which operate in different counties must know the differences in national cabotage regulation if the want to engage in cabotage operations. AS Linford is a road freight company, which operates in Scandinavia, Western Europe, Russia and Estonia. The aim of the thesis is to compare national regulations for road cabotage operations for Scandinavian and Western European countries and estimate the effect on cabotage operation on AS Linford residual income. The results of the thesis show that the volume of road cabotage transport has increased at fast pace in the EU countries over the last years. The biggest markets for cabotage operations are Germany and France. Often cabotage operations are performed by transportation companies from member states with lower wage level. The main points of the EL level cabotage regulation are that cabotage operation are allowed only in relation to international transport operations. They are allowed after unloading goods from international operation. During a seven-day period three cabotage operations are allowed. The results of the national cabotage regulation comparison show that cabotage restrictions are stricter in Sweden and Denmark. The Swedish national cabotage rules leave the transport company less time for cabotage operations than in other EU countries. In Denmark, there are strict regulation for the number of loading and unloading point during a single cabotage operation. Cabotage regulations in Germany and Norway are more flexible. Cabotage operations are beneficial for AS Liford for two reasons. First, the provide and opportunity to decrease empty trips. Second, cabotage operation allow transporting trailers only instead of trucks on ship and give a possibility to transport the trailers to endpoints with trucks in foreign country. The calculations how that cabotage operation allow increasing income and decreasing costs. Cabotage operations may increase residual income by 340 000 euros yearly for AS Linford.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Other
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Aida Mališauskaite
Date Deposited: 12 Jun 2018 06:03
Last Modified: 27 Aug 2019 13:15
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3691

Actions (login required)

View Item View Item