Eelarvestamise probleemid ning hindade analüüs alumiiniumavatäidete näitel

Kodas, Eveli (2018) Eelarvestamise probleemid ning hindade analüüs alumiiniumavatäidete näitel. [thesis] [en] The Problems of Cost Estimation and Analysis of Costs Based on the Example of Aluminium Systems.

[thumbnail of 2018_kodas_eveli_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 11 May 2028.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 11 May 2028.

Download (76kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 11 May 2028.

Download (21kB)

Abstract

Pidevalt uuenevas ühiskonnas on inseneri kohustus kursis olla tehnoloogiliste muutustega ja säilitada oma kompetentsuse taset pideva kutsealase täiendamise kaudu. Lisaks uutele tehnoloogilistele lahendustele muutuvad süsteemid ja hinnad, mida kasutatakse ehitusmaksumuse arvutamiseks. Antud töös on juhitud tähelepanu mitmetele probleemidele kogu eelarvestamise protsessis nii ehitus- kui tootmisettevõttes. Töö põhirõhk oli analüüsida autori töökohaks olevas ettevõttes hinnapakkumuste koostamist ning võrrelda kululiikide kaupa prognoositud ja tegelikke kulusid. Mõistmaks hinnapakkumuste tegemisega kaasnevaid probleeme on vaja omada ülevaadet ehituskulude klassifitseerimise süsteemi olemasolust minevikus, süsteemi kujunemisest ning tänapäevasest lahendusest. Selleks selgitati esmalt ehitusmaksumuse hindamise kujunemise ajalugu. Töös mainiti hetkel kasutatavate süsteemide probleeme ja pakuti eelnevalt avaldatud töödele viidates neile lahendusi. Kuna autor on veendumusel, et tootmisettevõtete ja ehitusettevõtete koostöö kasv jätkub, siis on oluline kulude ühtviisi nimetamine ja arvutamine mõlemale osapoolele. Hinnapakkumuste ja lõpphinna võrdluse paremaks ülevaateks tutvustati lõputöö praktilise osa analüüsi aluseks olevat ettevõtet. Ettevõtte struktuuri ja hinnapakkumuste koostamise tutvustamisel on tuginetud autori töökogemusele antud firmas. Toetavaid andmeid on hangitud erinevatest kirjalikest allikatest. Eesmärgiks oli anda lugejale informatsiooni ettevõtte hinnapakkumuste koostamise süsteemist, tootmisprotsessist ning probleemide lahendamise moodustest. Töö praktilises osas keskenduti hinnapakkumuste ja lõpphindade analüüsile. Kui on teada erinevuste põhjused, saab rakendada abinõusid vigade vältimiseks. Analüüsimiseks kasutati ettevõtte reaalseid hindu, mis tagas võrdluse adekvaatsuse. Enne analüüsi püstitati hüpoteesid kululiikide osakaalude kohta, mida tõestati või lükati ümber. Põhilisteks pakkumuse ja lõpphinna erinevuste põhjusteks arvutustes olid inimlik eksimine ja kliendi muudatused. Lisaks ei saa eksimuste põhjendamisel vähendada valuutakursi kõikumise mõju, sest välisturu korral mõjutab hindade õige teisendamine ettevõtte püsimajäämist. Vigade vältimise lahendusteks pakuti järjepidevaid koolitusi eelarvestajatele, töökoormuse jagamist, et vältida kiirustamisest tekkinud vigu, klientidega suhtlemist ning ühikhindade andmebaasi uuendamist. Töö on oma eesmärgi täitnud, kui töö lugeja on saanud põhiteadmised ehitus- ja tootmisettevõttes kasutatavatest hinnapakkumuste süsteemidest, prognoositud ja tegelike kulude erinevustest ja eelarvestamise vigade vältimise lahendustest. Töö tulemustest saab kasu nii ettevõte kui töö autor. Hindade analüüsi aluseks olevale ettevõttele on tehtud ettepanekuid prognoositud ja tegelike kulude erinevuste vältimiseks. Töö tulemusi saab edaspidi kasutada kulusäästliku hinnapakkumuse koostamise ning tootmise protsessi arendamiseks.

Abstract [en]

The following graduation thesis The Problems of Cost Estimation and Analysis of Costs Based on the Example of Aluminium Systems focuses on estimated costs and real production costs of aluminium windows, doors and facades. The aim is to analyse the system of making price offers in a particular manufacturing company to find bottlenecks and offer solutions for preventing problems in the future. The topicality of the thesis is supported by the wider adoption of cost-effective thinking and management systems. These systems require a thorough planning of the whole process starting from cost estimating to production and building. The graduation thesis is composed of three chapters. In the beginning author gives an overview of cost estimation development in Estonia. Part 1 describes construction cost classification systems, Part 2 gives an overview of existing problems in cost estimation referring to other theses written on a similar topic. For a better overview of the cost analysis Chapter 2 introduces the company of which the practical part of final thesis is based on. The aim is to provide the reader information about the company’s pricing system, production process and problem solving solutions. The practical part of the thesis focuses on analysing costs projected in price offer stage and the real production costs. For that, the author of this thesis chose ten projects from the company’s completed projects. The examination of the cost differences is important to find reasons behind them. If the reasons for the differences are known, steps can be taken account to prevent errors in future. Conclusions are drawn after the practical part of the thesis. The main aim of the graduation thesis has been reached. The main reasons for the errors were mistakes made by human and customer changes. Author of the thesis suggests solutions like consistent training of cost estimators, workload sharing, communicating with customer and updating price lists for preventing mistakes. The work has fulfilled its purpose when the reader has received basic knowledge of the pricing systems used in the manufacturing company, differences of projected and real costs, reasons behind the differences and solutions for preventing errors while estimating costs. The results of this thesis can be used in future to develop cost-effective price calculation and production process.

Item Type: thesis
Advisor: Pille Hamburg
Subjects: Construction > Building Construction > Building Construction and Design
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Eveli Kodas
Date Deposited: 11 Jun 2018 06:27
Last Modified: 11 Jun 2018 06:27
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3684

Actions (login required)

View Item View Item