Internetiturundus B2B ettevõttes Energiatehnika OÜ näitel

Joller, Erik (2018) Internetiturundus B2B ettevõttes Energiatehnika OÜ näitel. [thesis] [en] B2B Internet Marketing Based on the Example of Energiatehnika OÜ.

[thumbnail of Lõputöö_E_Joller_2018.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 16 May 2025.

Download (1MB)
[thumbnail of Lisad.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 16 May 2025.

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 16 May 2025.

Download (116kB)

Abstract

Viimaste kümnendite jooksul toimunud muudatused tehnoloogias on viinud toodete ja teenuste turundamise tavapärastest kanalitest internetti. Turundamine internetis on muutunud väga võimalusterohkeks ja tegevusi õigesti planeerides ka soodsaks. Turundus internetis on paratamatult muutnud ka tarbijate ostukäitumist – tarbijatel on palju valikuvariante ja ostuotsused on tihti läbimõtlemata. Ettevõtted, kes ei kasuta internetiturunduse võimalusi või ei tee seda piisavalt tõhusalt, kaotavad kliente konkurentidele. Käesolev lõputöö koostati eesmärgiga, et suurendada ettevõtte Energiatehnika OÜ müüki veebis. Ettevõtte senine veebileht oli potentsiaalsetele klientidele raskesti leitav ja puuduliku infoga. Eesmärgi täitmiseks uuris autor töö esimeses peatükis erinevaid internetiturunduse võimalusi ja nende eeliseid. Põhjalikumalt anti ülevaade veebilehe koostamise nõuetest, sest veebileht on internetiturunduse tuum, mille alusele rajatakse kogu ülejäänud turundusstrateegia. Selleks, et koostada ärikliendile usaldusväärse sisuga veebileht ja turunduskampaaniad, võrreldi B2B ja B2C turunduse erinevusi. Võrdlusest selgus, et ärikliendile suunatud veebileht ja turundus erineb oluliselt erakliendile suunatust ¬– äriklient vajab sisukamat infot ja suurt kindlustunnet. Edukaks eesmärgi täitmiseks anti esimese peatüki lõpus ülevaade, kuidas planeerida turundamist internetis ja kuidas mõõta tulemusi Google Analytics tarkvara abil. Lõputöö teises peatükis andis autor ülevaate ettevõttest Energaitehnika OÜ ja ettevõtte senisest turundusest. Internetiturunduse paremaks planeerimiseks valiti välja kaks konkurenti ja analüüsiti nende kodulehti ja kasutatavaid turunduskanaleid. Analüüsi tulemusel saadi olulist infot, millele keskenduda Energiatehnika OÜ turunduse planeerimisel ja kodulehe muutmisel. Leiti, et konkurendid kasutavad edukalt Google klikipõhist reklaami müügi suurendamiseks ning on veebilehed osaliselt või täielikult optimeerinud Google otsingumootorile. Töö kolmandas osas tegi autor ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud märksõnade uuringu, et teada saada, milliste märksõnade järgi kliendid infot Google otsingumootorist otsivad. Kokku analüüsiti 91 märksõna ja avastati lisaks 43 uut märksõnaideed. Saadud tulemused aitavad ettevõttel luua kliendi otsingule vastava sisuga kodulehe. Alustati ettevõtte kodulehe optimeerimisega märksõnadele, millel on otsingumootoris suur otsingumaht, kuid väike konkurents. Müügitulemuste parandamiseks valiti enimotsitud märksõnadest välja märksõna „sagedusmuundur“, et selle alusel luua Google klikipõhise reklaami testkampaania. Läbiviidud ühekuuline testkampaania osutus edukaks – sagedusmuundurite müük suurenes testperioodi jooksul 58% ja lõputöö eesmärk täideti. Ettevõte leidis kolm uut püsiklienti ning sai tõestust reklaamide toimivuse osas ja kasutab neid edaspidigi. Töö on kasulik lugemiseks ettevõtjatele ja turundajatele, kes turundavad tehniliselt keerukaid tooteid või teenuseid äriklientidele ja soovivad saada praktilisi teadmisi B2B turundusest internetis Energiatehnika OÜ näitel.

Abstract [en]

The main reason for making this thesis B2B Internet Marketing Based on The Example of Energiatehnika OÜ was to increase sales through Energiatehnika OÜ´s webpage. In the first chapter, the author examined various internet marketing possibilities and their advantages. Detailed overview of website requirements was given, because website is the core of internet marketing and the rest of marketing strategy is based on it. The comparison between business-to-business marketing and business-to-consumer marketing was given in order to make successful marketing campaigns in the future and to create Energiatehnika OÜ’s webpage with trustful content for B2B customer. The comparison revealed that business oriented webpage needs more meaningful content and trustworthy design. At the end of the first chapter was an overview of how to successfully plan online marketing and how to measure results with Google Analytics. In the second part of the thesis, the author gave an overview of the company Energiatehnika OÜ and its current marketing situation. The author selected two competitors to analyse their webpages and internet marketing channels. The results of analysis revealed that competitors are successfully using Google AdWords click-based advertisements to increase sales and also that their webpages are partly or completely optimised for Google search engine. The author made a keyword research in the third part of the thesis in order to find out which keywords potential customers are searching in Google. A total of 91 keywords were analysed and 43 new keyword ideas were discovered. The results of keyword research will help the company to create a website with relevant content for the customer. After keyword research the author started to optimize Energiatehnika OÜ’s webpage for keywords that have a high search volume, but small competition in Google search engine. To improve sales results, the keyword "frequency converter" was selected from the most commonly used keywords in order to create a Google click-based advertisement test campaign. The one-month test campaign was successful – the sales of frequency converters increased by 58% during the test period and the goal of the graduation work was fulfilled. The company found three new loyal customers and will use Google Adwords hereafter. The thesis is useful for companies and marketers who are marketing technically sophisticated products or services for B2B customers and who want to gain practical knowledge of B2B online marketing on the example of Energatehnika OÜ.

Item Type: thesis
Advisor: Helen Kiis
Subjects: Mechanical Engineering > Engineering Materials
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Erik Joller
Date Deposited: 08 Jun 2018 10:31
Last Modified: 03 Aug 2018 11:13
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3681

Actions (login required)

View Item View Item