Ohutuse ja kvaliteedi tõstmine reisijateveos läbi raudteeveeremi juhi koolituse

Varlamov, Igor (2018) Ohutuse ja kvaliteedi tõstmine reisijateveos läbi raudteeveeremi juhi koolituse. [thesis] [en] Improving Safety and Quality in Passenger Transport Through the Training of Railway Drivers.

[thumbnail of Igor_Varlamov_Lõputöö .pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (440kB)

Abstract

Raudteeveeremijuhtide koolitusprotsessid on väga tähtsad ja olulised raudteeliikluse ohutuse ja teenuse kvaliteedi tagamisel. Käesoleva töö järeldusena saab välja tuua järgmised aspektid, mille abil on võimalik ohutust ja teenuse kvaliteeti reisijateveos tõsta läbi raudteeveeremi juhi koolituse: — Kõigepealt koolituse läbiviimise aeg. Kui koolitus kestab mõned tunnid, siis koolituse läbiviimiseks vaja valida selline kellaaeg millal õppimisenergia on kõige kõrgem kell 11:00. Sellega võiks saavutada parima materjalide arusaamist. — Unustamise osakaalu vähendamiseks läbitav materjal on vaja koguaeg korrata. Kui aga kordamine teha huvitamaks, tuua uued näited, näidata uusi videosi või pilte, seletada sama materjali teise nurga alt ja tänu sellele kõrgendada õppimisprotsesside kasutegurit. — Õppeprotsessi käigus rohkem tähelepanu pöörata praktikale ja/või toimumisele. Selle abil õppimise kasutegur on veel suurem ja unustamise osakaal veel väiksem. Õpilane, kellel on võimalus „käed külge lüüa“ kasutab juurde lihaste ja kesknärvisüsteemi mälu. — On vajalik teha tihedam õppimisprotsesside tagasiside uuringud. Seda annab võimaluse õppuritele väljastada ennast, mida nendele meeldis, kuidas nemad hindavad õppust, kuidas nende meelest on võimalik õppimiseprotsessi arendada ja mida nemad tahavad rohkem näha ja millest rohkem rääkida. Õpetajale see annab võimaluse õppeplaani koostamisel suunata võimalusele nende teemadele, mida õppuritel jäi arusaamatuks või on juba ununenud. Samamoodi annab võimalus jälgida tendents, kuidas ja mis tempoga vaja materjal edastada, et materjalide arusaamine oleks hea. — Põhi ohutuseesmärkide ja ettevõtte ohutuspoliitika meelde tuletamiseks rakendada ohutusstendid. Stendil peab olema nähtavad ohutuseesmärgid näidikud, liiklusgraafiku täitmine, rikkumiste tabel, rongide töökindlus. — Õppimis- ja tööprotsessis kasutada abivahendid ja arendada veebipõhine süsteem, mis teeb lihtsamaks ja arusaadavamaks, nii õppimis – kui ka tööprotsessid ja tänu sellele maandatakse ohutuse riskid. Kogu aeg täiendada ja arendada seda süsteemi.

Abstract [en]

Railway train drivers training processes are very important and essential for ensuring railway traffic safety and quality of service. As a conclusion , the following aspects can be highlighted which can improve the safety and quality of service in passenger transport through train driver training: - First of all, the time of training. If the training lasts for several hours, then it is necessary to select the time when the learning energy is the highest at 11:00 for training. This could be achieved by understanding the best materials. - The material to be used to reduce the percentage of forgetting needs to be repeated all the time. But if you repeat your interest, bring new examples, show new videos or pictures, explain the same material from another angle, and thus increase the efficiency of learning processes. - Pay more attention to the practice and / or the course of the study process. The benefits of learning through it are even greater and the proportion of forgetting is even lower. A student who has the ability to "capture hands" uses the memory of the muscles and the central nervous system. - It is necessary to conduct more intensive feedback on study processes. It provides an opportunity for students to give their own what they liked, how they value the lesson, how they think it's possible to develop the learning process and what they want to see and talk about more. For teachers, this provides an opportunity to focus on topics that students have not understood or have already forgotten when designing a curriculum. In the same way, you will be able to follow the tendency for how and at what pace the material is to be transmitted so that the material is well understood. - In order to remind you of the basic safety objectives and the company's safety policy, use safety stands. The bench must have visible safety targets, timetables, table of violations, train reliability. - Assist in the learning and work process and develop a web-based system that will make learning and work processes easier and more comprehensible, and thereby alleviate the risks of safety. It's time to complete and develop this system.

Item Type: thesis
Advisor: Rita Ojala
Subjects: Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Igor Varlamov
Date Deposited: 11 Jun 2018 12:38
Last Modified: 27 Aug 2019 13:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3662

Actions (login required)

View Item View Item