Üleliigsete liikumiste ja tegevuste kõrvaldamine koostamise osakonnas Favor Metaformi näitel

Dikarev, Sergei (2018) Üleliigsete liikumiste ja tegevuste kõrvaldamine koostamise osakonnas Favor Metaformi näitel. [thesis] [en] Elimination of Unnecessary Movements and Actions at Assembly Department in Favor Metaform.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ_Dikarev_2018.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Antud lõputöö eesmärk on koostamisosakonna korralduse ja protsesside analüüsimine ning seeläbi üleliigsete liikumiste ja tegevuste kõrvaldamine ning töökeskuste tõhususe tõstmine. Käesoleva lõputöö eesmärgi saavutamiseks on sissejuhatavas osas määratud konkreetsed ülesanded. Üleliigsete liigutuste ja tegevuste kõrvaldamiseks on aluseks võetud Toyota Motor Corporation’st alguse saanud, lean tootmise metoodika ja selle tööriistad. Diplomitöös esitatakse koostamise osakonna keskmised näitajad ajavahemikus 01.2017 - 03.2018. Koostamise osakonna korralduse ja protsesside analüüs ning selle parendamine on läbi viidud ajavahemikus 11.2017 - 03.2018. Ettevõtet tutvustavas osas, antakse ülevaade Favor AS-ist, räägitakse ettevõtte ajaloost, ärisuundadest ja Metaformi ärisuuna peamisest tegevusalast. Probleemi kirjeldav osa algab koostamise osakonna korralduse analüüsiga, milles uuritakse töö jaotamise printsiipe ning töökorraldust. Analüüsitud on lisandväärtust mittelisavaid liigutusi ja tegevusi. Tehtud on protsessiaja ja tegevuste kaardistamine. Lisaks on tehtud käimisvahemaa kaardistus ning kõik tulemused on tabelitesse sisestatud. Seejärel on diagrammidega näidatud aasta 2017 töökeskuste tõhususe ja tööajakasutuse näitajad. Järgmisena analüüsiti koostamise osakonna ruumipaigutust ja selle mõju lisategevustele. Välja valiti probleemid, mille lahendamine võib tõsta koostamise osakonna näitajaid. Teoreetilises osas kirjeldatakse lõputöös kasutatavaid teoreetilisi tööriistu püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Analüüsitakse, kuidas metoodikaid rakendada ning, mis tulemuse see annab. Kirjeldatakse lean tootmise eesmärke ja põhimõtteid. Uuritakse, millisel arenemis- ja juurutamistasemel asuvad Eestis kasutatavad lean tootmise meetodid ja põhimõtted. Praktilist osa alustati töökeskuste ruumipaigutuse analüüsiga, milles uuriti koostamise osakonna laudade ja ettekomplekteerimisalade tulemuslikku asetust ja kitsaskohti, kus tekivad üleliigsed liigutused ja seisakud. 5S süsteemi rakendamise raames analüüsitud kappides ja laudades olevaid tööriistu ning nende markeeringuid. Juhendid ja rakised on korrastatud ning nende jaoks on loodud tabelid ja süsteemid. Lisaks töö- ja komplekteerimisaladele valiti välja markeerimisteibi värvid ning markeeriti alad. Analüüsitud magnet tahvli ettepanek ning selle järgi valmistatud konkreetne süsteem, mis aitab korraldada töö jagamist koostamise osakonnas. Koostamise osakonna ruumipaigutus on muudetud, iga töökeskus on sildiga märgistatud. Kui ettevõtte õpib õigesti väärtust määrama, et näha väärtuse loomise voogu, pidevalt lisades igal etapil tootele väärtust, saavad kõik protsessis osalejad aru, et parendamise protsess on lõpmatu. Mõistuspärane oleks tarbetute esemete, materjalide, vahendite ja tööriistade töötsoonidest kõrvaldamine ning lisaruumi vabastamine esemete ratsionaalse paigutuse ja protsesside standardiseerimise tulemusena. Lean tootmise loomisel on kõige keerulisem personaali stimuleerimine ja distsipliini kinni pidamine. Tänasel päeval lean tootmine on väga nõutud teema Eesti tootmisel.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis is to analyze the organization and processes of the assembling department and thereby eliminate excessive movements and activities as well as increase the efficiency of the work centres. In order to achieve the goal of this thesis, the introductory part has specific tasks. Toyota Motor Corporation lean production and its tools have been the basis for eliminating excessive movements and activities. The graduation thesis presents the company's average data for the period from 01.2017 to 03.2018. The analysis and improvement of the organization and the processes of the assembling department were carried out between 11.2017 and 03.2018. The introductory part gives an overview of Favor AS company tells about the company's history, business trends and the main business line of Metaform. The problem description begins with the analysis of the assembling department's organization and investigates work sharing and organization principles. Non-addictive movements and activities are analyzed. The author of thesis mapped process time and activities. The charts illustrate th work center’s performance in 2017 and their working time indicators. Next, the layout of the assembling department and its impact on additional activities were analyzed. The improvement problem identified will influence the indicators of the work centres. The theoretical part describes the theoretical tools used in the graduation thesis to achieve the set goals. It analyzes how to apply the methodologies in practice and what results they give. Describes the lean production goals and principles. Theoretical part describes at which level of development and supervision located methods and principles of lean production are used in Estonia. The practical part starts with the analysis of layout of the work and examined the effective positioning and bottlenecks of the assembling department's tables and preassembly areas, in which excessive movements and stagnations occur. The tools and their markings in tool cabinets and on tables analyzed with the 5S system implementation. The guides and tools are organized and tables and systems are created for them. In addition, for the work and assembly areas marking strip colours have been selected and the areas have been marked. The proposal of magnetic board was analyzed and this proposal a special system was built, which helps organize the works sharing into the assembling department. The layout of the assembling department has been changed; each work center is marked with a label. When a company learns to determine the value correctly and starts to see the value in creation flow by constantly adding value to the product at every stage, all process participants understand that the repair process is infinite. It would be wise to eliminate unnecessary objects, materials, tools and things from work areas and release extra space, through the rational placement of objects and standardization of processes. By creating lean's production, the most challenging component is the stimulation and discipline of the person. Today, lean production is a very demanding issue in Estonia.

Item Type: thesis
Advisor: Bergmann Meelis
Subjects: Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Sergei Dikarev
Date Deposited: 08 Jun 2018 10:35
Last Modified: 27 Aug 2019 07:00
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3641

Actions (login required)

View Item View Item