Töökeskkonna ohutegurid AS Valdek näitel

Oder, Magnar Matteus (2018) Töökeskkonna ohutegurid AS Valdek näitel. [thesis] [en] Workforce Safety with an Example of Ltd Valdek.

[thumbnail of lõputöö_M_Oder_2018.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (372kB)

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida töökeskkonna ohutegureid metallitöötlemisettevõttes. Töö eesmärgist lähtuvalt kirjeldati ettevõtte AS Valdek tegevusvaldkonda. Samuti käsitleti ettevõttes olevaid ohutegureid ning näidati olulisemaid leevendusmeetmeid. Uuriti müra kui olulise 21. sajandi töökeskkonna mõjufaktori olemust ning selle mõju inimtervisele. Teostati mitmeid erinevaid mürataseme mõõtmisi, et saada ülevaade olukorrast ettevõttes AS Valdek. Kokkuvõtvalt lubavad antud töö raames läbiviidud uuringu tulemused väita, et AS Valdek töökeskkond on tööohutuse aspektist vaadatuna toimivalt reguleeritud. Töötajad teavad, et tööd peab tegema läbimõeldult ning seda tehes ei tohi ülemäära kiirustada ega teha järeleandmisi tööohutuse arvelt. Ettevõttes on samuti olulisel kohal tööandja-poolne teavitustöö, millega juhitakse töötajate tähelepanu tööohutusele. AS Valdeku puhul on tööõnnetuste tase väga madal, mida võibki pidada väga hea ettevõtte tööohutusalaste tegevuste korralduse ja rohke teavitustöö tulemuseks. Üle aastase töökogemuse põhjal meenuvad autorile vaid mõned üksikud juhtumid, kus töötaja on ennast kergelt vigastanud. Tundub kohati uskumatu, kuid 24 tegutsemisaasta vältel ettevõttes raskeid õnnetusi ette tulnud pole. Sellest saab järeldada, et tööohutuse tagamine ettevõttes on heal tasemel. Autori hinnangul on määrav faktor ka see, et kaadri voolavus ettevõttes on suhteliselt väike, mistõttu on enamik töötajaid omandatud töökogemuse põhjal tuttavad tööl valitsevate ohtudega ning oskavad neist hoiduda. Olulise töökeskkonna ohutegurina mõõdetud müra mõõtmistulemustest järeldab autor, et üldine müratase ettevõttes ei ole liiga suur. Tulemusetega võib igati rahul olla ja ettevõtte poolt juurutatud müravähendusmeetmed on end igati õigustanud. Peab tunnistama, et objektiivsema hinnangu andmiseks oleks mõistlik lisaks teostada müra eksvivalenttasemete arvutamised, kuid arvestades antud töö käigus läbiviidud mõõtmiste tulemusi leidis autor, et nimetatud uuringud ei ole ettevõtte madala mürataseme tõttu vajalikud. Autori arvates on kõige olulisemad uuringutulemused ettevõtte välisterritooriumil fikseeritud müra mõõtmisväärtused, mis näitavad selgelt, et stantsimisest tekkiva müra levimine väliskeskkonda praktiliselt puudub. See kinnitab tõsiasja, et ettevõtte poolt rakendatud meetmed müra piiramiseks on efektiivsed ja paigalaldatud müratõkked õigustavad ennast täielikult. Uurimistulemustest lähtuvalt on autori hinangul AS Valdek ettevõtte, kus töötaja ohutuse tagamiseks on kasutusele võetud maksimaalsed ohutusmeetmed. Ettevõte on süstemaatilise aastatepikkuse tegevuse tulemusena minimeerinud töökeskkonna ohutegurid ja taganud oma tegutsemise ohutuse ümbritsevale kogukonnale.

Abstract [en]

Workforce safety is one of the major labour force development concepts of the 21st century. The current thesis investigates how this concept has been launched in the Republic of Estonia with an example of Ltd Valdek. An overview of the enterprise with its major employment and development factors is given. The thesis also gives some theoretical insights into the background of workforce safety work conditions. To investigate the situation of the work conditions at Ltd Valdek a quantitative research method was applied. Several noise measurement actions were carried through and these result were analysed in the thesis. To summarize the research results we can testify that the company Ltd Valdek has catered for the need of its employees as far as work safety is concerned: work-place casualties is very low and participation in various work motivation activities is high.

Item Type: thesis
Advisor: Agu Eensaar
Subjects: Working Life > Labor Law and Occupational Health and Safety
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Magnarmatteus Oder
Date Deposited: 05 Jun 2018 13:19
Last Modified: 30 Aug 2019 07:31
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3607

Actions (login required)

View Item View Item