Puidutööstusest tuleneva nõrgvee keskkonnamõju uurimine

Kukk, Liis (2018) Puidutööstusest tuleneva nõrgvee keskkonnamõju uurimine. [thesis] [en] Wood Industries Leachate Water Environmental Impacts.

[thumbnail of Kukk Liis_Lõputöö 2018.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 14 May 2028.

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 14 May 2028.

Download (76kB)

Abstract

Puidutööstuste palkide ja puitmaterjalide nõrg- ja reovee mõju ümbritsevale veekeskkonnale on tunduvalt suurem, kui lõputöö koostamisel eelnevalt arvati. Põhjuseks võib arvestada asjaolu, et palkide ladustamisaladelt tulenevat nõrg- ja reovee mõju veekeskkonnale ei ole piisavalt uuritud ning vajab põhjalikumat vee analüüse just puidust tulenevate saasteainetele: vaikhapped, ligniin ja taniin. Käesoleva töö raames saab mitmete oluliste veekvaliteedi näitajate piirväärtustega määratleda kindlad punktreostusallikad. Antud lõputöös uuritud Navesti jõe piirkond peaks olema suurendatud tähelepanud all seoses lõhejõgedele määratud vee kvaliteedi näitajate piirmääraja tõttu. Navesti jõgi kuulub Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse lisaks kuulub veekogu osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu. Lääne – Eesti vesikonna VMK kohaselt on Navesti jõgi tugevasti muutunud veekogum ning kesises seisundis. Samuti on kohalikud omavalitsused tugevasti muutnud veekogu maaparanduse eesmärgil, regulaarselt süvendatud ning ümber kujundatud. Lõputöös on välja toodud siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027). Teostatud tööde sisuks oli Navesti keskjooksu õgvendatud sängilõikude juhtimine looduslikku sängi (Jälevere ja Navesti küla piirkonnas) koelmualade kvaliteedi parandamiseks. Lõputöös analüüsiti vee näitajaid Macherey – Nagel Visocolor Eco analüüsikohvriga ning mõõtetulemusi sai võrrelda Keskkonnaseire teostatud proovidega. Analüüsikohvriga mõõdeti ning võrreldi Keskkonnaseire tulemustega järgmisi veekvaliteedi näitajaid: NO2-, NO3-, NH4+, PO43- ja pH. Lisaks nendele näitajatele sai Tallinna Tehnikakõrgkooli laboratooriumis mõõdetud vee BHT7, sest antud analüüsikohver BHT mõõtmist ei võimaldanud. Võrreldavate kvaliteedinäitajate tulemusi võis mõjutada mõõteperiood, Keskkonnaagentuur on keskkonnaseire programmides avaldanud 2017. aasta I. ja II. etapi vahearuanded. Mõõtmistulemuste võrreldavaks perioodiks võeti 2016. aasta jõgede hüdrokeemilised seired. Põllumajanduse mõju Navesti jõe veekeskkonnale on lõputöö vaadeldavas lõigus märkimisväärselt olematu. Arvestades valdkonna minimaalset tegevust võib kaudselt põllumajandus Navesti jõe ökoloogilist seisundit mõjutada, kuid autori mõõtmistulemustes mõju ei kajastunud. Valdkonda reguleerivatest õigusaktidest on käesoleva töö raames Veeseaduse määrus nr 58, mis sätestab lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude vee kvaliteedinõudeid, lisaks määrus nr 99 reguleerib reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõudeid, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed. Puidutööstusettevõttele väljastatud vee erikasutusloa piirmäärad on kehtestatud määruse nr 99 alusel. Puidutööstuse nõrg- ja reovee mõju veekeskkonnale ei ole Eestis kuigi põhjalikult uuritud ning pole leitud meetmeid, kuidas veekvaliteedi näitajaid antud valdkonnas parendada. Tuginedes välismaistele põhjalikele uurimustöödele, siis nõrgvee näitajaid saab parandada osoneerimisega. Osoneerimine vähendas märkimisväärselt nõrgvee happelisust, 80 kuni 90 %, tanniini kogused väheneksid 90 kuni 95 %, ligniini ja vaikhappe näitajad 95 kuni 100 %.

Abstract [en]

The following thesis Study of Wood Industries Leachate Water Environmental Impacts Wood is a natural raw material, and would hardly be considered a risk to the environment. Log yard run-off and leachate, which can be toxic and have high levels of biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD) and tannin and lignin, is a potential threat to the environment. Run-off is generated at log yards when precipitation or irrigation system comes into contact with logs, wood debris and equipment at outdoor wood processing, sorting and storage facilities. Leachate generated by the contact of water with wood in storage areas contains a large amount of organic matter that is potentially hazardous to water bodies that receive run-off from the site. Treatment of run-off and leachate water at log yards in not common. The goal of the present thesis is to understand better such environmental problems and treatment solutions that occur at most wood handling sites. Also to find out if there are issues or imperfection with the current environmental laws and water permits that handed out by the local environmental agency. The thesis consist of three parts, where in the first part reflects an informative part that describes freshwater quality characteristics and suitability for the salmonids. Next part will give an informative overview of the researched river, which also includes the current ecological state of the river and river repair works that have been done to improve the environmental status. The third part draws on a thorough analysis of the data and the best practices that can be taken by the wood industry to improve the state of the environment. According to the measurements, done with Macherey – Nagel Visocolor Eco test kit, and analyze it can be said that wood industries log yard irrigation system or precipitation leachate water has a negative effect on the environment. According to the previous studies the author found that the most preferable way to treat wood industries leachate water is ozonation. Leachate toxicity can be reduced with ozonation by up to 90%, tannin, lignin and dehydroabietic acid can be reduced 90% to 100%. However, ozonation is not really efficient for reducing BOD and COD. The removals are approximately 15 to 25% and 30 to 35% for BOD and COD. Based on this thesis, environmental sectoral legislation and permits should be complemented by measurable indicators of water quality: tannin, lignin and resin acids. In addition to the aforementioned, in the opinion of the author, the regulation should lay down rules for the antiseptic substances that are used in log yards to prevent pesticides. Proposals would reduce the environmental risks of the timber industry and improve the work of the environmental specialist.

Item Type: thesis
Advisor: Erki Lember
Subjects: Environmental Technology > Environmental Protection > Introduction to Environmental Protection
Environmental Technology > Environmental Protection > Environmental Monitoring
Environmental Technology > Environmental Protection > Environmental Impact Assessment
Environmental Technology > Laws and Regulations > Land and Environmental Law
Environmental Technology > Technology and Waste Management > Drinking and Waste Water Processing and Networks
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Liis Kukk
Date Deposited: 05 Jun 2018 13:23
Last Modified: 05 Jun 2018 13:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3567

Actions (login required)

View Item View Item