Eurostauto OÜ värvitöökoja tasuvuse hindamine

Auväärt, Rigo (2018) Eurostauto OÜ värvitöökoja tasuvuse hindamine. [thesis] [en] Eurostauto OÜ paint workshop profitability assessment.

[thumbnail of Rigo_Auväärt_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 14 May 2025.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 14 May 2025.

Download (532kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli välja uurida Eurostauto OÜ Tallinna esinduse värvitöökoja loomise majanduslik tasuvus, analüüsides ettevõtte viimase kolme aasta keretööde mahtu ja võttes arvesse värvitöökoja ehituseks vajaminevat rahalist ressurssi. Ettevõtte keretööde statistilisest analüüsist selgus, et ühe kuu keskmiseks keretööde mahuks oli 70 keretööde juhtumit. Nendest juhtumitest enamus olid seotud automarkidega Nissan ja Mazda, mis on ka antud ettevõtte müügiartikliteks, kuid leidus ka teiste markide autosid. 8% ettevõtte keretööde juhtumitest olid seotud ainult autode klaasivahetusega. Võttes aluseks ettevõtte uute autode läbimüügi ja keretööde juhtumite arvu, võib järeldada, et iga teine Euroatauto OÜ-st ostetud auto, käis kolme aasta jooksul keretöid tegemas ettevõtte esinduses. Kui võtta arvesse asjaolu, et kindlustusseltsid saadavad tehase garantiid omavad sõidukid vaikimisi margiesindusse avariijärgsesse remonti võib järeldada, et keretööde juhtumite arv on otseselt seotud uute autode läbimüügist. Ettevõtte sisse ostetava teenuse – autode värvimine Inchcape Motors Estonia värvitöökojas, tulemusena värviti kolme aasta jooksul lähemale poole miljoni dm2 ulatuses detailipindu. Värviti uusi ja vanu, nii metallist kui ka plastikust detaile, nii kahe- kui ka kolme-kihilise värvitooniga. Nende pindalade värvimiseks kulutati üle 14 500 tunni, arvesse võtmata transpordi ja järjekorrale kulunud aega. Keretööde mahtu analüüsides arvutas autor välja võimaliku ettevõtte kasumi, kui keredetaile värvitaks ettevõttele kuuluvas värvitöökojas. Saadud värvikambri ja sellega seotud lisaseadmete pakkumistest arvutas autor kokku värvikambri soetamiseks vajamineva investeeringu ja ettevõtte soovil ka vajamineva kulu plekitööde osakonna ümberehituseks. Värvikambri ehituseks, Eurostauto OÜ siseruumidesse, vajatav investeering on 160 000 eurot. Taolise investeeringu sisse kuulub värvikamber koos värvilaboriga, selle paigaldamiseks vajaminevad lisaehitused nagu lisasoojustamine, lisavalgustus, vaheseina ehitus, uue gaasitrassi rajamine, eeltööala rajamine koos uute seadmetega ning plekitööde osakonna ümberpaiknemine uutesse tööruumidesse. Värvitöökoja ehitamisel olemasolevatesse siseruumidesse, tuleks teataval määral tööruume ümber tõsta, mis omakorda tooks kaasa mõningaid töökorralduslikke muudatusi. Suurimaks töökorralduse muudatuseks oleks töökojas liikuvate autode liikumisskeem. Kui hetkel toimub liikumine nö. ringiratas, siis värvitöökoja loomisel toimuks liikumine edasi-tagasi kuna soojuskao vähendamiseks suletaks keretööde ja hooldustööde ruumide vaheline uks. Samas keretöödesse minevad autod jõuaksid pesulast otse õigele tõstukile, majast vahepeal väljumata. Võttes eelduseks, et ettevõtte praegune keretööde maht ei vähene, oleks prognoositav puhaskasum, omades oma värvitöökoda, 236 000 eurot aastas. Sealt on maha arvestatud kahe juurde palgatava automaalri kulud. Ettevõtte poolseks miinimum lisa puhaskasumiks praegusele 170 000 eurole, on seatud 50 000 eurot. Seega prognoositav puhastulu ületab miinimum lisakasumi 16 000 euro võrra. Taolise lisakasumiga hakkaks ettevõte kasumit tootma 29 kuud pärast värvitöökoja loomist.

Abstract [en]

The purpose of this thesis was to figure out the economical effective cost of paint workshop for Eurostauto OÜ Tallinn, by analyzing past three years of statistical bodywork data and by considering the cost that is needed for building the paint workshop. The statistical bodywork data shows that the average capacity for a month was 70 bodywork cases. Majority of these cases were related with Nissan and Mazda, which where the main manufacturers, but there were other manufacturers as well. 8% of all bodywork cases were only class replacements. On the basis of selled new cars and bodywork cases, we can assume that every second newly bought car form Eurostauto OÜ, did their bodyworks in company workshop. When considering that most insurance companies direct cars, that still have factory warranty, to the corresponding dealership, we can assume that the amount of bodywork cases are directly connected to car sales. By the companies outsourced service – painting cars at the Inchcape Motors Estonia paint shop, there were painted near half a million square decimeters of detail surfaces, within last three years. Painting was done on new and old, metal and plastic details, with two- and three-layered paint. About 14 500 hours where spent on painting those details, without counting the time for transport and queue time. By analyzing the bodywork capacity, author calculated out the potential companies profit, if the paintjobs where done in the companies paint workshop. From received offers for paint chamber and all equipment that is needed for that, author calculated out the needed investment for setting up the paint workshop, where author added the investment for reconstruction of body workshop. That reconstruction was companies desire. Investment that is needed for paint room built inside the Eurostauto OÜ building, is 160 000 euros. That investment consists of paint chamber with paint lab, reconstructions for that paint room like better heat isolation, additional lighting, wall between the workshop and washing plant, new gas line, prework area with new equipment and repositioning the body workshop. To build the paint workshop indoors, there is need to reposition some workspaces, which will change the organization of work on some levels. For the biggest organization of work is the moving scheme of the cars. At the moment cars are moving in circle, but with the new paint workshop there is a need to close a door between rooms to reduce the loss on heat. After the door is closed, mechanics have to move cars in and out from the same door. On the other hand, building the new workshop next to washing plant, washed cars can be transported directly to the prework room, without leaving the building and getting dirty again. When assuming that company bodywork capacity does not fall, the predictable profit for owning a paint workshop is 236 000 euros per year. It does not contain salaries and taxes for new car painters. Company fixed a minimum extra profit for owning a paint workshop, 50 000 euros per year, for addition of current profit that is 170 000 euros per year. So, the assumed profit tops the minimum extra profit by 16 000 euros. With that kind of extra profit, the company will be producing profit after 29 months from building the paint workshop.

Item Type: thesis
Advisor: Aimar Lukk
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Rigo Auväärt
Date Deposited: 11 Jun 2018 10:05
Last Modified: 11 Jun 2018 10:05
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3563

Actions (login required)

View Item View Item