Carglassi kasumliku laienemise võimalused Eestis

Kaarma, Martin (2018) Carglassi kasumliku laienemise võimalused Eestis. [thesis] [en] Profitable growth opportunities for Carglass in Estonia.

[thumbnail of Lõputöö Martin Kaarma 2018.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (355kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, millistesse Eesti linnadesse oleks ettevõttel Carglass majanduslikult kasumlik rajada uusi esindusi ehk millistele uutele turgudele laieneda. Selle väljaselgitamiseks oli töö jaotatud nelja osasse, mis on järgnevates lõikudes eraldi kokku võetud. Töö koostamist alustati teoreetilise osaga, milles selgitati välja mida ettevõtte pakub, milliseid väärtusi loob ja mis annab Carglassile eelise uutele turgudele sisenemisel. Nagu selgus kuulub ettevõte frantsiisilepingu alusel rahvusvahelisse kontserni Belron Group, mille abil suudetakse pakkuda äärmiselt kvaliteetset teenust nii klientidele, kui nende sõidukitele. Peamiseks eeliseks konkurentide ees olid seega erinevad innovatiivsed lahendused klienditeeninduses ja uudne patenteeritud seadmestik tööde teostamiseks. Lisaks kirjeldati peatükis erinevaid laienemise võimalusi, millest valiti välja töös kasutamiseks kaks lahendust, nimelt mobiilne töökoda või ruumide rentimine ning valiti välja linnad mida töö käigus uurima asuti. Linnadeks olid Narva, Rakvere ja Viljandi. Töö teises osas uuriti esmalt tegevusharu, millest selgus, et nõudlus pakutava teenuse järgi kasvab pidevalt ja see loob ettevõttele soodsad tingimused uutele turgudele sisenemiseks. Kliendiuuringust omakorda selgus aga, et potentsiaalsete klientide hulk on suurim Narvas ning teistes linnades oli põhimõtteliselt poole väiksem. Samas oli väiksemates linnades ehk Rakveres ja Viljandis jällegi kaskokindlustuse penetratsioon sisuliselt kaks korda kõrgem kui Narvas. Konkurentide uuringust selgus, et enim konkurente oli Rakveres ja soodsaimad tingimused turule sisenemiseks Viljandis. Uuriti ka turu kasvutempot, milles jäid võrdsele pulgale Narva ja Viljandi, edestades Rakveret peaaegu poolega. Lisaks koostati SWOT analüüs, mille käigus kaardistati ettevõtte peamised ohud ja nõrkused, mida oli enim Narva turul, kus kliendid ja nende harjumused on veidike teistsugused. Uurides ettevõtte finantsilisi võimalusi laienemise finantseerimiseks, selgus, et Carglass on võimeline finantseerima uute esinduste rajamist käibevarade arvelt ning vajadusel võimeline saama madala intressiga laenu. 52 Viimasena said koostatud prognoosid tööde arvule, -keskmisele hinnale ja -jaotumisele, mis kajastasid, et peamisteks tuluallikateks on esiklaasi vahetus, mis moodustas kogu töödest 58% ja mille keskmine maksumus oli samuti kõrgeim. Tööde arvu prognoosimisel uutes esindustes, ennustati töid sisuliselt võrdselt Narvas ja Rakveres, ning mõnevõrra vähem Rakveres. Kolmandas osas teostati prognooside põhjal tulude baas, mille käigus leiti prognoositav käive kõigis esindustes. Lisaks kaardistati kulud, mis seonduvad uue esinduse rajamisega. Esimesena leiti ühekordsed kulud, mis investeeritakse ettevõtte põhivarasse ehk esinduse ruumide rajamise ja sisustamisega kaasnevad kulud nii mobiilse esinduse kui renditud ruumide korral ja mis on oluliselt suuremad mobiilse esinduse rajamise korral, kuna soetatakse terve hoone. Püsikulude arvestamisel koostati püsikulude baas samuti mõlemale lahendusele, millest selgus, et ka mobiilse esinduse ülevalpidamine on mõnevõrra kallim kui renditud ruumidel. Muutuvkulude all kaardistati kõik kulutused mis seostuvad töö tegemisega ja muutuvad olenevalt töömahtudest. Neljandas osas leiti igale esindusele tasuvuspunkt, mis näitab millise käibe korral esimesel tegutsemisaastal ületas käive püsi- ja muutuvkulusid. Sellest saab otseselt järeldada kui palju planeeritud töödest tuleks realiseerida, et jääda kasumisse. Nagu selgus oli väga kõrge protsendiga Narva, millest ei jäänud palju maha ka Rakvere oluliselt madalama protsendiga oli Viljandi. Tasuvusaja arvutusest selgus, et kogu kulutuste ületamiseks kogukäibe poolt läheb vähem aega Narvas ja Viljandis, Rakveres aga kauem. Kogu töös kogutud info analüüsist järeldus, et kõige soodsamad tingimused oleks turule sisenemiseks Viljandis, kõige kasinamad aga Rakveres, kus oleks mõistlikum kasutada renditud ruume. Narva osas jäi autor seisukohale, et potentsiaali on seal kindlasti, kuid selle realiseerimiseks peab panustama rohkem aega ja jõudu tagamaks rajatava esinduse kasumlikkus.

Abstract [en]

The following graduation thesis Profitable growth opportunities for Carglass in Estonia is aimed at figuring out, which would be the most profitable new marketplaces for Carglass to enter. The topic of this thesis is selected due to the increased demand for the companies expertise and services in Estonian market. Which led to its managers ambition to grow their market and the authors desire to contribute to the development of the company. To conduct the review, the thesis was divided into four paragraphs First paragraph which was theoretical, was focused on studying and describing the company . It pointed out the companies advantages and possibilities in terms of expansion to new marketplaces. For doing that it described its background and history and its innovative solutions concerning the customer service and innovative new technology provided by Belron Group ltd. This paragraph also described the possibilities for expanding and the criteria for selecting the cities which marketplace to study. Second paragraph focused on studying the marketplaces, including the industry itself, its customers, competitors and the development of the market. It also included SWOT and financial analyzes of the company, and prognoses of total work numbers and the average cost of different works. Third paragraph was practical and included the sales revenue prognosis and the expense calculations of building a workshop, fitting it with instruments and furniture and the expenses of operating activities. Also it included profit prognosis. Fourth paragraph was analytic, it included the prognosis of profit payback point and the payback period. In addition the analysis of all gathered information in studyed marketplaces and selecting the most profitable places to expand to. 54 The results indicate that the best opportunity for growth lies in Viljandi, due to the lowest need for fulfilling the prediction of works, to be profitable also the time for making a profit is shortest. In terms of competition Viljandi is also one of the best, because of the lack of serious competitors. As insured cars form most of the total works, Rakvere has another advantage because of the highest percentage of insured cars also the market there grows fast making it the ideal place for expansion. The study also showed that the most unatractive new marketplace would be in Rakvere, because of a high need for fulfilling the prediction of works and also the longest time for making profit. In Rakvere there were also many competitors and the growth of the market was the slowest. On the bright side Rakvere had a fairly high percentage of insured cars. As for Narva the author had mixed feelings. Although there are the most potential clients the marketplace differs in various ways and it would be a struggle to find the clients. Narva also has a quite high need for fulfilling the prognosis of works, but when fulfiled the time for making profit would be the same as in Viljandi. In Narva there are also few competitors, and low percentage of insured cars. All in all Narva has a lot of potential due to being the largest studied marketplace, but needs a slightly different approach to find clients and also needs additional advertising.

Item Type: thesis
Advisor: Inga Stelmak
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Martin Kaarma
Date Deposited: 11 Jun 2018 09:04
Last Modified: 30 Aug 2019 07:37
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3558

Actions (login required)

View Item View Item