Ehitustööde vastuvõtmise protsessi analüüs - traditsiooniline versus digitaalne

Kuusik, Aron (2018) Ehitustööde vastuvõtmise protsessi analüüs - traditsiooniline versus digitaalne. [thesis] [en] The Analysis of the Process of Acceptance of Construction Works – Traditional versus Digital.

[thumbnail of 2018_kuusik_aron_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (198kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (22kB)

Abstract

Lõputööst järeldub, et Eestis enamlevinud tööde vastuvõtmise viisiks on ülekaalukalt märkuste ülevaatuste teostamine paberil või suusõnaliselt ning täitedokumentatsiooni haldamine digitaalselt projektipangas. Ühtlasi näitab selline üleolek paberil teostatud ülevaatuste osas ehitussektori vähest arengut digitaalsema ehituskeskkonna suunas. Tänaseks on välja kujunenud tööde vastuvõtmiseks erinevaid digitaalseid võimalusi. Töö autor tõi lõputöös välja omalt poolt kasutatavad ja ühtlasi soovitatavad Plangridi ja Bauhubi, mida kasutatakse vastavalt märkuste– ja täitedokumentatsiooni haldamisel. Plangridi parimad omadused on detailse raporti koostamine ja põhjalik ülevaade märkustest ning Bauhubi poolelt dokumentide ja jooniste allkirjastamine. Töö praktilises osas teostas autor erinevate vastuvõtmisviiside ajalist võrdlust. Dokumentatsiooni haldamise seisukohalt oli digitaalne haldamisviis 70% kiirem, kuid lisaks mõõdetud punktidele on palju tegureid, mida on keeruline ajaliselt võrrelda, kuid kindlalt võib väita, et digitaalne dokumenteerimisviis on oluliselt efektiivsem, kui traditsiooniline. Teine oluline aspekt projektipanka kasutades aja kõrval on paberi vähendamine või veel paremal juhul kaotamine, mis aitab säästa keskkonda ning hoiab kokku kõigi osapoolte ressursse. Märkuste haldamisel oli digitaalne vorm ajaliselt poole võrra efektiivseim kui traditsiooniline, lisaks eelistena märkuste haldamine, raporti koostamine ja välja saatmine. Küsitlusest ja intervjuudest järeldus, et kõik ehitusettevõtted on huvitatud kaasa minema digitaalajastuga, kuid mõningatel juhtudel ootavad töötajad rohkem ettevõtte poolt initsiatiivi uudsete lahendustega kaasa minema ning samuti võimalusi tahvelarvuti omamiseks. 96,2% vastanutest tõid välja, et kaasaegsed tarkvarad ja rakendused lihtsustavad ning kiirendavad tööd objektil, mis näitab teema aktuaalsust ning soovitust edasi arendada tehnoloogilisi lahendusi ehitussektoris. Samuti viitab teema aktuaalsusele vastanute soov enim abi leida rakendustest just märkuste haldamisel, mahtudel arvutamisel ja täitedokumentatsiooni haldamisel, millest kaks on antud lõputöö teemaga otseses seoses ning analüüsitavad protsessid.

Abstract [en]

The main purpose of this final thesis is to map and compare the ways in which construction works are accepted in Estonia and to highlight the main advantages we derive from digitalisation in the process of work acceptance. In addition, various technological applications are presented and employees’ opportunities to use them are explored. In the course of the conducted study, five interviews were carried out to find out the ways in which works in different areas are accepted – in addition to the three main contractors, representatives of the construction owner supervisor and Riigi Kinnisvara AS were interviewed. In addition, the author compiled a web survey on “The acceptance of construction works and digitization of the process”, which was answered by 119 people (project manager, object manager, object engineer), who were at the building site on a daily basis and 13 office persons with construction background (supervision, budget planner, designer, etc.). In order to determine the time efficiency of traditional and digital acceptance methods, the author of the study has performed comparisons of managing the as-built documentation and issues in practice. The traditional and digital approach was compared, in addition, for the issue management a combined variant was added. According to the final thesis, it becomes clear that the most common way of accepting works in Estonia is overwhelmingly conducted through the issue reviews on paper or by word of mouth and managing the as-built documentation digitally in the project bank. At the same time, such prevalence on paper-based surveys suggests that the construction sector develops towards a more digital building environment at a slow pace. In a practical part of the study, the author carried out a comparison of time expenditures for various acceptance approaches. With regard to document management, the digital management method was 70% faster, but in addition to measured points, there are many factors which are difficult to compare in terms of time, though it can be firmly stated that the digital documenting method is much more efficient than traditional. In managing the issues, the digital form was half the time more efficient than traditional, apart from the advantages of the issue management, the drafting and sending of report. The survey and interviews revealed that all construction companies are interested in keeping up with the digital age, but in some cases, employees are more likely to look for the company’s initiative to apply innovative solutions and the opportunities for getting a tablet. 96.2% of respondents indicated that modern software and applications simplify and speed up work on the site, showing the topicality of the subject, and the recommendation to further develop technological solutions in the construction sector.

Item Type: thesis
Advisor: Annika Salak
Co-advisor: Anneli Ramjalg
Subjects: Construction > Building Construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Aron Kuusik
Date Deposited: 11 Jun 2018 06:30
Last Modified: 30 Aug 2019 07:38
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3552

Actions (login required)

View Item View Item