OBD info kasutamine tehnoülevaatusel

Sülla, Riho (2018) OBD info kasutamine tehnoülevaatusel. [thesis] [en] The Use of OBD Information During Motorvehicle Technical Inspection.

[thumbnail of lõputöö_Riho_Sülla.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Archive (RAR) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Pidevalt arenevas ühiskonnas on keskkonnakaitse ja elukeskkonna säilitamine järjest enam tähtsam ja sellele kulutatakse märkimisväärseid summasid. Kuid tänapäevane tarbimisühiskond vajab uute tehnoloogiliste protsesside ja nende lahenduste väljatöötamiseks väga palju ressursse ja üha enam vajatakse kalleid ja väärtuslikke materjale. Seni kuni toodetakse uusi lahendusi, ei ole tarbijatel muud teha, kui tagada nende lahenduste funktsioneerimine ja säilimine. Selleks, et autode seisukord säiliks ja oleks tagatud nende normaalne toimimine ka peale garantiiaja lõppu, on Euroopas ja Eestis kehtestatud kohustuslik autode ülevaatus, mis kontrollib ja tagab autode normaalsest tarbimisest tuleneva mõistliku kulumisega ja säilimise pikema aja jooksul. Sõiduautodel on kohustuslik käia ülevaatusel üks kord kahe aasta jooksul kuni kümne aastaste autodega ja üks kord aastas üle kümne aasta vanuste autodega. Veoautod ja bussid peavad käima ülevaatusel sõltumata vanusest üks kord aastas. Praeguse korralduse järgi on tehnoülevaatus üsnagi rauakeskne ega ole mõeldud uute autode elektroonilisi vajadusi silmas pidades. Enamus elektroonilisi probleeme on kehtiva korra järgi võimalik kindlaks teha ainult visuaalse vaatlusega ja ausalt öeldes see on halb ning mitte väga objektiivne, sest tehnoülevaatajad ei ole hiromandid, et peaksid pelgalt peale vaatamisega selgeks tegema, kas sõiduki üks või teine elektriline osa on töökorras ja täidab talle omast ülesannet või mitte. Kontrolli parendamise eesmärgil me ei pääse üle ega ümber arvuti tehnoloogia kasutusele võtust ning varem või hiljem tuleb see muudatus sisse viia ka seadustes. Kuna emissiooni kontroll auto pardaarvutis on standardiseeritud ja toimimine on kinnitatud protokollide järgi, see on tagatud nii Euroopas kui ka Ameerikas müüdavatel uutel autodel, siis ei ole mingeid takistusi, et vastav muudatus tehnoülevaatustel sisse viia kasvõi homsest päevast. Sellegipoolest ei ole see nii lihtne, autori koostatud tehnoülevaatajate küsitlusest selgub, et enamus tehnoülevaatajaid on vanemad kui 50 aastased ja nende arvuti kasutamise oskus on üsnagi piiratud ning veel ühe uue süsteemi õppimine võib olla mõnele täiesti keeruline ülesanne. Ühe variandina saaks kaaluda kvalifitseeritud remonditöökodade teostatud diagnostika tunnistamist tehnoülevaatusel. Teine nõrk koht diagnostika rakendamise juures on seadmete väga kallis maksumus ning kuna tehnoülevaatused on eraettevõtted ja mingit riigi poolset toetust ei saa, siis seaduse muutuse järel tekiks palju ettevõtteid, kelle tegevuse jätkamise mõttekus ei oleks otstarbekas. Turule jääks ainult suuremad ettevõtted, kes saavad endale selliseid kulutusi lubada. OBD info kasutamine tehnoülevaatusel oleks vajalik juba täna ja seda saaks rakendada kasvõi koheselt, kui on tagatud tehnoülevaatajate vastav koolitatus ja ettevõtetele seadmed. Ülejäänud pardadiagnostika rakendamine vajab veel kõvasti välja töötamist ja selle rakendamine tehnoülevaatustel ei oleks praegusel juhul otstarbekas, kuna see ei täidaks oma eesmärki. Ilma standardiseerimata asja kontrollimine on otstarbetu, kuna paljud autotootjad ei ole enda autode elektroonika juhtplokkide veakoode teinud universaalsetele testritele loetavaks ning vajavad väga kalleid originaalseadmeid. Lisaks on töös välja toodud paar näidet, mis ilmestavad selliste süsteemide petmise võimalusi, ilma, et keegi sellest isegi arvuti abiga aru saaks. Teiste elektroonika süsteemide kontrolli rakendamiseks oleks vaja autotootjatele kehtestada ühesed nõuded nende süsteemide ülesehitusele ja veakoodide loetelule. Seda, millised mõjud oleks diagnostika kasutusele võtmisel korduv ülevaatusele saatmisele, on raske spekuleerida. Kindlasti oleks sellel esialgu mõningane tõus, kuid üldpildis ja pikemas perspektiivis muutuksid autod rohkem keskkonna suhtes ohutumaks ja üldine seisukord paraneks. Kui praeguse kontrolliga on näha tagajärjed, siis OBD kontroll näeks põhjuseid ja neid oleks võimalik ennetada ja vältida.

Abstract [en]

In our developing world environmental protection is becoming more and more important and significant amounts are being spent on it. Today's consumer society needs a great deal of resources to develop new technological processes to develop these solutions and more and more expensive and valuable materials are needed. In order to maintain the condition of the cars and to ensure their normal operation even after the end of the warranty period, a compulsory car inspection is in place in Europe and in Estonia which periodically checks vehicles to ensure the safety and working order of the vehicle. Passenger cars are obligatory to undergo a technical inspection once every two years for up to 10 years old cars and once a year for over 10 year old cars. Lorries and buses must be inspected regardless of age once a year. According to the current organization the roadworthiness test is based on mechanical components and is not intended to meet the electronic needs of newer cars. Currently most electronic problems can only be identified by visual observation in the current procedure and frankly it is foolish and not very objective. In order to improve the current situation it is necessary to implement the use of computer technology, and sooner or later this change must also be introduced into the law. Since the emission controls of cars on-board diagnostics are standardized and certified protocols and are enforced on new cars sold in Europe and the USA there are no obstacles to introducing a corresponding change in the roadworthiness tests. That being said it is not as easy as that according to an author-made survey of technicians. Statistically most supervisory technicians are over 50 years old and their computer skills are quite limited which would make learning another new program quite a challenge that most technicians might not be up to. One option could be to consider the acknowledgment of qualified repairers' diagnostics in the roadworthiness test. The second weakness in the implementation of diagnostics is the cost of the equipment itself. Since technical inspection points are privately owned companies and the state does not offer financial support the change in the law could make it not financially worthwhile for some smaller companies to continue doing business. Only bigger companies that could afford such expenses would be able to remain on the market. The use of OBD information in roadworthiness testing would be necessary today and could be implemented immediately, provided the training of our technicians and the equipment of the companies are present. The implementation of the remaining on-board diagnostics still needs to be well developed and its implementation in roadworthiness tests would not be feasible at this time as it would not fulfill its purpose. Verifying unannounced things is winding down as many automakers have not made their automotive electronics control unit fault codes universally readable and require very expensive original manufacturers equipment. In addition the work outlines a few examples that illustrate the chances of cheating such systems without anyone noticing even with the use of diagnostic equipment. To implement the control of other electronics systems it would be necessary for car manufacturers to establish unique requirements for the design of these systems and the list of fault codes. It is hard to speculate what would be the effect on re-examination when the use of diagnostics are introduced. Certainly it would initially have some increase but in the overall picture and in the long run the cars would become more environmentally friendly and the overall condition would improve. If the current check shows the consequences then OBD checks would show causes and problems could be prevented and avoided.

Item Type: thesis
Advisor: Aimar Lukk
Subjects: Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment
Working Life > Ecology and Environmental Protection
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Riho Sülla
Date Deposited: 11 Jun 2018 09:00
Last Modified: 30 Aug 2019 07:41
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3550

Actions (login required)

View Item View Item