LPG terminali tehnoloogia ja tehniline lahend AS Alexela terminal näitel

Kesner, Peeter (2013) LPG terminali tehnoloogia ja tehniline lahend AS Alexela terminal näitel. [thesis] [en] Technology and Technical Solution of LPG Terminal Based on Alexela Terminal AS.

[thumbnail of Peeter_Kesner_KTI81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (706kB)
[thumbnail of Lisad 2-5.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (8MB)

Abstract

Käesolevas lõputöös on käsitletud Alexela Terminal AS LPG terminali laienemiseks vajalikke tehnoloogiaid ning tehnilist seadmestikku. Olemasoleva butaani mahutipargi laiendusena on plaanitud ehitada LPG terminal. Esimeses osas antakse ülevaade vedeldatud naftagaasi saamisest, kasutamisest ning ajaloost. LPG on kombinatsioon propaanist (C3, keemispunkt atmosfääri rõhul -42,1°C), butaanist (C4 keemispunkt atmosfääri rõhul -0,5°C), sisaldades vähesel määral ka teisi ühendeid. LPG on tuleviku energia, mida on kerge transportida ja kasutada tänu tema võimele veelduda rõhu või temperatuuri toimel. Lisaks on LPG kütteväärtus võrreldes teiste tavakütustega kõrgem mille tõttu saame teda säästlikumalt kasutada. Teises osas on käsitletud võimalikke keskkonna mõjusid ja ohte, mis võivad kaasneda terminali käikuvõtmise ja käitlemise protsessis. Võimalikud õnnetused planeeritavas terminalis on kemikaalide avariiline väljavool ning tulekahju ja/või plahvatus. Tulenevalt seaduses ette nähtud kaitsekihtidest on planeeritav terminal varustatud ohutustehnikaga, et viia võimaliku õnnetusjuhtumi tõenäosus miinimumi lähedale. Kolmandas peatükis on käsitletud protsesse, mis on vajalikud terminali toote sissevõtmise, hoiustamise ning väljastamise seisukohalt. Raskuskoht planeeritavas terminalis on käideldavate toodete rohkus kuna üldlevinult opereerivad terminalid vaid ühe või kahe vedelgaasiga. Sellest tulenevalt on äärmiselt oluline teada ning jälgida käideldavate toodete veeldumise temperatuure ja rõhkusid. Lisaks on vajalik hoida toote gaasiline- ja vedelfaas vastavalt tehnoloogilisele skeemile üksteisest lahus. Käesolev projekt on erijuht ja planeeritava terminali tehnoloogiline skeem ning tehniline seadmestik on projekteeritud vastama propaani käitlemiseks vajalikele nõudmistele. Tehnilise lahendi erinevused võrrelduna klassikalise lähenemisega eristuvad kõige selgemini raudtee vagunite mahalaadimisel. Klassikalises lahendis sooritatakse mahalaadimise protseduur 4-tee ventiili ning kompressoriga, mis surub vedelgaasi vagunist välja. Alexela Terminal AS-is kasutatakse mahalaadimisel iga vaguni juures 32 kompressorit ning pumpa. Selline lahend tagab inimfaktorist tuleneva riski minimaliseerimise, protsessi sujuvuse kontrollimise ning võimaliku lubatud maksimaalse mahalaadimise kiiruse. Samas esitab selline lahend aga tõsise väljakutse algoritmile, mis seda protsessi juhtima hakkab. Tulenevalt terminali geograafilisest asukohast ning paiknemisest on projektis kasutatud nn „Full Containment Tank“ tüüpseid krüomahuteid, mis tänu topelt katusele, võimaldab paremini kontrollida mahutisisest temperatuuri. Lisaks on mahuti katus ning küljed kaetud eelpingestatud betooniga, mis tagab lisaturvalisuse võimaliku lekke või õnnetusjuhtumi korral. Lõputöö on koostatud Alexela Terminal AS-i tarbeks kuna Eestis sarnast tehnoloogiat ega terminali veel ei eksisteeri. Hetkel on käimas läbirääkimised planeeritava terminali laienduse vahetus läheduses asuvate maatükkide omanikega ja loodetavasti saab peatselt alustada ehitus tegevust. Probleemiks terminali tehniliste seademete tarnel võib osutuda kohaliku turu pakkujate vähene teadlikus kasutatavatest standarditest (API, BS). Planeeritava terminali laienduse maksumus jääb suurusjärku 160 miljoni eurot. Keskkonna aspektist lähtudes on tegu kõige keskkonnasäästlikuma kütuseliigiga. Majanduslikust aspektist lähtudes võimaldab LPG kasutusele võtmine meil kütuse arvelt kõige rohkem säästa. Seda arvestades omab LPG kasutuselevõtt tähtsat sammu uue säästlikuma ja keskkonna sõbralikuma suuna kujundamises.

Abstract [en]

Subject of the thesis is „Technology and technical solution of LPG terminal based on Alexela Terminal AS”. As there is no terminal yet in Estonia that operates with Liquefied Petroleum Gas (LPG) in so big scene, the object of the work was to study and analyze technologies and different technical solutions. Thesis is divided in three main parts where on the first part the overview of usage, history and composition of LPG is given. The second part is focused on the risks that may occur in operating terminal and what influence they would have to the environment. The third part explains step by step the Process Flow Diagram and compares different technical solutions. Main difference in between this project compared to traditional LPG terminal is that there are more products handled. That sets really high technical demands to all the equipment. Another difference is on unloading railcars. In general it done by creating overpressure to railcar and then this pressure presses out the liquid gas but in Alexela Terminal AS in addition to compressor we are going to use vane pumps for unloading. That provides us with better control over unloading procedure whilst eliminating the risk of human error. The minus for that solution is the complexity of the algorithm that needs to be created to control this system. As this project at the moment is on the design phase the understandings of how and why are really crucial. Hopefully Alexela Terminal AS will agree the contract soon and the project estimated worth of 160 million Euros will start.

Item Type: thesis
Advisor: Vello Vainola
Subjects: Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: J. Rodriquez
Date Deposited: 28 Nov 2013 14:28
Last Modified: 04 Sep 2019 10:21
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/352

Actions (login required)

View Item View Item