Teedega seotud ohud ühiskonnale ja keskkonnale ning nende likvideerimine

Oper, Kevin (2017) Teedega seotud ohud ühiskonnale ja keskkonnale ning nende likvideerimine. [thesis] [en] Road Related Hazards to Society and Environment and their Elimination.

[thumbnail of Teedega seotud ohud ühiskonnale ja keskkonnale ning nende likvideerimine - Kevin Oper.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (457kB)

Abstract

Minu kirjutatud lõputöö võtab kokku teedel esinevatest ohtudest põhjustatud ühiskonna ning keskkonna probleemid, koos välja pakutud lahendustega nende likvideerimiseks. Analüüsisin teemasid: ehitustöödel esinevad ohud, liiklusolukord, müra tekkimine teedel ning tema mõju ümbritsevale keskkonnale, müra tõkestamine teedel, vibratsioon. Ehitustöödel esinevad ohud ja tööõnnetused teedeehitus objektidel tekivad vähese teadlikkuse ning puuduliku töökorralduse tulemusena, mille tõttu võib töötaja kaotada osalise või täieliku töövõimelisuse, halvimal juhul võib lõppeda surmaga. Samuti kui objektil on ohtlikud kohad märgistamata rangete märkidega ning sinna satub tavaliikleja, kas siis jalakäija, jalgrattur või mootorsõidukijuht, ning ta satub ohtu või vigastustesse, vastutab selle eest objekti juhtimise meeskond ning trahvid võivad küündida tohutult suureks. Kuuma asfaldkatte paigaldusel tekivad paratamatult mürgised asfaldiaurud, mis on töötajatele äärmiselt kahjulikud ning omakorda põhjustavad uimasust ning peapööritust. Selleks et enda tervist võimalikult vähe kahjustada on vaja objektil töötades kasutada isikukaitsevahendeid nagu näiteks: torkekindlate taldadega kaitsejalanõud, asfaldi paigalduse puhul lisaks ka kuumakindlad tallad. Terve keha kaitsmiseks tuleb kuumade materjalidega töötamisel kasutada kaitseriietust. Vastavalt tööle tuleb kasutada õigeid kindaid. Välistingimustes vihma või külmaga töötamisel kasutada ilmastikukindlat riietust. Samuti on väga tähtis kasutada hingamiselundite kaitsevahendeid. Kui töö on seotud tervist kahjustavate kemikaalide, auru või tolmudega, peavigastuse ohu korral ning ka sügaval süvendis töötamisel või kopaga seotud tööprotsessil on vajalik rangelt kasutada kiivrit. Liiklusega seotud tööprotsessides on vajalik kasutada ohutusvesti ning pimedal ajal helkurriba. Isikukaitsevahendite kasutamise eest vastutab eelkõige objektijuht ning ka töötaja ise. Isikukaitsevahendite kasutamist kontrollib objektil objektijuht, projektijuht, töödejuht, omanikujärelvalve ning töökeskkonnavolinik kes teavitab puuduste tuvastamisel töökeskkonnaspetsialisti. Selleks et tööprotsessi käigus ei satuks keegi vigastustesse ning ohtudesse on objektil töötades äärmisel oluline järgida seadusega ettenähtud ohutusreegleid. 42 Liiklusolukorra peatükk võtab kokku põhjused millest on tingitud ohud liiklejatele. Kõik saab alguse meie enda liikluskultuurist, kui viisakad, vastutustundlikud ja sõbralikud me ise oleme. Liiklusjärelvalve aitab kujundada meie jalakäijate, liiklejate ja juhtide liiklusharjumusi. Samuti reguleerib Eesti liikluspolitsei liiklusrikkumisi ning karistab rikkujaid karistustega. Toon välja ka tabeli kujul võrdluse kui palju on olnud igal aastal liiklusõnnetusi, liikluses hukkunuid ning liikluses vigastatuid aastate vahemikus 2007-2016. Müra mõju on meid ümbritseva ühiskonna ja keskkonna üks põhiprobleeme. Liigne müra, mida põhjustab tänapäeval suur liiklus teedel, mõjub halvasti inimese tervisele, sealjuures häirib ja raskendab töötamist, õppimist, infovahetust, magamist ning puhkamist. Pidevalt müra sees töötamine kahjustab meie kõrvakuulmist, põhjustab stressi ning halvendab üldist tajumist ümbritseva suhtes. Teekatete halb olukord on iga liikleja jaoks alati üks möödapääsmatu probleem, millega tegeletakse pidevalt. Kehvas seisus teed on ohtlikud meile endile – liiklejatele, samuti lõhuvad katkised teed meie autosid, mis käivad pidevalt remondis ja hoolduses. Teedel esinevad defektid on praod (põikpraod ning pikipraod), ebatasasused (piki- ning põiksuunalised), võrkpraod, roopad, augud, vuugipraod ning murenemised. Defektide remontimiseks ning teede kvaliteetsemaks parandamiseks on ajapikku välja selgitatud aina paremaid lahendusi. Iga defekti juures toon välja mõned põhilahendused kuidas neid remontida. Müratõkestamise tuntumad lahendused on helineelav tõke, hajutav tõke, taimestikust tõke, kallutatud tõke ning süvend. Müratõkkeseinu kasutatakse palju maanteedel ning raudteedel ja elamurajoonide lähedustes, kus autode kiirused ulatavad kuni 110 km/h. Autorehvi ning teekatte vahelise kokkupuute tulemusena tekibki müra. Mida suuremad on kiirused seda suurem on mürahulk. Vibratsiooni esineb tänapäeva elukeskkonnas, eriti linnades väga palju. Seda tunnevad inimesed kogu kehaga, mis omakorda tekitab pikema aja vältel stressi. Samuti tekitab vibratsioon hoonetele ja teedele pragusid, ebatasasusi, vajumeid. Vibratsiooni vähendamiseks on olemas erinevaid viise. Näiteks tuleks kasutada elastseid rehve, parandada teekatte seisukorda ehitades kvaliteetseid teid ning remontides suurte defektide arvuga teid.

Abstract [en]

The following thesis “Road Related Hazards to Society and Environment and their Elimination” presents what dangers roads cause to the society and environment and proposes solutions to eliminate them. I analyse issues concerning work risks during construction, traffic situations, road vibration, road noise effects on the environment and its’ prevention with noise barriers. Hazards and accidents occurring at road construction sites happen as a result of low awareness and the lack of organisation, due to which the employees may lose partial or full operability and in the worst case scenarios end with death. To minimise damage to their health, it is necessary to use personal protective equipment when working on site. The chapter about traffic situations summarises what causes dangers to the road users. It is important to remember that traffic culture begins with us and depends on how polite, responsible and friendly we are towards other road users. One of our society’s and environment’s major issues is noise and its impact on them. Excessive noise caused by high traffic levels on the road has a negative effect on our health, it disturbs and complicates working, studying, exchanging information, sleeping, resting, etc. The poor state of the road surface is always one inescapable problem constantly addressed by every road user. The poor state of the roads is dangerous to us, road users, and they also break cars so they continually need repair and maintenance. Road defects are most commonly cracks(longitudinal and transverse), unevenness (longitudinal and transverse), alligator cracking, furrows, potholes and joint reflection cracks. To repair a defect increasingly better solutions have been gradually elucidated in order to improve the roads to a higher standard. I also bring out some of the main solutions to every mentioned defect on how to repair them. Traffic noise arises from friction between car tires and the road surface. The higher the speed the greater the noise. Some of the best known solutions to prevent noise are mainly barriers, for example sound absorbing barrier and vegetation barrier, but also scattered obstacles and tilted 44 cavity. Noise barrier walls are a lot used on roads and railways nearby residential areas where speeds limits are up to 110 km/h. Vibrations caused by traffic are present in today's environment, especially in the cities. People feel the vibrations and in the long-term, vibrations cause stress. To decrease vibrations, there are a variety of solutions. For example using elastic tires, improving the condition of the road surface, building high-quality roads and repairing roads with huge amounts of defects.

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Kevin Oper
Date Deposited: 14 Jun 2017 06:20
Last Modified: 30 Aug 2019 07:58
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3308

Actions (login required)

View Item View Item