Golfi tee eelprojekt Marjametsa tee ja Hotelli tee lõigus

Reimets, Kristjan (2017) Golfi tee eelprojekt Marjametsa tee ja Hotelli tee lõigus. [thesis] [en] The Prelminary Design of Golf Road Section Between Marjametsa Road and Hotelli Road.

[thumbnail of Lõputöö K_Reimets.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (262kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (699kB)

Abstract

Lõputöö tulemusena valmis Golfi tee eelprojekt, mille realiseerimisel on võimalik kergliiklejatel pääseda ohutult ja mugavalt Tahkuranna vallas asuvast Rae külast Pärnusse ja vastupidi. Lõputöö koostamisel sai algusest lõpuni läbi töötatud eelprojekti koostamine. Palju sai uuritud erinevaid projekte, mis oma olemuselt olid sarnased Golfi tee projektile. Tutvumine varasemalt koostatud projektidega oli mulle suureks abiks eelprojekti koostamisel. Projekteerimine on mitmetahuline protsess. Selgeks tuleb teha olemasolev olukord, välja töötada oludesse sobiv insenertehniline lahendus ning seejärel tuleb väljatöötatud lahendus seletuskirja, mahutabelite ja jooniste kujul kujundada üheselt arusaadavaks dokumendiks. Lõputöö koostamisel oli keerulisemaks osaks AutoCAD programmiga jooniste koostamine. Ilma juhendajapoolse abita joonestamisega hakkama ei saaks. Teiseks suuremaks väljakutseks oli leida sobiv liikluskorralduslik lahendus lõigule 2. Ülesande tegi keeruliseks kitsad olud. Valminud tööga, mis hõlmab Golfi tee ühte võimalikku projektset lahendust, tekib võimalus kergliiklejatel mugavalt ja ohutult pääseda Rae külast Pärnu linna ja vastupidi. Lõputöö kirjutamisel on läbi töödatud kõik vajalikud tee projekteerimise normid ja nõuded. Projekteeritud tänav asub Tahkuranna vallas Pärnu lahe ja riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla vahelisel alal. Projektlahenduse saanud lõigu pikkuseks on 1 796 m. Lõputöös on välja toodud objekti iseloomustus, tee katendite konstruktsioon ja ehituseks vajalikud juhised ning joonised. Diplomand omandas lõputööd koostades järgnevad teadmised:  Teeprojekti koostamine kasutades tarkvara Autodesk Civil3D 2012;  tee-ehitus normide, nõuete ja standardite kasutamine;  teekonstruktsiooni sobiliku lahenduse leidmine;  liikluskorralduslikult sobiva lahenduse leidmine;  teeprojekti valmimiseks läbitavad etapid.

Abstract [en]

The title of the current graduation thesis is The Prelminary Design of Golf Road Section Between Marjametsa Road and Hotelli Road. Within this realization of this project is possible to gain access safe and convenient connection for light traffic from Rae village to Pärnu and vice versa. In this final paper the engineering aspects were worked through from the beginning to the end. Variety of projects that were similar in nature to the project Golfi tee were studied. The work with differnt projects helped a lot in preparing the preliminary design. The thesis author's opinion is, that composing a road project is a fairly complex process. One has to make clear to the current situation. Next step is to devlop well understood project which consists of explanatory memorandon and drawings. Compiling the thesis, one of the difficult parts were the compliation of drawings with AutoCAD programme. Without help from the instructor it would have been almost impossible. Another major challange was to fnd a suitable traffic solution for the section 2. It was challenging because the space for the road was limited. The completed project which includes the road engineering solutions and alignment is proposed by Tahkuranna local government. Gradiuation thesis has been prepared by using all the necessary standards and requirements what is required in the prelmnarydesign of road. Designed alignment runs in pine forest between Pärnu city border and Tahkuranna parish. Lenght of the road is 1796 meters. The Golfi tee road is designed with a 2,0% cross fall and the longitudinal gradient is between 0,05% to 0,5%. Road will be covered with asphalt concrete and the green belt next to it. Graduation thesis includes geological object characterization, pavement structure, necessary drawings and construction manual. Diplomant acquired an experience while designing the light traffic road in the next points:  Designing a road using Autodesk Civil3D software;  using different road construction standards and requirements;  calculating volume of materials; 36  finding suitable constructions;  finding suitable solution for traffic arrangement.

Item Type: thesis
Advisor: Indrek Oden
Subjects: Construction > Road Construction > Road Design > Road Construction Materials
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Kristjan Reimets
Date Deposited: 09 Jun 2017 07:01
Last Modified: 30 Aug 2019 08:53
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3300

Actions (login required)

View Item View Item