Kergliiklusteede projekteerimisnormide täiendamine

Saluste, Andreas (2017) Kergliiklusteede projekteerimisnormide täiendamine. [thesis] [en] Upgrading Design Regulations of Light Traffic Roads.

[thumbnail of Andreas_Saluste_Kergliiklusteede_Projekteerimisnormide_täiendamine.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (263kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (451kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö teemaks oli „Kergliiklusteede projekteerimisnormide täiendamine.“ Kuna töö autor omab kogemust teede projekteerijana, töötab hetkel Tallinna Kommunaalametis ehituse ja järelevalve osakonna peaspetsialistina ning on ka ise aktiivne kergliiklusteede kasutaja, siis on lõputöö seotud nii autori tööalases ja professionaalses elus kui ka isiklikus elus omandatud kogemustega. Töö koostamise käigus tegi töö autor ka ringreisi mööda Eestit mille eesmärgiks oli vaadata nii vanemad kui ka hiljuti valminud kergliiklusteid ning fikseerida probleeme mis autori hinnangul vajaksid lahendust. Esimeses peatükis on käsitletud kergliiklustee kui mõiste kasutamist ja defineerimist erinevates Eestis kehtivates õigusaktides. Välja on toodud normdokumentides ja seadustes esinevad vasturääkivused ning segadust tekitavad tõlgendused ning juhitud tähelepanu sellele milliseid probleeme nimetatud puudused võivad põhjustada. Teises peatükis on käsitletud Eestis juba olemasolevatel kergliiklusteedel esinevaid murekohti. Esitletud on töö autori poolt vaatluse teel kogutud andmeid ning välja toodud erinevaid näiteid Eesti teedel kasutatud lahendustest. Analüüsitud on kolme põhilist konfliktolukorda milledeks on kergliiklusteede ebamäärane lõppemine, ristmikud ning bussipeatused. Välja on toodud ning analüüsitud illustreeritud näiteid. Kolmandas peatükis on autor oma projekteerijakogemusele tuginedes pakkunud välja omapoolseid tüüplahendusi. Lahendusi on pakutud ristmike, ülekäiguradade ja bussipeatuste tüüplahendusteks. Tüüplahendustele on lisatud autori poolt koostatud joonis iga tüüplahenduse kohta ning lisatud kirjeldus mis kajastab tüüplahenduse olemust, kus sobiks konkreetset lahendust kasutada ning miks seda teha. Käesolevas töös välja toodud probleemidele tähelepanu pöörates, nende olemasolu teadvustades ning välja pakutud lahendusi kasutades on võimalik teha algust praeguseks hetkeks tekkinud kaose likvideerimisele valdkonnas mille niigi suur osatähtsus aja jooksul aina suureneb. Nagu suurte objektide ehitus ei pea ka kergliiklusteede ehituse normeerimine toimuma korraga ühe täiusliku juhendi väljaandmisega. Nagu öeldud, võtab sellise asja välja töötamine aega. Ka see protsess võib toimuda etappidena ning soovituslikud tüüplahendused millede seast projekteerija peab valima sobivaima oleks samm õiges suunas. Projekteerijatele meeldivad tüüplahendused mida on varasemalt kasutatud ning millede kasutamise aktsepteerimine tellijate poolt on teada. Nende kasutamine kiirendab nii projekteerimise kui ka projekti kooskõlastamise protsessi ning sellest lõikavad kasu kõik osapooled.

Abstract [en]

The topic of this thesis was „Upgrading Design Regulations of Light Traffic Roads“. Since the author of the thesis has experience in road design and is currently a main specialist in Tallinn Municipal Engineering Services Departments construction and supervision deparment and is active cyclist himself the thesis is based on the experiences the author has collected in his professional life and in his personal life as well. While writing this thesis the author took a tour along Estonia with the objective to check the older existing light traffic roads as well as the newly built light traffic roads and focus on the issues that on the authors opinion need to be solved. In first chapter deals with the use of term „light traffic road“ and the definiton of the term given in current Estonian legistlation. Confusing interpretations and contradictions are highlighted and it is pointed what problems these deficiencies may cause. In second chapter are discussed the problems occuring on existing light traffic roads. Observation data collected by the author is presented and various examples of solutions used in Estonian roads are outlined. Three basic conflict points are analyzed. Sudden endings of light traffic roads, intersections and bus stops. Illustrated examples have been brought out and analyzed. In third chapter the author has used his experience as a road designer and offered his own standard solutions to various conflict situations. Solutions have been proposed to junctions, crossings and bus stops. To each standard solution the author has provided his own drawing and added a description of the solution in hand. Description reflects the nature of the solution, where it could be used and why it should be used. By paying attention to problems brought out in this thesis, by acknowledging their existence and by using the proposed solutions it is possible to make a start of fixing the currently emerged chaos in the field which has rapidly increasing importance. As major construction project don’t need to be completed in one step the regulation of the construction of light traffic roads doesn’t need to be carried out at once by presenting the perfect construction and design guide. As it is pointed out in thesis it is a hard and time consumic process. This process can also be carried out in steps and proposed standard solutions from which designers must choose the most suitable solution would be step to the right direction. Designers prefer standard solutions which have been previously used and whose acceptance by customers and authorities is known. Usage of these will speed up the design as well as project coordination process and bring benefit to all of the parties.

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road Design > Urban Traffic
Construction > Road Construction > Road Design > Traffic Junctions and Managment
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Andreas Saluste
Date Deposited: 09 Jun 2017 07:01
Last Modified: 30 Aug 2019 08:54
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3298

Actions (login required)

View Item View Item