Teedefektide inventeerimine

Soppe, Tõnis (2017) Teedefektide inventeerimine. [thesis] [en] Road Pavement Defect Inventory.

[thumbnail of Tõnis Soppe LÕPUTÖÖ Teedefektide inventeerimine 2017 lõplik.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (560kB)
[thumbnail of retsensioon] Microsoft Word (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (15kB)

Abstract

Eestis on teekatte defekte inventeeritud aastast 1995 ning kogu inventeerimise protsess on teinud läbi suure arengu. Algusaastatel teostati defektide inventeerimist autoga objektil ringi sõites, defekte tuvastas inventeerija visuaalselt oma äranägemise järgi. Töö järelkontroll oli puudulik ning tehtud töö täpsus kõikus seinast seina. Lisaks oli algusaastatel teedefektide inventeerimise kiirus keskmiselt 10 km päevas, mis tähendas, et inventeerijate tööpäevad olid pikad ning väsitavad. Aastast 1995 kuni 2013 toimusid väikesed kuid pidevad arengud inventeerijate tööefektiivsuse tõstmiseks, kuid midagi märkimisväärset ei saavutatud. Sel ajal tellis Maanteeamet teekatte defektide inventeerimist meetodil, mis eeldas defektide määramist otse teel autojuhi poolt visuaalse hindamisega. Aastal 2013 läks Maanteeamet defektide inventeerimise tellimisel üle uuele metoodikale. Esimese etapina koostatakse teekatte pinnast video, mis võeti linti videokaameraga, mis oli asetatud sõiduki esiotsa suunaga teekattele. Teise etapina videot töödeldakse, määrates defektid kontoris sisetööde käigus videolt. See võimaldab lühendada defektide fikseerimise aega ja parandada oluliselt töövõtja poolt teostatud töö kvaliteedi kontrolli. Lisaks tekib uus võimalus teekattest tehtud videomaterjali laialdasemaks kasutamiseks hilisemal perioodil teehoiutööde planeerimisel. [1] Järgmine suurem läbimurre oli aasta 2015 lõpus, kui Maanteeamet korraldas avaliku hanke nimega “Teekatte defektide inventeerimine 2016-2018”. Hanke võitis pakkuja Teede Tehnokeskus AS, koos kaaspakkuja AS Reach-U’ga. Teedefektide inventeerimisel hakati esmaskordselt kasutama spetsiaalset programmi, mis oli välja töötatud AS Reach-U poolt teekatte defektide inventeerimiseks ning meenutas mingil määral Google Street View’d. Uue metoodikaga tõusid töö täpsus ja efektiivsus võrreldes eelmiste meetoditega kordades ning lisaks oli tellijal lihtne teostada tehtud töö järelkontrolli. Uuel inventeerimismeetodil oli palju plusse kuid siiski ka mõned miinuseid. Eesti teekatte defektide inventeerimine tulevikus on aga küsimärgi all, sest 2015. aastal Maanteeameti poolt korraldatud hange kehtib kuni 2018. aastani. Edasi oleks Maanteeametil mõistlik teha teekatte defektide inventeerimise tehnoloogiasse ja süsteemide arendamisse suuri kuid tasuvaid investeeringud, sest teekatte defektide varajane märkamine ja remontimine on kordades odavam kui uue teekatte ehitamine. Kuigi riigieelarvest eraldatakse suuri summasid teede ehitamisele ja rekonstrueerimisele, tuleks suurt rõhku panna ka teekatte defektide tekkimise põhjustele ning nende analüüsimisele. Analüüsides teekatte defektide põhjuseid saame parema ülevaate, kas teedeehitaja ehitusmeetodid on sobilikud, kas neid tuleks täiendada või hoopis valida mõni muu ehitusmeetod. Pole mõistlik vanu teid rekonstrueerida või uusi teid ehitada ehitusmeetotidega, mis nõuavad lisakulutusi lähitulevikus, sest ehitusmeetodis on puudlikud ehitusvõtted ning teekattesse tekivad ühed ja samad defektid.

Abstract [en]

Road Pavement Defect Inventory Road pavement defects have been inventoried in Estonia from 1995. At first the process was carried out by driving around the site and decefts were identified by the driver. Invetory was carried out at the rate of 10 kilometers per day which meant that workdays were long and tiring. From the year 1995 to 2013 there were small but abiding improvements in work efficiency, though still nothing notable. In 2013 the Road Administration took in a new method. Firstly a video is made from the road pavement surface. This video was taken with a camera that was placed in front of a car, facing the pavement. Secondly, the video will be edited by marking the identified defects. This method makes the hole process a lot quicker and easier. The video footage also helps with planning road maintenance work in the future. The next breakthrough was in the end of 2015, when the Road Administration arranged a public procurement called „Road Defect Invetory 2016-2018“. The procurement was taken on by Teede Tehnokeskus LTD. For the first time ever, a special program designed by Reach-U LTD was used for inventoring. This program resembles Google Street View. With this new method, work accuracy and efficiency rose massively. In the future, the Road Administration should make big, yet cost-effective investments into defect inventory technology and the system development, because early detection and repairing is much cheaper than building new pavement. Although a large sum of money from the state is being budgeted for road construction and reconstuction, road defect inventory should also be taken into account more. By analysing the cause for road pavement defects, we get a much better overview wether the building methods are fitting, should they be amended or even changed to a different one. It is not reasonable to reconstruct old roads or build new ones with a method that requires excessive spendings in the near future, because of deficient building methods

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Road Maintenance
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Tõnis Soppe
Date Deposited: 06 Jun 2017 08:11
Last Modified: 30 Aug 2019 18:54
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3266

Actions (login required)

View Item View Item