Viljandi tänavate seisukord ja analüüs

Joel, Urbel (2017) Viljandi tänavate seisukord ja analüüs. [thesis] [en] The Condition and Analysis of the Streets in Viljandi.

[thumbnail of 2017_urbel_joel_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (115kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (183kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli hinnata Viljandi linna tänavate seisukorda. Eesmärgi täitmiseks ja olukorrast parema ülevaate saamiseks sõitis autor läbi suurema osa Viljandi tänavatest. Käesolevas lõputöös uuriti, milline on Viljandi linna tänavate seisukord. Selgus, et Viljandi tänavate suurimaks probleemiks oma aja ära elanud katendid nii sõidu- kui ka kõnniteel, mis ei vasta tänapäevastele nõuetele. Tänavate seisukorras mängib olulist rolli Viljandi linn, kes ei ole võimeline oma tuludega tänavaid elementaarselt korras hoidma. Raha Viljandi tänavate ehituseks ja remondiks tuleb linna eelarvest ja Euroopa fondidest nagu näiteks Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Samuti pärineb suur osa rahast, mida kasutatakse Viljandi teede ajakohastamiseks ja remontimiseks, Euroopa Liidu toetustest. 2016-2022 aastaks paika pandud Viljandi linna tänavate sõidu- ja kõnniteede ehitustööde kavasse on lisatud 39 tänava sõidutee ja nende juurde kuuluvate kõnniteede, 15 tänava kõnnitee ning 10 kergliiklustee ehitustööd Viljandi linnas. Viljandi linna 2016-2021 aasta tegevuskava eesmärgiks on tänavate ja kõnniteede seisukorra parandamise ning kergliiklusteede rajamise toel rajada Viljandisse kvaliteetne teedevõrgustik. Kuni aastani 2021 on linna üheks peaeesmärgiks rekonstrueerida sõiduteid aastas vähemalt 0,5 km ning kõnniteid vähemalt 1 km. Vaatlusel selgus, et enim esineb Viljandi tänavatel erinevaid pragusid. Nendest kõige rohkem esineb võrkpragu. Praod üldiselt liiklemist ei häiri, kuid parandamata jätmisel defektid suurenevad ja lõhuvad katet, mille tulemusel halveneb ka liiklusmugavus. Kõige problemaatilisemaks ajaks on kevad, sest siis tekivad kattesse löökaugud, millega kaasneb oht liiklejatele. Löökaugud on vaja koheselt parandada, et need ei tekitaks liiklejatele kahju. Probleemide poolest on autori arvates ühed silmapaistvamad tänavad Viljandi linnas Kesk-Kaare ja Uus tänav, mis plaani kohaselt peaksid järgneva kuue aasta jooksul saama uue väljanägemise. Rahastuse küsimuse lahendusena näeb autor kütuseaktsiisist saadava tulu ja teede rahastamise omavahelist seostamist. Veel leiab autor, et riik võiks Viljandi linna läbiva Tartu-Viljandi-Kilingi- 40 Nõmme põhimaantee nr 92 alla jäävate tänavate rahastamise võtta enda kanda, et linnal oleks võimalus paigutada rohkem raha tänavate seisukorra parandamisse. Linnaelanikele mõeldes teeb autor Viljandi linnavalitsusele ettepaneku teha teavitustööd „Anna teada“ rakenduse kohta, et inimestel oleks võimalus lihtsalt ja kiirelt teavitada linna erinevatest probleemidest. Linn peab kasutama võimalikult palju olemasolevaid vahendeid selleks, et rekonstrueerida halvas olukorras olevaid tänavaid. Samuti peab linn keskenduma defektide parandamisele, et need ei süveneks ja suuremaks ei muutuks. Hea oleks, kui linn saaks teha ka ennetavaid töid, et vältida katete lagunemist või hilisemaid suuremaid töid katete parandamiseks. Kahjuks nõuvad ennetavad tööd samuti lisarahastust, mida antud hetkel kuskilt võtta ei ole. Oluline on, et riik suudaks midagi ette võtta, et kohalike teede rahastust suurendada, et nende seisukorda parandada. Praegusel hetkel on kohalikel omavalitsusetel raske oma rahadega teid nõutud seisukorras hoida. Viljandi keskus ja seda läbivad teed on linnale visiitkaardiks ning külalistele esmamulje kujundajaks. Positiivset kuvandit hoides, hoiab linn enda elanikke, meelitab uusi ja on tänu neile atraktiivne külastuspiirkond.

Abstract [en]

The objective of the thesis is to assess the condition of the streets of Viljandi by following the requirements for the state of the roads. The state of the road surfaces were determined by visual assessment in February and March this year. In addition to visual assessment, the state of the streets was assessed by taking general walking and driving comfort into account. The most prominent defects of the streets found during the evaluation were fixed for analysis. There are a total of 177 streets in Viljandi, with the total length of 98.6 kilometers. To achieve the objective and get a better overview of the situation, the author drove through most of the streets in Viljandi. The thesis gives an overview of the assessment process of the streets and the requirements for their state, brings out the problems with the streets of Viljandi, and analyzes these. An overview is given on road repairs and funding, suggestions and solutions are offered for improving the state of the streets. Observation revealed that the most common defect on the streets of Viljandi is cracking. Among these, most common are alligator crackings. Cracks generally don't interfere with driving, but when these are not repaired, the defects get larger and damage the surface, which impairs driving comfort. Spring is the most problematic time because the melting snow causes potholes, which creates a threat to road users. Potholes need to be repaired immediately, so they would not cause damage to road users. The author thinks that some of the most problematic streets in Viljandi are Kesk-Kaare and Uus street, which, according to plans, should get a new look within the next six years. With the current revenues, the city of Viljandi is not capable of maintaining their streets at an elementary level, but the city officials do care about the state of the streets. Viljandi's streets and pavements construction program for 2016-2022 includes construction work on 39 streets, roads and their pavements, 15 sidewalks and 10 light traffic roads in Viljandi. The objective of Viljandi's action plan for 2016-2021 is to improve the state of the streets and sidewalks and create light traffic 42 roads to establish a quality road network in Viljandi. Until 2021, one of the main objectives for the city is to reconstruct at least 0.5 km of roads and 1 km of sidewalks per year. The money for the construction and repairs comes from the budget of the city and European funds, such as the Environmental Investment Centre foundation and Enterprise Estonia. A large portion of the funds to be used to modernize and repair the roads in Viljandi also comes from European Union grants. The author sees that linking gasoline tax with the financing of roads can be a solution to the financing issue. The author also finds that the state could take it on themselves to finance the Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme main road No 92, which goes through Viljandi, so that the city would have an opportunity to use more money to improve the state of the streets. Thinking about the residents, the author makes a proposal to the Viljandi City Government to raise awareness about the "Anna teada" ("Let us know") application, so that people would have a chance to notify the city of different problems.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Toome
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Joel Urbel
Date Deposited: 06 Jun 2017 08:11
Last Modified: 30 Aug 2019 08:02
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3260

Actions (login required)

View Item View Item