Talihoolde teostus Jõgevamaal

Rasmus, Kroon (2017) Talihoolde teostus Jõgevamaal. [thesis] [en] Winter road maintenance in Jõgeva county.

[thumbnail of 2017_kroon_rasmus_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (10MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (100kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (2MB)

Abstract

Lõputöö ülesandeks oli uurida Jõgevamaa talihoolde teostust ning leida riigiteede, Põltsamaa linna ja valla teede hooldeks alternatiivseid lahendusi. Töö autori hinnangul said seatud eesmärgid täidetud ning töö autor tegi järgneva olulisima ettepaneku – uuendamist vajaksid teeilmajaamad, kuna need on vananenud, takistavad uue tehnika kasutuselevõttu. Töö autor sai lõputöö koostamisel rakendada õpingute käigus saadud teadmisi, arendas oma analüüsioskust ning sai hulgaliselt uusi teadmisi talihoolde teostamise ning võimaluste kohta. Samuti õppis töö autor kasutama Teeregistrit ning analüüsima sellest saadavaid andmeid. Peale talihoolde hetkeolukorra kaardistamist Jõgeva maakonnas võrdles töö autor talihoolde teostust naaberriikidega ning tegi omapoolseid ettepanekuid talihoolde parendamiseks.Töö autor leidis, et hetkel kasutatavad libedusetõrje vahendid kahjustavad keskkonda ning soodustavad korrosiooni tekkimist. Lõputöös toodi välja ka alternatiivseid libedustõrje vahendeid, mida võiks tulevikus kasutada kloriidide asemel, ühe variandina võiks töö autori hinnagul kasutada Eco-Thawi, mis vähendaks ohtu keskkonnale ning aeglustaks korrosiooni teket. Töö autori arvamuse kohaselt võiks kasutusele võtta ka muutuvteabega liiklusmärgid. Tulevikus võiks põhimaanteedele ning tugimaanteedele, mis linnast välja suunduvad, paigaldada vähemalt iga 50 km tagant VMS märk, mis oleks ühildatud lähima teeilmajaamaga. Selline märk annaks liiklejatele teada teel olevate ohtude kohta, näiteks "musta jää" esinemisest teekattel, keerulistest ilmastikuoludest või eesolevast liiklustakistusest (näiteks avarii). Liiklusohutuse seisukohalt oleks see oluliseks abiks sõidukijuhtidele, jagades õigeaegselt teavet eesolevate teeolude ning takistuste kohta, et vastavalt sellele valida sobilik sõidukiirus ning olla eriti tähelepanelik.

Abstract [en]

The task of the final paper is to study the performance of winter maintenance works in Jõgeva County and find alternative solutions for road maintenance on state roads, on the roads of Põltsamaa town and municipality. The theme is chosen because it is topical and the author is interested in winter maintenance works. The paper gives an overview of the road network in Jõgeva County, requirements and laws established for the performance of winter maintenance works. The paper describes the performance of winter maintenance works on state roads, the performance of winter maintenance on the roads of Põltsamaa municipality and town, problems accompanied with it and solutions for the improvement of the works suggested by the author. According to the author, the established aims are achieved and the author of the paper makes a proposition – weather stations on roads need modernisation as they are old fashioned and hinder the implementation of the technology. The author of the paper used his knowledge of the theme acquired during the studies, to develop analysing skills and a lot of new knowledge about the performance and possibilities of performance of winter maintenance. After mapping the current situation of the performance of winter maintenance work in Jõgeva County, the author compares it with the winter maintenance works performed in neighbouring country and made suggestions for the improvement of the winter maintenance work. The author of the paper finds that the currently used snow and ice control substances harm the environment and favour corrosion. The final paper also recommends alternative snow/ice control substances that could be used instead chlorides in the future. The author recommends introducing traffic signs with changeable information. In the future the VMS sign could be installed after every 50 kilometres on main roads and on the main connecting roads heading out of town and unified with the closest weather station on the road. As for traffic safety, it would help drivers a lot and provide corresponding and timely information about the road conditions ahead and about obstacles so the driver can choose the right driving speed and be especially careful.

Item Type: thesis
Advisor: Rene Pruunsild
Co-advisor: Marko Toode
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Road Maintenance
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Rasmus Kroon
Date Deposited: 06 Jun 2017 08:01
Last Modified: 30 Aug 2019 09:07
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3198

Actions (login required)

View Item View Item