Rahvusvahelised kvaliteedinõuded lasterõivastele Breden Kids OÜ näitel

Kivilo, Virve (2017) Rahvusvahelised kvaliteedinõuded lasterõivastele Breden Kids OÜ näitel. [thesis] [en] International Quality Requirements for Children's Clothing Based on Breden Kids Ltd.

[thumbnail of 2017_Kivilo_Virve_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Antud töös käsitleti lasterõivastele kehtestatud kvaliteedinõudeid erinevatel turgudel. Töö käigus anti ülevaade kehtestatud nõuetest Eestis, Euroopas, Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis ja Kanadas. Samuti saadi ülevaade Breden Kids OÜ toodete nõuetele vastavusest. Töö teoreetilises osas tehti selgeks, kuidas määratletakse toote kvaliteeti ja kvaliteedinõudeid. Õigete dokumentide leidmiseks ja andmekogumiseks tutvuti erinevate rahvusvaheliste, regionaalsete ja ka rahvuslike organisatsioonidega, mis on spetsialiseerunud kvaliteedinõuete kohta info kogumisele, normdokumentide arendamisele ja välja andmisele. Samuti tutvuti erinevate normdokumentide liikidega, millega nõudeid kehtestatakse. Teoorias välja toodud organisatsioonide andmebaasidest selekteeriti vajalikud normdokumendid, mis seejärel läbi töötati ja analüüsiti nende sisu. Töö tulemusena selgus, et kvaliteedinõuetele pööratakse aina rohkem tähelepanu ning ettevõtted peaks jälgima, mida normdokumentides ja eeskirjades nõutakse. See on ettevõttele samuti kasulik, kuna annab hea maine ja suureneb nende usaldusväärsus. Samuti on tulevikus lihtsam ettevõtet laiendada ja välisturgudele siseneda, kuna tooted on ühildatavad. Lasterõivaste kvaliteedinõuete uuringu tulemusena toodi töös välja nõuded toote disaini ja materjalide valiku kohta; materjalides kasutatavad ained ja nende piirmäärad; furnituuride omadused ja soovitatav kasutus rõivaesemetel; tõmbepaelte ja nööride kasutus rõivastel erinevatel vanusegruppidel; siltide omadused ja soovitatavad asukohad; toodete märgistamisel kasutatavad sümbolid ja nimetused; suurustähistused ning toodete pakendamine. Osad neist on vabatahtlikud ja sisaldavad soovitusi toodete parendamiseks, kuid teatud nõuded on osades riikides kohustuslikud ning müüa tohib vaid nõuetele vastavaid tooteid. Analüüsi käigus selgus, et Breden Kids võib oma tooteid müüa hetkel Euroopas, kuna lasterõivad on piisavalt ohutud ning standardid soovituslikud. Laste mugavust ja ohutust silmas pidades ning toodete parendamiseks on soovitatav kasutada toodetes pehmemat kummipaela; lühendada pükste 50 riputustrippe; vältida teravaid ääri siltidel ja korrigeerida hooldustähistuse sümboleid vastavalt kõigi riikide nõuetele; vahetada magnetilised kinnised mittemagnetiliste vastu. Seevastu toodete müümiseks Ameerika Ühendriikides on vajalik laste rõivastes kasutatavatele materjalidele ja ka valmistoodetel teostada süttivuse test ning muretseda sertifikaat, mis tõendab, et tooted on lastele turvalised. Lisaks on vajalik ka lastetoodete sertifikaat, mis tõendab, et toode on laste jaoks sobilik ja ohutu. Materjalide ja toodete süttivuse test ja sertifikaat on vajalik ka Hollandis. Lisaks eelnevalt mainitud riikidele on Ühendkuningriigis ja Kanadas vajalik laste öörõivaste leegikindluse test ja seda tõendav sertifikaat. Autor suutis töö eesmärgi täita ning töötas vastava probleemi lahendamiseks ja ennast teemaga kurssi viimiseks läbi rohkelt erialast ja teemakohast kirjandust ning asjakohaseid dokumente.

Abstract [en]

The title of the thesis is International Quality Requirements for Children’s Clothing Based on Breden Kids Ltd. New companies are arising and for greater competitiveness and success many companies branch out into the international market. Especially Estonian companies, due to small market and clientele. Thereat it should be taken into consideration that countries can have different standards and requirements for products. For that reason, companies need to do research and acquaint themselves with mandatory requirements for their assortment of products and make necessary amendments to meet the requirements. before entering international market. Therefore, the aim of this thesis is to gain an overview of regulations for children’s clothing validated in different countries and the correspondence of Breden Kids products to these requirements. The current thesis is done for Breden Kids Ltd, an Estonian children clothing brand. Based on the needs of Breden Kids Ltd, this thesis concentrates on international requirements for children’s clothing, labelling and packaging in Europe, United States of America, United Kingdom and Canada. In order to reach the aim, it is necessary to understand the meaning of quality and quality requirements, as well as normative documents and types of standards and documents. Prior to the research on regulations for children’s clothing is also inevitable to acquaint oneself with major organisations that specialise in developing normative documents. After that, correct and adequate documents for the thesis are selected and analysed. In the process of research, it appeared that quality requirements are becoming more important over time and companies should pay more attention to standards and regulations for products. It can also be useful to the company, because this increases the reliability and gives good reputation for products. In addition, it is easier to enter international market because the products are compatible. 52 As a result of the research on regulations for children’s clothing different requirements regarding design and manufacturing, restricted substances, fasteners and embellishments, cords and drawstrings, labelling, care labelling code using symbols, size designation and packaging were found. Some of the standards are voluntary and comprised of recommendations that help to improve the products, while other are compulsory and must be followed. The analysis of the products showed that it is possible to sell Breden Kids products in Europe, because the clothes are safe, appropriate for children, and standards in Europe are voluntary, which means they do not have to be followed. Nevertheless, in order to improve the products there are some changes Breden Kids should consider: using softer rubber band, shorten the hanging loops in pants, avoid sharp edges on labels and use care labelling symbols that meet the requirements for all the countries mentioned in the thesis, replace magnetic fasteners with non-magnetic ones. However, to be able to sell their products in United States of America and Netherlands, it is mandatory that materials and products must pass the flammability requirements and have the certificate proving the clothes are safe to wear. United States of America also demands Children’s Product Certificate. United States of America, Netherlands United Kingdom and Canada all require that children’s nightwear is flame resistant.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Clothing and Textiles > Quality Management
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Virve Kivilo
Date Deposited: 12 Jun 2017 07:32
Last Modified: 30 Aug 2019 09:06
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3156

Actions (login required)

View Item View Item