Zero-waste ehk jääkideta disaini meetodil rõivakomplekti loomine

Worth, Katre (2017) Zero-waste ehk jääkideta disaini meetodil rõivakomplekti loomine. [thesis] [en] Designing a Zero-Waste Collection.

[thumbnail of 2017_worth_katre_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks on luua zero-waste meetodil valmistatud rõivakomplekt, mille kavandamisel, tehnoloogia valikul ja lõike konstrueerimisel oleks arvestatud valitud kanga tehnilisi parameetreid ja omadusi. Lisaks on autori sooviks kanga valikul järgida zero-waste põhimõtteid ning kasutada kangast, mille kiutaime kasvatamine ja kiuks töötlemine kulutaks minimaalselt vett ja taimekaitsevahendeid ning samas saaks peale kiu eraldamist järelejäävad taimeosad muul otstarbel realiseerida, et väärtustada kogu ressurssi ning vältida jääkide teket. Lõputöö käigus valmis kolmest tootest koosnev rõivakomplekt, kuhu kuuluvad mantel, püksid ja pluus. Rõivad on üks-suurus-sobib-kõigile stiilis ning kõigi kolme toote kanga kasutamisefektiivsus on 100%. Komplekt on inspireeritud Eesti rahvarõivaste püstkraega särkidest ning kiilude kastutamisest kaelakaares, käeaugukaares ning istmikuõmbluse vahel. Tooted on avaralõikelised ning minimalistlikud, koosnedes võimalikult väikesest arvust lekaalidest ning õmblustest. Kõik kasutatavad materjalid on looduslikku päritolu rõhutamaks komplekt naturaalsust. Töö koosneb kuuest sisulisest peatükist, milles esimeses on lahatud zero-waste olemust – selle tähendust moetööstuses, ajalugu ning tulevikku, antud moesuuna viljelejaid ning loetletud on jääkideta disaini kitsaskohti. Peatükk tõstatab küsimuse, miks praktiseerivad zero-waste meetodit vaid üksikud disainerid ning see pole leidnud teed tänavamoodi, millele töö vältel üritatakse ka vastust leida. Teise peatükiga algab ühtlasi ka komplekt kavandamise protsess, mis esialgu käsitleb kanga valiku põhimõtteid ning põhjendab otsust kasutada nõgese kangast, mis on vastavuses zero-waste põhimõtetega. Peatükk annab ülevaate nõgese kasvatamisest kiutaimena ning võrdleb nõgese kiudu rohkem tuntumate lina ja kanepiga. Peale kanga valikut toimub mudelite välja töötamine, mis arvestab oletatava sihtgrupi soove ning vajadusi. Peatükk lõpeb komplektis kasutatavate materjalide loeteluga. Kolmandas peatükis toimub lõigete konstrueerimine ning paigutusjooniste tegemine. See kõik on tehtud konstrueerimisprogrammiga Modaris V7R2. Peatükk annab ülevaate konstrueerimisel kasutatavatest tehnikatest ning metoodikatest. Lahti on seletatud lõike valmistamise põhimõtted ning paigutusskeemid. Peatükk lõpeb lekaalide loetelu ning illustreerivate joonistega. Neljas peatükk kirjeldab toodete valmistamisel kasutatud tehnoloogiat, mida illustreerivad joonised läbilõigetest ning nende asukohtadest toodetel. Loetletud on õmbluse ja viimistlemise juures kasutatavad seadmed ning samuti arvutatud igale tootele materjalikulu (kanga- ja niidikulu). Viies peatükk võrdleb erinevate zero-waste meetodit viljelevate moeloojate loomingut ning antud lõputöö jooksul valminud tooteid. Tabel annab ülevaate erinevatest tehnikatest, mida zero-waste meetodi puhul on võimalik kasutada ning kirjeldab, disainerite erinevat lähenemist antud moesuunale. Järelduste peatükk kajastab töö jooksul tekkinud küsimusi ning arutelu teemasid, pakkudes välja omapoolseid lahendusi või andes ideid uuteks uurimuste teemadeks. Töö eesmärk valmistada zero-waste meetodil põhinev rõivakomplekt arvestades kanga omadustega sai täidetud.

Abstract [en]

The aim of this diploma thesis is to create a zero-waste collection that´s design, choice of technology and pattern making take into account technical parameters and characteristics of a given fabric. Furthermore the author`s ambition is to utilize the zero-waste concept also in the process of choosing the fabric. This means that cultivation of the plant and its fiber processing include a minimal use of water and fertilizers. It is also important that the part of the plants which are remaining after removing fiber from the stem would find use in some other field of application to value the resource and prevent waste. Together with the diploma thesis, a mini collection was developed which includes a coat, trousers and a blouse. All those products are designed according to the one-size-fits-all principle and the fabric usage is 100%. The collection is inspired by Estonian traditional clothing that features stand-up collar shirts and gussets between shoulder seams, armholes and crotch. All of the used materials are of natural origin to emphasize the genuineness of the collection. The thesis includes six chapters. The first chapter focuses on zero waste concept – its meaning in fashion industry, its history and future, designers who are practicing the zero-waste design and also the downsides of the zero-waste design. This chapter raises the following research questions: 1) why has the zero-waste design not found its way to the street fashion? 2) Why is it so uncommon designers to utilize the zero-waste principles in their work? Throughout the thesis, the author tries to find answers to these questions. Development of the collection starts from the second chapter. First, it describes the principles of choosing the fabric and explains why nettle fabric is in compliance with the zero-waste concept. The chapter will provide an overview about growing nettle as a fiber plant and compares nettle with flax and hemp, which are more known in the concept of textiles. Following that, the development process starts, which considers the needs and requests of the target group. The chapter ends with the table of the materials used on products. The third chapter is about patternmaking and marker making. It is done using patternmaking program Modaris V7R2. The chapter gives an overview of the techniques and methods of patternmaking. It also explains principles of the patternmaking and marker making used for those zero-waste designs. At the end of the chapter there are illustrative drawings of markers and pattern pieces. The fourth chapter describes details of garment making process. Illustrative drawings are includeing in the chapter. It also gives an overview of machinery and calculates consumption of materials. The fifth chapter compares three different zero-waste designer creations with the author´s creation. It describes different techniques used in the zero-waste fashion and how each designer creates their unique collections. The conclusion points out questions and discussion topics that were raised during the writing process. It provides answers to the research questions, offers possible solutions, and gives ideas for new research topics. To sum up the aim of the thesis to create a zero-waste collection was achieved.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Co-advisor: Teele Peets
Subjects: Clothing and Textiles > Design
Clothing and Textiles > Design > Apparel Collections
Clothing and Textiles > Design > Patternmaking
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Katre Worth
Date Deposited: 09 Jun 2017 13:30
Last Modified: 30 Aug 2019 08:58
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3139

Actions (login required)

View Item View Item