Müügianalüüs kaubamärgi Avenue näitel

Talver, Kelly (2017) Müügianalüüs kaubamärgi Avenue näitel. [thesis] [en] Sales analysis on example of Avenue brand.

[thumbnail of 2017 Talver Kelly lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (252kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös käsitletakse Avenue kaubamärgi müüginäitajaid ning selle parendamise võimalusi. Tööeesmärk sai täidetud ning esitati ettepanekuid müügitulemuste parendamiseks. Rõivatööstuse tihedas konkurentsis on oluline leida küsimustele vastuseid, kui on läinud hästi siis miks ja kas see edu jätkub, kui on läinud halvasti siis, mis läks halvasti ja kuidas seda saaks parandada. Kuna mood on kiires muutuses ning rõivad hooajakaup, tuleb reageerida kiiresti ning olla valmis, et konkurendid reageerivad kiiremini. Kuna rõivaste müük oleneb palju lõpptarbija meeleolust, ilmast ning muudest mitte mõõdetavatest teguritest, tuleb analüüsis arvestada sellega ning osata vaadelda ning eraldada oluline ebaolulisest. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade müügianalüüsi olemustest ning meetoditest, ettevõttesisestest ja välistest mõjutajatest kaubamärgi müügi valdkonnas. Ettevõttesisesena on kõige olulisem kaubamärk ise ning see, millest ta koosneb ehk tooted. Tooted on need, mida müüakse ja ostetakse ning mille pealt teenitakse kasumit. Igal tootel on oma väärtus, väärtused võivad varieeruda, see mis on oluline tarbija jaoks ei pruugi olla oluline edasimüüjale või see mis on oluline tootjale ei pruugi olla oluline edasimüüjale, kuid väärtused võivad samuti kattuda. Kõige olulisem on tarbija, sest kui tootel ei ole tarbijat, ei teki üldjuhul väärtusi. Et toodet edukalt müüa peaks olema mingi tuntus ja poolehoid, tavaliselt on tuntuse allikaks, kas isiklik kokkupuude, isiklik müügisuhtlus, suhtlusringkonnast laekuv informatsioon. Poolehoid tekib isikliku kogemuse kaudu, toote vastavusest ostja nõuetele, meedia kaudu genereeritud uskumusele ning suhtlusringkonna eelistuskriteeriumitele oluline on tunnustatud autoriteedi arvamus ja toote välimus. Toote müügi taga on tarbimisvajadused, kuna ostetakse selleks, et rahuldada mingeid vajadusi ning soove. Kvaliteet on üks tarbijakasulikkuse mõõdupuu, need on toote sellised omadused, mis tagavad tarbijale toote ostmise põhjuseks olnud soovide loodetud rahuldamise. Toote kvaliteedi seisukohalt on määrava tähtsusega funktsionaalsus, töökindlus, ergonoomilisus, esteetilisus. Hea kvaliteet aitab eristuda konkurentidest, loob eelise hinnakonkurentsis ning tekivad uued võimalused müügivõrgu arendamiseks. Kaubamärgi välistest mõjutajateks on autori arvates kõige olulisemad konkurendid. Peamiseks konkurendiks on bränd või kaubamärk, kellega ennast võrrelda ning kellega töötatakse samas kliendisegmendis. Et olla konkurendist parem, tuleks otsida sihtkliendi jaoks olulisi tunnuseid ning osata neid antud ajahetkel kasutada. Kuna lõpptarbijat ümbritsevad pidevalt tootepakkumised, hindab ja tajub ta kaubamärki alatasa selle konkurendi kontekstis, seetõttu oleks hea teadvustada kaubamärgi põhilised konkurendid ja neid võrrelda, turustus kanaleid ning hinnataset. Rakendamaks teooriat töö praktilises osas, tutvub autor Avenue kaubamärgi 2016 aasta sügiskollektsiooni müügiandmetega ning eesmärgi saavutamiseks viis läbi vabade vastustega küsitluse Avenue kaubamärgi edasimüüjatega. Teooria kohaselt oleks oluline määratleda kaubamärgi otsesed konkurendid, kellega igapäevaselt võrreldakse ning toodete müügiväärtused ehk siis kvaliteet, disain, hind ning seda konkurentide võrdluses. Küsitluse käigus selgusid otsesed konkurendid, kellega on kauplustes väljapanek kõrvuti ning nö. toetavad teineteist. Võrdlusest konkurentidega, mida paluti samuti küsitluses teha, selgus et Avenue kaubamärk on hea kvaliteedi ja istuvusega, kuid toodete disaini võiks uuendada, samas müüginäitajate analüüsist selgus, et uudsem disain ei müünud ning lõpptarbija eelistas lihtsamat toodet, mis oli valmistatud huvitavamast kangast. Kuna edasimüüjad andsid kaubamärgile positiivse hinnangu, võib järeldada, et vähene müük sõltub sellest, et kaubamärki ei tunta ning kõrval on tugevad konkurendid. Lähtuvalt sellest tegi autor ettepanekud müügi parendamiseks. Tänapäeva infotehnoloogia arengut vaadates ning võrreldes konkurente oleks mõistlik võtta kasutusele sotsiaalmeedia ning kaasajastada kaubamärgi koduleht, võiks teha esitlusmüüke, mis annaks võimaluse otsesuhtluseks lõpptarbijaga ning reklaamida kaubamärki. Antud ettepanekud annavad võimaluse tuntumaks saada, leida uusi kliente ning kujundada kaubamärgile maine.

Abstract [en]

This thesis „Sales analysis on example of Avenue brand“ concentrates on the Avenue brand’s sales numbers in 2016 and offers possible means for their imrovement. The research tasks of this study were following: - to present the quantities of products sold and manufactured and sales percentages, to map competitors and to compare the prices, support, target market, feedback from partners. - To analyze the results and to offer possible means to improve sales. Since the clothing industry is very competitive it’s important to analyze success and failure. The rapid changes of fashion trends require a company to react to changes as soon as in order to stay in competition. Since the sales of clothing depends on different factors, of which many are non-quantifiable, it’s important to take all of these factors into account in the sales analysis. The theoretical part of this thesis explains the process and methods of sales analysis and introduces both internal and external influences that may affect the sales. The most important internal influence is the brand itself and its products. Products are sold and bought and the sale of products earn profit. Each product has an individual value which can vary depending of the consumer, manufacturer or the dealer. The most important is that the value of a product is acceptable for a consumer, because without a consumer a product has no value. In order to successfully sell a product a brand needs to be known and preferred by consumers. Recognition of a brand is usually established through personal experience or from the experience of others. Preference of a brand comes from a personal experience, product compliance with the requirements of the buyer, media-generated beliefs, opinions of authority and product appearance. Behind product sales numbers are needs of consumption. A purchase is made to satisfy the needs and desires of a consumer. For instance quality is a measure of consumer benefits. Quality is a feature of a product which satisfies the needs of a consumer. A product has quality when it’s functional, reliable, ergonomic, aesthetic. Good quality helps to differentiate from competitors, create a pricing advantage and to develop a better sales network. A brand’s most important external influence in the author’s opinion is competition. Main competitor is a brand or a trademark, which is considered to be similar and with whom customer segment is shared with. To rise above a competitor, important features of the target custmer should be looked for and used in any given time. Since the consumer is surrounded by different offers, the competition is perceved and that’s why it’s important to know your competitors and compare your brand to theirs. To apply theory to the practical part of the work, the author examined the Avenue brand’s 2016 autumn collection’s sales data and carried out a survey among the Avenue brand dealers. As theory suggested it is important to define the brand’s competitors and sales values such as quality, design and price. The survey results revealed the brand’s main competitors whose products were being displayed next to Avenue’s products. In comparison with the competitors it was found that Avenue brand has great quality and fit, but the designs could be renewed. The analysis showed that consumers preferred a simpler product made from interesting fabrics to newer designs. Since the dealers gave a positive assessment to the brand, it can be concluded that the decrease in sales has to do with the brand not being as known as the competitors. The author has made her suggestions accordingly. In today’s times it would be wise to introduce the brand to social media and also modernize the brand’s homepage. In addition, sales presentation would be a great way to communicate directly with consumers and also to advertise the brand. These proposals provide an oppurtunity to become more known amoung customers, to find new clients and for reputation development.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Co-advisor: Evi Ruus
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Kelly Talver
Date Deposited: 12 Jun 2017 06:54
Last Modified: 30 Aug 2019 09:44
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3078

Actions (login required)

View Item View Item