Tootmise efektiivsuse parendamine ettevõttes Club Fashion

Tammisto, Laura (2017) Tootmise efektiivsuse parendamine ettevõttes Club Fashion. [thesis] [en] Improving the Production Efficiency in Company Club Fashion.

[thumbnail of 2017_Tammisto_Laura_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 September 2037.

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 September 2037.

Download (76kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli tootmise efektiivsuse parendamine ettevõttes Club Fashion. Tootmise efektiivsuse parendamiseks oli väga vaja selgitada õmblusliini töös esinevad kitsaskohad ning võimalused täiustada õmblejate töösooritust-ja keskkonda. Eesmärgiks oli välja pakkuda lahendusi, mis ei eelda mahukaid rahalisi väljaminekuid. Lõputöö raames viidi läbi kaks kellaajalist uuringut – pidev ajakasutuse uurimine ehk tööpäeva pildistamine ja normaalaja uurimine, lisaks sooritati tööuuring kasutates SSD pro programmi. Tööpäeva pildistused sooritati meistrile ja kolmele madalama tootlikusega õmblejale. Päevavaatluste abil viidi läbi ka uuritud kolmele õmblejale abiaja uuringud ja koostati abiaja kaardid. Normaalaja uuringud viidi läbi õmblejate teostatud koondoperatsioonidele ja selgitati välja operatsioonide teostamise standardajad. Seejärel uuriti leitud standardaegu SSD pro programmiga leitud aegadega, et välja selgitada kas õmblejad kasutavad õigeid töövõtteid ja detailide paigutusi. Lõputöös uuriti ka õmblejate töökohtade korraldust ning üleüldist keskkonda õmblustsehhis. Tähtsamad soovituslikud ettepanekud töökohtade korralduse ja õmblustsehhi keskkkonna parendamiseks oleks õmblejatele uute ja kõrgemate abilaudade hankimine, vahekäikudest ja laudadelt hetketöös mitte vajaminevate esemete eemaldamine ning termomeetri hankimine õmblustsehhi. Õmblejate ja meistri tööpäeva ajakasutuse uurimisel toodi välja ettepanekuid tööliste tööefektiivsuse tõstmiseks. Meistri töö efektiivsemaks muutmiseks ja sellega ka õmblusliini töö tootlikumaks muutmiseks oleks soovituslik vähendada meistri töö osakaalu õmblusliinis, et meistril oleks rohkem aega rõhku pöörata õmblejate töömeetodite parendamisele, tootmise paremale planeerimisele, probleemide ennetetavalt lahendamisele, pooltoodete ja pooltootepakkide edasi kandmisele. Soovituslik oleks meistril ka põhjalikumalt tegelema hakata uute tööliste koolitamisega. Õmblejate tootlikuse tõstmiseks oleks soovituslik ettevõtte taastusaega pikendada 35 minutile ja selle aja sisse tuua ka viie minutiline võimlemispaus. Tihtipeale alahinnatud töövõimlemine on õmblejate hea tervise tagamise, ülekoormuse tekkimise vältimise ja kutsehaiguste ennetamise seisukohalt väga oluline. Väga tähtis oleks suuremat tähelepanu pöörata kõige uuemale firmasse tulnud õmblejale, kelle õmblustöö kiirus vajaks õigete töövõtete juurutamise läbi tõstmist ning niidistamiste ja detailipakkide käsitlemiste ajad lühendamist. Soovituslik oleks ka õmblejatele meelde tuletada tööaegadest kinnipidamist, et pausiaegade osakaalu tööpäevast vähendada. SSD pro programmiga leitud ja normeeritud standardaegade võrdlemisel selgus, et õmblejad teevad liigseid sõrmede-ja käteliigutusi, töövõtted vajaksid korrigeerimist ning detailide paigutused töölaudadel oleks soovituslik üle vaadata. Tootmise efektiivsuse tõstmiseks on kõige lihtsamalt lahti seletatuna vaja teha õigeid asju otstarbekalt. Lõputöös välja toodud soovitused aitavad kaasa töö otstarbekamale ja efektiivsemale teostamisele, aitavad parandada õmblejate tootlikust ning tagada neile parimad töötingimused töö teostamiseks.

Abstract [en]

The diploma thesis topic is „Improving The Production Efficiency in Company Club Fashion“. The purpose of this thesis is to improve the production efficiency by finding the weak points of work processes in the sewing department and finding solutions to fix them. Also by perfecting the work environment and work places of the operators. The thesis is done on a base of company Club Fashion, which specializes in the production of shirts for women and men. In making of this thesis, three laborious studies were made. Firstly a workday long observation to the sewing room supervisor and to three seamstresses who had a lower work efficiency as other workers. The purpose of this study was to analyze their workday and suggest ways to increase their work performance. Using the information gathered trough observations, help studies were also made to find help time addition percentage, which were used to complete the normal time studies. The purpose of normal time studies is to find out a standard time for a sewing operation. Normal studies were made to all the operations the three seamstresses executed. Later the standard times were compared to standard times given by a program SSD pro to find out if the workers use proper work techniques. The work environment and work places of the operators were also examined. The main suggestions to improve these aspects were to get higher and bigger sized side tables, keeping unnecessary equipment out of the tables and aisles and to get a thermometer to keep track of the climate in the sewing department. To increase the work efficiency of the sewing room supervisor it is important to increase the amount of work done by doing work in the finishing department. Then the supervisor has more time to focus on improving the work techniques of the operators, to plan more efficient work flow and to transport detail packages and threads. It is also important to prevent problems before they happen and that requires a constant overview of the workers, which does not happen when the supervisor works in the finishing department. It’s also suggested that the supervisor would start training the new workers more thoroughly. To increase the efficiency of workers it is suggested to extend the recovery time to 35 minutes and also to add a 5 minute long exercise break to that time. The importants of work exercising is often underestimated. It helps maintain good health, lowers the odds of getting an occupational disease or work overload. It is also very important to give more attention to the hired new worker, whose sewing speed needs to get faster by improving her work techniques and whose thread changing and detail handling times need to get smaller. It is also suggested to inform workers about not doing personal errands in the work time to decrease the amount of pause time. By comparing the SSD pro generated standard times with the times found by normal studies it appears that the workers commit unnecessary hand and finger movements, their work techniques need to be improved and their detail placements need to be over checked. In conclusion, to improve the production efficiency, it’s necessary to do the right things rationally. The suggestions brought out in this thesis will help perform work more rationally and efficiently, improve the workers work techniques and ensure the workers the best work conditions.

Item Type: thesis
Advisor: Olga Dobrin
Co-advisor: Anu Tšistova
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Sewing Process Analysis and Standardization
Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Sewing Technology
Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Laura Tammisto
Date Deposited: 09 Jun 2017 13:19
Last Modified: 09 Jun 2017 13:19
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3053

Actions (login required)

View Item View Item