Kõvasulam sõrmfreeside kasutamisefektiivsuse tõstmine

Pärl, Raido (2017) Kõvasulam sõrmfreeside kasutamisefektiivsuse tõstmine. [thesis] [en] Increasing the Efficiency of Carbide End Mills.

[thumbnail of Lõputöö_Raido_Pärl.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (39kB)

Abstract

Käesolev lõputöö on jaotatud mitmesse ossa. Teoreetilises osas anti ülevaade freesidest, nende erisustest, omadustest, kulumisest ja lõikerežiimidest. Praktilises osas toodi välja katsete iseloomustused ja tulemused, mille põhjal esitati ka järeldused. Lõputöös katsetati lõikerežiime erinevas hinnaklassis freesidega. Empiiriline osa selgitas välja, et õige freesi valikul tuleb lähtuda freesi kataloogi poolt pakutavatest režiimidest ja masinapargi võimekusest. Pole mõtet valida kallimat ja kiiremate režiimide jaoks mõeldud freesi, kui masinapark neid režiime ei suuda tagada. Katse tulemused näitasid, et kõige efektiivsem on kasutada freesi, mille kataloogirežiime suudab freespink tagada. Katsetused näitasid, et otstarbekas on kasutada freesi võimalikult kiiretel režiimidel. Alumiiniumi töötlemisel kannatavad freesid palju suuremaid lõikelaiuseid ja ettenihkeid, mida kataloog on soovitanud. Katsetulemused näitasid, et kiiremate režiimide korral võib küll freesi eluiga langeda aga kokkuhoitud aeg on rohkem väärt kui uue freesi hind. Katsetuste käigus selgitati, mis lõikelaiusel on kõige optimaalsem freesi kasutada. Katsed näitasid, et frees suudab väiksema lõikelaiuse korral rohkem materjali minutis eemaldada kui suurema lõikelaiuse korral. Optimaalse režiimi valikul tuleb arvestada pingi võimekusega. Kui pink ei suuda tagada piisavat ettenihet hambale, siis tasuks valida suurema lõikelaiuse, et frees suudaks eemaldada maksimaalselt materjali ajaühiku jooksul. Kuid, kui pink on suuteline tagama suuremat töölaua kiirust, tuleks eelistada väiksemat lõikelaiust ja suuremat ettenihet hambale. Efektiivseks tootmiseks tuleks kindlasti kaaluda kataloogi režiimist kiiremaks muutmist, seda pärast mõningast sissetöötamist. Silmas tuleb pidada ka nõutavat pinnakvaliteeti. Lõputöö uurimisosa põhjal sai teha mitu huvitavat järeldust. Siiani on valitud tootmises alati kallimaid instrumente, eeldusega, et nad peavad kauem vastu, kuid lõputöö praktiline osa lükkas antud väite ümber. Tasub valida instrumente režiimide järgi, mida freespink suudab tagada. Lõputöö katsete käigus purustati 16 freesi, 1 tsange ja töödeldi laastuks rohkem kui 60 000 cm3 (u 170 kg) alumiiniumi. Kõiki materjale ja freese finantseeris AS Hanza Mechanics Tartu.

Abstract [en]

This thesis is divided into two main sections - theoretical and practical. The first part gives an overview of milling cutters, their specifications, characteristics of wear and cutting conditions. The practical part points out the results of the tests on the basis of which the conclusions are submitted. Different cutting conditions were tested with the milling cutters from different price range. In the empirical part it was found out that to choose the milling cutter it is important to take into account the cutting conditions given by the catalogue and fleet capacity. It is not the best option to choose more expensive milling cutter for faster modes, if the machinery for these modes will not be provided. The test results showed that it is the most effective to use the milling cutter which cutting conditions are ensured by the machinery. Tests also showed that it is sensible to use the fastest possible cutting conditions. While processing aluminium much wider kerf widths and feeds are possible than recommended in the catalogue. What is more, test results showed that the faster modes may have an impact on the durability of the milling cutter but the saved time is worth more than the price of a tool. During the tests it was clarified which is the most optimal kerf width to use a cutter. The tests demonstrated that more material is removed in a minute when the kerf width is narrower than wider. Choosing optimal cutting conditions depends on capacities of the machine. When the machine is not able to ensure efficient feed per tooth, then it is reasonable to select a wider cutting width so that the milling cutter could remove a maximum amount of material during the period of time. But if the machine is able to ensure a greater speed, a narrower kerf width should be used and more feed per tooth. For the effective production, it must be considered to change the cutting conditions faster after some time. It is important to follow the required quality of the surface of the material. Several interesting conclusions can be made on the basis of the final paper. So far more expensive tools have always been selected supposing that they last longer. The thesis was rejected by the practical part of the paper and was not confirmed. The tools should be chosen due to the mode that can be ensured by the machinery.

Item Type: thesis
Advisor: Janis Piiritalo
Co-advisor: Kristjan Lindenberg
Subjects: Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Raido Pärl
Date Deposited: 12 Jun 2017 10:18
Last Modified: 30 Aug 2019 09:46
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3018

Actions (login required)

View Item View Item