Geodeetilised tööd Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee näitel (PK 00+00 – 10+00)

Getman, Jevgenia (2017) Geodeetilised tööd Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee näitel (PK 00+00 – 10+00). [thesis] [en] Geodetic engineering services on the example of the highway renovation Ääsmäe-Haapsalu-Rohuneeme (PK 00 + 00 to 10 + 00).

[thumbnail of 2017_Jevgenia_Getman_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (77kB)

Abstract

Antud lõputöö annab ülevaate ehitusgeodeetilisest teenindamisest Ääsmäe-Haapsalu-Rohuneeme maantee renoveerimise näitel (PK 00+00 – 10+00). Töös on lahti kirjeldatud geodeetilise tööde etapid, kus autor ise osales ja oma teadmisi rakendas. Vähem on kajastatud neid etappe, mida autor ei teostanud. Töös antakse ülevaade järgmiste etappide kohta: geodeetilise mõõdistamisvõrgu rajamine- mõõtmine ja nivelleerimine; piketaaži mahamärkimine; raadamispiiri mahamärkimine; mahasõitude mahamärkimine; kaitsetoru teostusmõõdistus; asfaldi freesimise teostusmõõdistus ja lõplik teostusmõõdistus. Tähelepanu on pööratud maanteel ehitusgeodeetiliste tööde teostamisele, instrumentide kasutamisele ja maanteede ehitamise eripäradele. Viimases osas analüüsitakse probleeme ja ohuallikaid objektil. Antakse ülevaade ühest olulisest terviseohust maanteede ehitamise käigus, milleks on autode liiklustihedus ja suur kiirus. Arutletakse, kuidas teostada mõõdistusi ja mahamärkimistöid metsaga ja võsaga kaetud aladel. Kirjeldatakse, kuidas mõjutab edasisi geodeetilisi ja teedeehituslikke töid halva kvaliteediga mõõdistatud-koostatud alusplaan ja millised probleemid sellega kaasnevad. Lõputöö ülesandes püstitatud eesmärk on täidetud- Ääsmäe-Haapsalu-Rohuneeme maantee rekonstrueerimine on lõplikult teostatud ja töö tellija poolt vastuvõetud. Geodeesiafirmad ei ole saanud oma tegevuse kohta negatiivset tagasisidet.

Abstract [en]

This thesis provides an overview of the geodetic engineering services on the example of the highway renovation Ääsmäe-Haapsalu-Rohuneeme (PK 00 + 00 to 10 + 00). The work described geodetic stages, where the author participated by himself and applied their knowledge. Those stages, that the author did not perform, are less reflected. The work provides the overview of the following steps: establishment of the geodetic surveying network - geodetic measurements and levelling; picket marking; border marking; exits marking; building of the protective tube; milling survey of the asphalt and the final realization survey. Attention has been paid to the geodetic engineering performance of the work on the highway, to the use of the instruments and the construction specifics of the highway. The final part analyses the problems and sources of danger on the object. It gives an overview of the significant health threats during the construction of the highway, which are the car traffic and high speed. The work discusses how to perform measurements and marking works in the forests and in green area. It describes the impact of the poor quality base plan on the further geodetic and road construction works and what problems it entails. The aim of the thesis is fulfilled- Ääsmäe-Haapsalu-Rohuneeme highway reconstruction work is finally completed and accepted by the customer. Geodetic companies have not received any negative feedback about their activity.

Item Type: thesis
Advisor: Raivo Ranne
Subjects: Construction > Applied Geodesy
Divisions: Institute of Construction > Construction Geodesy
Depositing User: Jevgenia Getman
Date Deposited: 08 Jun 2017 13:06
Last Modified: 30 Aug 2019 09:48
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2975

Actions (login required)

View Item View Item