Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse uurimine

Sumero, Lilian (2017) Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse uurimine. [thesis] [en] Research of Pedestrian Crossings Lighting.

[thumbnail of lõputöö - lilian sumero.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (496kB)

Abstract

Arvutustulemustest on näha, et sõidutee- ja ülekäigurajavalgustite korraga hämardamine ei mõjuta silmaga nähtavalt jalakäijate nähtavust ülekäigurajal, kuigi hämardamisel muutuvad valgustiheduste väärtused madalamaks. Seda enam ei ole mõttekas hoida tänavavalgustust väiksema liiklusega ajal täiel võimsusel töös. Valgustite hämardamine aitab säästa energiat ja valgustite eluiga püsib pikem. Paremini on näha jalakäijad ülekäigurajal, mis on valgustatud ülekäigurajavalgustitega. Konfliktpiirkonna järgi valgustatud lisavalgustiteta ülekäigurajal on jalakäijad halvemini nähtavad, kuid seda võiks rakendada madalama valgustusklassiga teedel. Ülekäigurajavalgustitel on vastav valgusjaotus mis on suunatud valgustama ülekäigurada. Sõiduteevalgustitega on raske seda saavutada. Samuti tuleb ülekäigurada lisavalgustitega valgustamisel rohkem esile, mis juhib ka autojuhi tähelepanu sellele, et ees on ülekäigurada. Jalakäijate nähtavust mõjutab tunduvalt see kust kohast jalakäijad teed ületavad. Kui seda teha ülekäiguraja keskelt kus on vertikaalne valgustustihedus 30 luksi on jalakäijad paremini nähtavad. Kui aga ületada teed ülekäiguraja äärest, siis on silmaga märgatav, et jalakäijad pole nii hästi valgustatud. Paigaldades ülekäigurajavalgustid vastavalt Saksamaa organisatsiooni Licht soovitusele 0,5 kuni 1 korda masti pikkust enne ja pärast ülekäigurada tuleb kasutada võimsamaid valgusteid, et saavutada ülekäiguraja keskteljel nõutavad 30 luksi. See tagab, et jalakäijad on ka enne ülekäigurada teed ületades nähtavad. Samas on sellise paigutuse puhul jalakäijad rohkem valgustatud enne ülekäigurada teed ületades kui tehes seda ülekäigurajalt. Teisest küljest tuleb paigaldada võimsamad valgustid ja need tarbivad ka rohkem energiat. Kuna neljarealisel sõiduteel, ohutussaarega ülekäigurajal mõõdetakse vertikaalset valgustustihedust sõidusuunast vaadatuna ainult oma sõidusuunas, siis on vastassuunast teed ületavad jalakäijad halvemini nähtavad. See võib põhjustada avariiolukordi, sest jalakäija ei pruugi ohutussaarel seisma jääda, et veenduda kas mootorsõidukijuht teda märkab. Ülekäigurajavalgustust projekteerides peaks arvestama, et jalakäijad oleks ülekäigurajal piisavalt valgustatud, kuid lahendus oleks siiski säästlik ja ei tohiks häirida ümberkaudseid elanikke. Tuleb jälgida liiklussagedust ja kas piirkond on raskendatud nägemisväljaga. Pole otstarbekas kasutada kõikjal sama lahendust, sest see ei pruugi erinevates olukordades samu tulemusi anda.

Abstract [en]

Title of this thesis is „Research of Pedestrian Crossings Lighting“. The aim of this thesis is to research how different pedestrian crossing lighting affects pedestrians visibility on pedestrian crossings. The research consists of the basics of pedestrian crossings lighting and from calculations made to analyze different lighting situations. It is seen from the calculation results that dimming road and pedestrian crossing luminaires would not affect visibly the pedestrian visibility on the pedestrian crossing although dimming lowers the calculation results. It is not wise to keep road lighting on full power all the night. Dimming the luminaires will help save energy and extends luminaires lifetime. Pedestrians are better seen on pedestrian crossings which have pedestrian crossing luminaires. Pedestrians are visibly worse to see on the pedestrian crossings which are lightened as conflict area. This kind of lighting can be used on the road which has lower lighting class. Pedestrian crossing luminaires have corresponding light distribution which is directed to lighten the pedestrian crossing. It is difficult to achieve this using road luminaires. In addition, pedestrian crossings are more highlighted when using extra lighting and it catches more drivers attentions to pedestrian crossings. Pedestrians visibility on the pedestrian crossing is affected by where they cross the road. If they cross road on the centre on pedestrian crossing, where vertical illuminance is 30 lux, then pedestrians are more visible. If they cross the road from the beside of pedestrian crossing they are seen worse. When installing pedestrian crossing luminaires according to German organisation Licht recommendations 0,5 to 1 times of pole height before and after pedestrian crossings then it must be used more powerful luminaires to achieve vertical illuminance of 30 lux. It ensures that pedestrians are more visible eaven when they are crosing the road before pedestrin crossing. At the same time when using this kind of lighting pedestrians are more visible when crossing the road before the crossing road then crossing the road from the centre of pedestrian crossing. On the other hand it must be used more powerful luminaires and they consume more nergy. On four lane carriageway with safety island pedestrian crossing, vertical illuminance is measured only from driving direction, then pedestrians who cross the road form opposite direction are seen worse. This may cause accident situations, because pedestrians may not stop on the safety island to be sure if drivers sees them. When designing pedestrian crossing lighting it should be considered that pedestrians are visible enough to drivers and at the same time the solutions should be economical and it should not disturb people who are living near. It should be considered traffic density and if area has complicated visual field. It is not wise to use same solutions in different slutions because it may not give the same results.

Item Type: thesis
Advisor: Tiiu Tamm
Co-advisor: Marko Kuusik
Subjects: Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Lilian Sumero
Date Deposited: 08 Jun 2017 07:36
Last Modified: 30 Aug 2019 18:45
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2967

Actions (login required)

View Item View Item