Valgustuslahendus Suure Jaani tervisekeskuse näitel

Tšernõšov, Roman (2017) Valgustuslahendus Suure Jaani tervisekeskuse näitel. [thesis] [en] Lighting solution based on the Suure Jaani health center.

[thumbnail of Lõputöö.Roman.Tsernõsov.ET-81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (446kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli valguslahenduse projekteerimine Suure Jaani tervisekeskuses põhiprojekti raames. Tervisekeskuses on mitmed erinevate ülesannetega ruumid ja seetõttu on arvestatud iga ruumi vajadusega. Lõputöös kirjeldatakse sisevalgustuse planeerimiseks kasutatavaid töövõtteid ja saadud arvutuste tulemusi. Samuti on välja toodud autori enda poolt pakutud valgustuse juhtimise võimalused. Töö esimeses pooles on kirjeldatud tehisvalguse erinevaid spektreid ja näiva valguse erinevaid värvsustemperatuure ning nende mõju inimese tegevusele. Välja on toodud ka tehisvalguse olulisemad mõjud inimese organismile tuginedes teaduslikele artiklitele. Inimkeskne, muutuva valge valgusega valgustus ei aja sassi ööpäevarütmi ning hoiab tervist rikkumata produktiivsuse kõrgel tasemel. Projekteerimisel on oluline aru saada tehisvalguse mõjudest ja kasutades dünaamilist juhtimissüsteemi, on võimalik luua inimesele soodne töö või puhkekeskkond. Ööpäevaringselt kasutatavates tööruumides aitab muutuva valge valgusega dünaamiline lahendus öise vahetuse töötajate tervist vähem rikkuda, sest öine aeg on mõeldud inimorganismile puhke- ja taastumisajaks. Peatüki eesmärgiks on tuua esile inimkeskse valgustuse aktuaalsus ja valgusjuhtimise olulisus. Lõputöö teises osas on välja toodud tervisekeskuse erinevate ruumide valguslahendus ja tuuakse esile kasutatud standardid ning nõuded. Valgusarvutuste tegemisel on kasutatud programmi Dialux Evo 6.2. Oluline oli järgida valgustite IP kaitseastet, kuna terve esimene korrus on spaa ala. Samuti tuli valgustite valikul arvestada spaa keemiliselt agressiivset keskkonda. Hoone energiasäästlikkust arvesse võttes ja tellija vajadustest lähtudes on kirjeldatud projektis kasutatud võimalikke valgustuse juhtimise viise. Veekeskuse näol on tegemist suure lahtise alaga, mistõttu oli oluline sinna planeerida nõuetekohane hädavalgustus riskialavalgustusena. Suure Jaani Tervisekeskuse põhiprojekt on välja antud ja läbinud edukalt ka ekspertiisi. Tööprojekti tellimisel esitab autor tellijale enda poolt lisatud soovitused, mis kajastuvad ka käesolevas lõputöös, inimkesksema valgustuse projekteerimiseks.

Abstract [en]

The purpose of this thesis was to create a solution for the light design in the Suure Jaani health center. Health Center has several rooms for various tasks, therefore, different norms had been folloved for each room. Thesis describes an indoor lighting solution, the techniques used in the planning and some results of the calculations. Also various lighting control opportunities have been proposed by the author. In the first half of the thesis there are described different light spectrums and the variety of color temperatures of the apparent white light, and how it affects human activities. It also contains the most important effects of the artificial lighting on the human body on the basis of scientific articles. Human-centered lighting with changing white light does not disrupt circadian rhythm, is healthy and keeps up the level of productivity in humans. When designing a lighting solution it is important to understand the effects of artificial light on the humans and by using a dynamic control system, it is possible to create a human centric environment for work or recreation. In the rooms used round the clock the dynamic control of the white light will not ruin night shift workers health, and they feel better, because the human body is designed for night-time resting and recovers during night. The aim of this chapter is to highlight the human-oriented lighting and to point out the light control significance. The second part of the thesis describes various lighting solutions of the rooms and highlights used standards and requirements . Program used for the calculations is Dialux Evo 6.2. It was important to follow the light fixtures IP protection level, because the whole first floor is a spa area. The spa chemically agressive environment had also be taken into account in the selection of luminaires. Having regard to the energy efficiency of a building, and needs of the customer, various lighting control possibilities have been described. Water park is a large open area, so it was important for there to plan proper emergency lighting as a risk area lighting . Suure Jaani health center main project has been given out and has successfully passed the expertise. If the work project will be ordered the author will present his own enclosed recommendations which are also reflected in this thesis, to design even more human centric lighting design.

Item Type: thesis
Advisor: Tiiu Tamm
Co-advisor: Kalle Linask
Subjects: Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Roman Tšernõšov
Date Deposited: 08 Jun 2017 07:16
Last Modified: 30 Aug 2019 18:56
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2959

Actions (login required)

View Item View Item