Keerdtrepi konstruktsiooni projekteerimine vastavalt R30 tulepüsivusklassile.

Saikovski, Edgar (2017) Keerdtrepi konstruktsiooni projekteerimine vastavalt R30 tulepüsivusklassile. [thesis] [en] Structural design of spiral staircase in accordance with fireproofing class R30..

[thumbnail of Lõputöö - Edgar Saikovski.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only until 20 July 2027.

Download (1MB)
[thumbnail of TTK KT17-1000.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 20 July 2027.

Download (2MB)
[thumbnail of TTK KT17-1101.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 20 July 2027.

Download (188kB)
[thumbnail of TTK KT17-1104.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 20 July 2027.

Download (115kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 20 July 2027.

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö baasettevõtteks on Alu Metall Grupp OÜ, mis tegeleb mitmesuguste metallkonstruktsioonide erilahenduste väljatöötamisega, nende seas peamiselt piirete, treppide ja kandvate raamide projekteerimise, tootmise ning paigaldamisega. Seoses nõudluse kasvuga evakuatsioonitreppide osas, mis vastaksid tulepüsivusklassi R30 nõuetele sai juhtkonna poolt otsustatud tõsta ettevõtte projekteerimisvõimekust ning töötada välja enda toimiv konstruktsiooni lahendus ning selle nõuetele vastavuse tõestus metoodika. Keerdtrepi konstruktsiooni projekteerimisel peeti silmas mugavust, funktsionaalsust ja esteetilist välimust. Samuti konstruktsiooni väljatöötamisel on aluspõhjaks võetud sihtriikides kehtivaid ehituskonstruktsioonidele esitatavaid nõudeid ja muid ohutuse tingimusi. Konstruktsiooni kiiremaks valmistamiseks ja paigaldamiseks viidi sisse konstruktiivsed muudatused trepiastme kinnituses, millest sõltuvalt edaspidi hakatakse keskmist kandvat tarindit tellima torulaserlõikusest. Alternatiivseks trepiastme kinnitamise lahenduseks osutus kinnitus läbi keskmise kandva tarindi, mille ühel pool on ümar ja selle vastas kandiline ava. Trepiastme kinnituses on kasutatud kaks DIN 603 ümarpea polti ja DIN 6923 äärisega nylock mutrit, mis tagavad kiiret ja lihtsat astme paigaldamist. Sõlmele on teostatud ka vastavad käsiarvutused, mille tulemuste õigsuse tõendab ka vastava mudeli FEM analüüsi tulemuste sama suurusjärk. Samuti sai lähtuvalt eurokoodeksites kirjeldatud nõuetest ja juhenditest kokku pandud vastavad keerdtrepi konstruktsiooni käsitlevad kandepiirseisundi kontrollarvutused, mis võimaldavad edaspidi kontrollida samalaadseid keerdtrepi konstruktsiooni lahendusi. Antud kontrollarvutus tõendab ka konstruktsiooni tulepüsivusklassile R30 vastavust. Majanduslikus osas leiti konstruktsiooni realiseerimishind ning võrreldi seda konkurentidega, toote hinnaklassi määramiseks. Saadud tulemused põhjendavadki varasemalt avaldatud ettevõtte juhtkonna poolt soovi tõsta ettevõtte projekteerimise võimekust ning töötada välja konstruktsioon, mis täidaks tulepüsivusklassile R30 esitatavaid nõudeid.

Abstract [en]

The following graduation thesis is completed in collaboration with a company named Alu Metall Grupp OÜ, which is engaged in the production of various metal structure solutions. Among them is mainly the manufacturing and installation of different types of railings, staircases and load-bearing frames. There has been a growth in demand for the spiral staircases made for evacuation, which design would be in accordance with fireproofing class R30. Due to this it was decided by company authorities to raise the design capability of the organization and work out own working design solution and control methodology that would proof the design’s compliance with the demanded requirements. Comfort, functionality and aesthetic appearance were taken into consideration when designing the spiral staircase. Also, target countries regulations for the design of structural elements and other safety requirements were taken as the basis for the staircase design. Staircase tread connection to the central load-bearing column was re-designed to make manufacturing and on-site installation faster, depending on which in future the company will order the central bearing tube from service providers who are engaged in tube laser cutting. As an alternative tread connection, a solution turned out where staircase tread is connected through the central load-bearing column, which one side has a round and it’s opposite side a rectangular hole. In the tread connection, there are used two round head bolts DIN 603 and flanged nylock nuts DIN 6923, which ensure a faster and easier installation of the staircase treads. Corresponding calculations are performed for staircase tread bolted connections, which results are proven by the outcome of model FEM analysis, which is of the same magnitude. Moreover, in accordance with described requirements and instructions in eurocodes, corresponding ultimate limit state verification calculations for spiral staircases was put together. This allows conducting verification calculations for similar staircase designs made in the future. This verification calculation proves that the design is in accordance with the fireproofing class R30 requirements. A competitor research was carryed out in order to determine the price range for the staircase product. Plus of course, the production cost were taking into consideration as well. The obtained results justify the company managment’s desire to raise the design capability of the organization and develop its own working design solution, which satisfies the requirements for fireproofing class R30.

Item Type: thesis
Advisor: Mart Tiideman
Subjects: Construction > Building Construction > Structural Design > Steel Structures
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Edgar Saikovski
Date Deposited: 12 Jun 2017 08:43
Last Modified: 06 Sep 2017 05:49
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2941

Actions (login required)

View Item View Item