Turunduse infosüsteemi väljatöötamine ja juurutamine ettevõtte AS Fors MW järelteeninduse näitel

Bergštein, Piia (2017) Turunduse infosüsteemi väljatöötamine ja juurutamine ettevõtte AS Fors MW järelteeninduse näitel. [thesis] [en] Developing and Implementing Marketing Information System, Ltd Fors MW at aftermarket service as an example.

[thumbnail of Turunduse infosüsteemi väljatöötamine ja juurutamine ettevõtte AS Fors MW järelteeninduse näitel.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 22 May 2022.

Download (4MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 22 May 2022.

Download (18kB)

Abstract

Turunduse infosüsteemi väljatöötamise ning ettevõttesse juurutamise puhul on tegemist organiseeritud käitumisega, mille eesmärgiks on ettevõtet puudutava ja otsuseid mõjutava informatsiooni kogumine, haldamine, analüüsimine ning sellele lähtuvalt eesmärgipärane otsuste tegemine. Turunduse infosüsteemi tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus sõltub sisendi haldamisest, mille väljund on struktureeritud infovoog, millele lähtudes viiakse läbi muudatusi. Jätkusuutliku infosüsteemi loomine eeldab etapiviisilist lähenemist, mille teostamiseks luuakse väljatöötamis – ning juurutamise plaan, mis moodustatakse vastavalt ettevõtte poolsetele ootustele, eesmärkidele ning võimekusele. Järelteenindus ning turundustegevused on otseselt seotud, baseerudes kliendivajaduste kaardistamisele ning nende rahuldamisele. Ettevõtte põhieesmärk on jätkusuutlikkuse tagamine, millele avaldab järelteeninduse kvaliteet otsest mõju. Järelteenindus hõlmab endas erinevaid kliendivajadusi rahuldavaid tegevusi, mis on kauakestva ärisuhte alustalaks. Turunduse infosüsteemi väljatöötamine ning juurutamine ettevõttes AS Fors MW on vajalik, et ettevõtte tegevusvaldkonna tihedas konkurentsiolukorras pakkuda klientidele lisaväärtust kliendihaldusprotsesside näol, muutes need läbipaistvamaks. Uue põhitegevust toetava süsteemi väljatöötamisega alustati järelteenindusosakonnas, kus toimivad tööprotsessid on suuresti manuaalsed, olles seetõttu ajakulukad ja ettevõtte klientide (ehk edasimüüjate) jaoks pikaldased ja kohati segadust tekitavad. Ettevõttesse AS Fors MW järelteenindusosakonda infosüsteemi väljatöötamise ja juurutamise plaani teostamiseks jälgiti kuude vältel hetkel toimivaid järelteenindusprotsesse, oldi vahetus suhtluses kõigi ettevõtte poolsete protsessis osalevate isikutega, et saada reaalset ning täpset ülevaadet hetkeolukorrast. Sellele lähtuvalt kaardistati ettevõtte vajadused ning ootused, et tagada plaanipärane süsteemi väljatöötamine ja hilisem juurutamine. Lähtudes hetkeolukorra vajadustest ning ettevõtte võimekusest pakuti välja etapiviisiline tegevuskava, mis võimaldaks ettevõttel alates 2017. aasta teisest poolest alustada infosüsteemi veebiprogrammi ostu - või arenduse planeerimist, mille eesmärk on järelteenindusprotsesside efektiivsuse tõstmine, sealhulgas ka kvaliteetse ning läbipaistva klienditeeninduse pakkumine. Tegevuskava sisaldab endas hetkel toimiva järelteenindusprotsesside parandusettepanekuid kui ka lähitulevikus läbiviidavate protsesside kirjeldust. Infosüsteemi veebiplatvormi ostuks on ettevõttel vaja eelnevalt välja töötada lähteülesanne, mille koostamiseks moodustatakse meeskond ning määratakse projektijuht, peale mida koostatakse vastavalt hetkevajadusele ja - olukorrale programmi väljatöötamise - ja juurutamisplaan. Antud lõputöös läbivalt väljapakutud lahendused infosüsteemi väljatöötamiseks ja juurutamiseks on koostatud lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast, soovidest ja võimekusest.

Abstract [en]

Development and implementation of a marketing information system into a company’s strategy is an action conducted with the goal of collecting and analyzing company information, and make ongoing operating decisions based on the results of that analysis. The sustainability and productivity of the marketing information system relies on the effective management of the information input into a structured information flow which will lead to further decision-making processes. A sustainable marketing information system requires a step-by-step approach for the development plan being made, and factors in the goals of the company. The aftermarket service and marketing activities are closely related, both aimed at activities centered around mapping and satisfying customers’ needs. The main priority of the company is to maintain sustainability. Quality of aftermarket service has a direct impact on this goal. Aftermarket service includes many activities to meet customers' needs, which is the basis of a long-lasting business relationship. Developing and implementing a marketing information system and plan for Ltd Fors MW is essential due to the need of providing added value to customers, and also because of the intense competition within the industry as a whole. The new information system will be implemented first in the aftermarket department because the current workflow system is time-consuming, which leads to dissatisfaction among the customers (in this case, the dealers). For developing and implementing the marketing information system to the company’s strategy, it was needed to observe the current process aside and to communicate with all the people in the company who are anyhow related to the aftermarket service providing process. The observation was necessary to get realistic overview of the current situation and workflow. Based on the knowledge got from the observation process the company’s aims and needs were mapped and put into consider of working out the marketing information system plan. For developing and implementing the marketing information system into the company’s overall strategy, the current process was observed on its own, and it was necessary to communicate with all of the people in the company who have anything to do with the process of providing aftermarket service. Observation was necessary to get a realistic overview of the current situation and workflow. Based on the knowledge obtained from this observation, the company’s goals and objectives were mapped out and used to develop the marketing information plan. After all of the information was collected, a proposal of a step-by-step action plan was presented. This action plan included the purchase/develop of a web solution for marketing information system functionality. The idea of buying/developing the web solution is to increase the effectiveness of the aftermarket service provided, as well as speeding up the process to satisfy customer needs. The development and implementation plan contains suggestions on how to improve current processes, as well as giving an overview of changes in the near future. Before purchasing the web solution, the company needs to develop a source document for the new web solution. Building a team and designating a project manager are essential to this process. This team will work together to develop and manage the plan for the marketing information system web solution. All of the solutions in developing and implementing the sustainable marketing information system were proposed with the company's capability and goals in mind.

Item Type: thesis
Advisor: Helen Kiis
Co-advisor: Kersti Pärtelpoeg
Subjects: Economy and Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Piia Bergštein
Date Deposited: 08 Jun 2017 08:30
Last Modified: 08 Jun 2017 08:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2910

Actions (login required)

View Item View Item