Savimäe 2 tööstushoone üldehituse organiseerimine

Kikerpill, Anti (2017) Savimäe 2 tööstushoone üldehituse organiseerimine. [thesis] [en] The Project of Organising General Construction Works of the Industrial Building at Savimäe 2.

[thumbnail of 2017_kikerpill_anti_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (18kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli lahendada Tartu vallas Savimäe 2 planeeritava tööstushoone ehituse organiseerimise projekt. Selle projekti tegemise käigus koostati tähtsamate osadena eeldatav ehituseelarve, üldine kalenderplaan, ehitusplatsi plaan ning karkassi montaažitööde ja põrandate tehnoloogiakaardid. Ehituseelarve koostamiseks arvutati tellija poolt antud eelprojekti alusel tööde mahud, millele leiti tööajanormid ning maksumused. Eelarve on koostatud nii detailsemalt (Lisa 1) kui ka kululiikide kaupa (Tabel 1) üldisemalt. Organiseerimise kulud on kogumaksumusest ca 5%. Kalenderplaani koostamisel on peamiste ehitustööde kohta tehtud lühikirjeldused, milles kirjeldatakse tööde omavahelisi sõltuvusseoseid ja tehtavate tööde protsesse lähtuvalt antud objekti eripärast. Tööde planeeritav kestus on kuus kuud. Kalenderplaanile on vormistatud ka graafiline osa (Joonis 3), mis illustreerib ehitustööde ajalist järjestust ning sõltuvusi ajaskaalal. Ehitusplatsi plaan on koostatud kirjeldamaks krundisisest planeerimisloogikat. Lahendatud on ehitust teenindavate olmesoojakute, prügikonteinerite ning laoplatsi paiknemised. Planeerimise osas on leitud ajutiste vajaminevate vee ja elektri tarbimisvõimsused, mille alusel valitud ka ajutise elektrikilbi minimaalne peakaitse ja veetrassi ühendustoru diameeter. Karkassi montaažitööde tehnoloogiakaardis on eraldi kirjeldatud betoon- ja teraskonstruktsioonide montaažitöid. Betoonkonstruktsioonidena on käsitletud sokli-, vahelaepaneelide ja trepielementide. Metallkonstruktsioonide paigalduseks on koostatud haardealade kaupa elementide montaaži järjekorrad, mis on graafiliselt kujutatud ka vastaval tehnoloogiakaardil (Joonis 4). Põrandate tehnoloogiakaardi plaanidel on kajastatud esimese ja teise korruse töödel kasutatavate masinate paiknemine ning töö ja kahanemisvuukide asukohad. Seletuskirja osas kirjeldatakse tähtsamate tööde ohutus- ja kvaliteedinõudeid. Kokkuvõtteks võib töö koostaja poolt lugeda püstitatud eesmärgid täidetuks. Olulisema praktilise väärtusena on projekti kasutatavus ehitajale ja tellijale nii tööde mahtude, maksumuse kui ka ajalise planeerimise osas.

Abstract [en]

A construction contractor of the industrial building is a metal manufacturing company Kolmas OÜ. Based on the customer wish to know the total cost of the work, it is necessary to calculate the volume of construction works, according to which the budget should be done. In addition, the generally aim during the project planning is to find the best solutions for temporal work progress and optimum utilization of the resources. An important part of the planning is to compose a safe conduct of the work and quality assurance plan. For composing the construction budget, the volume of the work, based on the project given by the customer, was taken into account, for which the working time limits and costs were found. The organizing expenses are 5% of the total sum of the project. Short descriptions related to main works were made for composing the calendar plan, which describe the work of inter-dependence and links between work processes on the basis of the object characteristics. The work is scheduled for six months. A plan of the building site has been prepared for describing the planning logic. Household modules, garbage containers, and locations of the storage area for serving the construction were arranged. Temporary water and electricity consumption capacities were found in the planning part. In planning of the technology map of the floors are recognised locations of machinery in the works on the first and second floors and locations of the works and shrink joints. The explanatory statement section describes the most important works of safety and quality requirements. As a conclusion, the aims of the work in terms of the compiler have been fulfilled. The most important practical value of the project for the builder and the customer is the usability of the work volumes, cost and time planning.

Item Type: thesis
Advisor: Aivars Alt
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Anti Kikerpill
Date Deposited: 08 Jun 2017 11:33
Last Modified: 30 Aug 2019 18:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2899

Actions (login required)

View Item View Item