Ettevõtte Kopra Transport OÜ Remonditeenuse Vajadus Ja Kulutuste Optimeerimine

Sepp, Karl (2016) Ettevõtte Kopra Transport OÜ Remonditeenuse Vajadus Ja Kulutuste Optimeerimine. [thesis] [en] Company Kopra Transport OÜ Need for Repair Service, and Cost Optimization.

[thumbnail of Karl Sepp Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (78kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (36kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida ettevõtte Kopra Transport OÜ autopargi hooldus- ja remonditeenuse väljakujunenud vajadust ning pakkuda välja optimaalne lahendus antud teenusevajaduse katmiseks tulevikus. Analüüsi põhjal selgus et ettevõtte problemaatilised kohad on kuluka kilomeetrihinnaga sõidukid, kulutuste suhtes üldistav kontoplaan ja erinevate sõidukite remont ning hooldus. Kuluka kilomeetrihinnaga sõidukeid on ettevõtte masinapargis kokku kuus. Viis sõidukit vajavad välja vahetamist ettevõtte masinapargist, kuna nende kilomeetrihinnad ületavad ettevõtte juhtkonnaga määratud kulutuste ülempiiri, milleks on 0,04 €/km. Antud sõidukid tuleb ettevõtte masinapargist eemaldada või välja vahetada selleks, et teenuse osutamise kilomeetrihind sisaldaks rohem kasumit ettevõttele. 2016 aasta seisuga on üle ülempiiri olevad sõidukid toonud ettevõttele lisakulutusi 4600,8 € ulatuses. Ettevõtte originaal kontoplaan on sõidukite kulutuste suhtes üldistav. Kulutustest pole võimalik selgelt välja lugeda, millisele sõiduki sõlmele on kulutused suunatud. Lähtudes sellest koostas autor konkreetse lahenduse uue kontoplaani näol. Uue kontoplaani abil on võimalik hinnata kulutusi sõiduki eri sõlmedele, tänu millele on sõiduki otstarbekust võimalik lihtsamini hinnata, kui seda on praeguse lahenduse puhul võimalik teha. Sõidukite remondi ja hoolduse planeerimisel tuleb ettevõttel lähtuda sellest, et kuni 18 T sõidukite remont on ettevõtte jaoks odavam ise teostada, kui väljast sisse osta. Samas kuni 3,5 T sõidukite puhul on seisukord vastupidine, mil ettevõtte jaoks on odavam osta sisse remonttööd. 2016 aasta seisuga oleks olnud ettevõttel võimalik remonttöid optimaalselt planeerides kokku hoida 6870,3 €. Kokkuvõttes leiab autor, et ettevõtte senine talitamine sõidukite suhtes ei ole olnud kõige optimaalsem ning ettevõttel oleks olnud võimalik säästa 2016 aastal antud töös leitud lahendustega 11 670,9 €

Abstract [en]

aim of the thesis „Company Kopra Transport OÜ Need for Repair Service, and Cost Optimization” wast to analyze the current vehicle maintenance and repair service needs for company Kopra Transport OÜ, and to provide an optimal solution to cover these service needs in the future. The analysis revealed that the company's problematic places are expensive vehicles according to pricedkilometer, too general chart of accounts regarding expenditures and various vehicle repair and maintenance costs. There are six costly vehicles in the company’s fleet according to kilometer cost. Five vehicles need to be replaced in the company's fleet, as their kilometer prices exceed the company's management’s assigned upper cost limit, which is 0.04 € / km. These five vehicles must be removed or replaced from the company’s fleet in order gain profit in the kilometer price for the company. In the year 2016 vehicles with higher kilometer prices than the upper limit, have brought 4 600.8 € worth of excess cost to the company. The company's original chart of accounts is too generalizing regarding vehicle’s expenditures. It is not possible to clearly find out the specific unit from a vehicle that the costs are addressed to. Based on that, the author made a specific solution in the form of a new chart of accounts. The new chart of accounts makes it possible to assess the cost of the vehicle in different vehicle units. This way it is possible to judge whether it is reasonable to keep the vehicle, or replace it. When planning vehicle repair and maintenance, company must rely on the fact that up to 18 T vehicle repairs it is cheaper to carry the maintenance out by the company itself rather than to buy it from the outside. However, for vehicles up to 3.5 T, the situation is opposite, as it is cheaper for the company to buy the repair service. Organizing repair works optimally the company would have been able to save 6 870,3 € in the year 2016. In conclusion, the author finds that the company's current way of handling vehicles was not the most optimal, and the company would have been able to save about 11 670,9 € in 2016 with the solutions found in the thesis.

Item Type: thesis
Advisor: Õige Alar
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Transport > Automotive Engineering > Car Repair
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Karl Sepp
Date Deposited: 07 Jun 2017 07:02
Last Modified: 02 Sep 2019 09:38
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2740

Actions (login required)

View Item View Item