Kaugliinide Ühisliinivõrgu Optimeerimine

Leemet, Angeli (2017) Kaugliinide Ühisliinivõrgu Optimeerimine. [thesis] [en] Long Distance Joint line Network Organisation.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ Angeli Leemet (4).pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 January 2027.

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 January 2027.

Download (19kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli luua uus ühisliinivõrgu graafik, mis näitab, et ühisliinivõrgu loomisel tuleb vähem tehnilisi ressursse ülal pidada, mille tulemuseks on väiksemad kulud liinivõrgu opereerimiseks. Eesmärgi saavutamiseks leidis autor kõige optimaalsema tootmismudeli, milleks on FIFO meetodil põhinev mudel, mille tulemusena sai autor kõige väiksemate tehniliste ressurssidega ühisliinivõrgu. Autor korrigeeris väljumis- ja saabumisaegu 20 minutit varasemaks või hiljemaks, et saavutada liinide vahel optimaalne aeg, mis kulub sõitjate teenindamiseks. Liinide korrigeerimisel ei muutnud autor liinide pikkusi ning arvestas kõiki andmekogumisel saadud liine. Vähima kogukulu alusel loodi 2016. aasta maikuu töötavate kaugliinide seisuga ühisliinivõrk, mis sisaldab viie bussifirma kaugliine üle Eesti. Liinide visualiseerimiseks kasutas autor tootmismudelit, mille abil oli autoril hoomavam ülevaade kõikidest liinidest. Tootmismudelis oli võimalik autoril muuta busside väljumis- ja saabumisaegasid ning muuta vastavalt ka liinide teenindamist erinevate busside peale. Uue ühisliinivõrgu graafiku loomisel sisestas autor järgnevasse faili busside ning päevade kaupa uued liinide ajad. Ühisliinivõrgu graafiku alusel valis autor liinivõrkude võrdlemiseks maksimaalse busside kasutamise päeva ning tulenevalt sellest tegi eraldiseisvate liinivõrkude oletatavad graafikud kasutades FIFO meetodit. Ühisliinivõrgu loomisel saavutas autor maksimaalsel bussidega teenindamise päeval üheksa bussi kokkuhoiu. Analüüsides kogukulusid sai autor ühisliinivõrgu loomisel 437 814 eurot väiksemad aastased kulutused liinivõrgu opereerimiseks arvestades ainult tehnilisi ressursse. Kokkuhoid võrreldes liinivõrke on ligikaudu 6%, mille alusel on võimalik aastas soetada vähemalt kaks uut bussi. Kuigi autor kasutas parimat lahendust vähima tehnilise ressursi arvutamiseks on selline tootmismudel aeganõudev ning kohmakas. Samuti võib tekkida liinide tõstmisel vigu ning uue graafiku loomisel peab väga täpselt vaatama uusi liinide aegu. Sellest tulenevalt peaks ühisliinivõrgu planeerimiseks suurendama automatiseerimist ning tarkvara täiendama. Autori hinnangul peaks viis firmat analüüsima tehtud ühisliinivõrku ning tegema järeldusi, kas selline opereerimine oleks võimalik. Samuti tuleks arvestada, et liinide aegasid on muudetud ning sellest tulenevalt võib busside nõudlus muutuda. Seda saaks kontrollida klientide tagasisidega ning erinevate küsitlustega

Abstract [en]

The purpose of this thesis was to create a joint bus line grid graph which indicates that less technical resource upkeep is required when creating that grid. That in turn would decrease the operating expenses of it. To achieve that purpose the author found the most optimal production model to be FIFO (First In First Out), which resulted in a joint bus line grid with the least technical resource used. The author adjusted the arriving and departing times 20 minutes earlier or later, to achieve the optimal time to service the passengers. Adjusting the bus lines, the author took into account all the bus lines gathered in the data collection. The lengths of the bus lines remained unchanged. On the basis of least expenses a joint bus line grid for may 2016 was modelled. It included the long distance lines of five bus companies. To visualize the bus lines, the author used a production model, which helped comprehend the summary. In the production model, it was possible for the author to change the arriving and departing times of the buses and also change the lines which the buses would be servicing. Creating the new bus line grid graph the author fed the ensuing file the times of the bus lines by buses and by days. To compare the bus line grids on the basis of the graph, the author chose the day where the buses were utilized to their maximum. That resulted in hypothetical standalone graphs of the bus line grids by using the FIFO method. By creating the joint bus line grid the author was able to reduce the cost of operation by nine buses on a day when the buses were utilized to the limit. By analyzing the total cost of creating the joint bus line grid the author was able to decrease the yearly expenses on its operation by 437 814 euros, based purely on technical resources. By comparing the bus line grids, the savings would be roughly 6 per cent which could be used to obtain new buses. Although the author used the optimal solution to calculate least technical resources, that kind of production model is clunky and time-consuming. Also, errors may arise when rearranging the bus lines and creating new bus charts. Because of that investments into automation and software upgrades should be made when planning and creating the joint bus line grid. Author believes that said five companies should analyze this modelled joint bus line grid and evaluate if this kind of operation would be economically feasible. Into account should also be taken that the timetables for the bus lines have changed which in turn changes the demand for the buses. That could be checked by customer feedback and polls.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Co-advisor: Henri Pokk
Subjects: Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Angeli Leemet
Date Deposited: 07 Jun 2017 12:13
Last Modified: 07 Jun 2017 12:13
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2695

Actions (login required)

View Item View Item