Vandalismiaktid AS Eesti Raudtee taristul, nende võimalikud põhjused ja lahendused

Rennel, Maddi (2017) Vandalismiaktid AS Eesti Raudtee taristul, nende võimalikud põhjused ja lahendused. [thesis] [en] Acts of vandalism on the infrastructure of Estonian Railways, possible reasons and solutions.

[thumbnail of Lõputöö_Maddi Rennel.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (100kB)

Abstract

Töö ülesehitus põhineb kahel peamisel analüüsi allikal. Nendeks on EVR-i poolt kogutud infokogum ning CPTED käsiraamat politseinikele, millest viimane keskendub suures osas psühholoogilisele lähenemisele läbi linnaruumi kujundamise. EVR-ilt saadud sisendallika põhjal koostati statistiline analüüs. Esmalt saadi üldine ülevaade regionaalsest, ajalisest ja liigilisest aspektist lähtuvalt. Seejärel võeti põhinäitajaks vandalismiaktid 1000 elaniku kohta ning alustati detailsemat analüüsi. Antud näitaja põhjal välja joonistunud skeemist võeti edasiseks käsitlemiseks kolm suurima näitajaga maakonda. Kolm maakonda olid: Lääne-Virumaa, Jõgevamaa ning Harjumaa. Edasi keskenduti kõikidele juhtumitele nendes maakondades ning selgitati välja piirkonna probleemsemad kohad ja vandalismi juhtumite tüübid. Kõigis kolmes maakonnas esines kindel asustusüksus, mis teiste hulgast silmnähtavalt esile tõusis. Lääne-Virumaal oli selleks Tapa, kus toimus 2016. a ligikaudu 48,3% kogu regiooni juhtumitest. Jõgevamaal eristust teistest mõneti ootamatult Tabivere. Tabiveres toimus 58,3% Jõgevamaa aktidest. Harjumaal seevastu üllatust ei esinenud ning ülekaalukalt enim akte toimus Tallinnas – 58,7%. Ratsionaalsuse huvides (raudtee territoriaalne osakaal linnas võrreldes teistega on oluliselt suurem) analüüsis autor eraldi ka Tallinnat. Tallinna linnas toimus enim vandaalitsemist Tondil. Tondile järgnesid Balti jaam ja Kopli jaam. Juhtumeid vastavalt 24, 19 ning 10. Ajaliselt ilmnes, et kevadel ja sügisel on suurem tõenäosus vandaalitsemiseks kui suvel. Talvel toimub keskmiselt 20 juhtumit vähem, kui ülejäänud aastaaegadel. Kahel viimasel aastal on aprill olnud juhtumiterohkeim kuu. Liigilisest analüüsist selgus, et enim valmistab muret ja probleeme lõhkumine. Lõhkumine moodustas üle poole juhtumite koguarvust – 55,3%. Kõrvaliste esemete ja isikute teele sattumine moodustas järgmisena koguarvust 22,7%. Sodimist esines 9,6%-il juhtumitest. Eeltoodud vastuste alusel on võimalik vastata sissejuhatuses seatud kahele esimesele uurimisküsimusele. Küsimusteks olid: • Kus toimuvad vandalismi aktid? • Millised on enamelvinud vandalismi liigid? Politseinike käsiraamatu CPTED põhjal keskenduti võimalike põhjuste ning lahenduste otsimisele. Selleks kaasati ka PPA ametnik Varmo Rein, kellega korraldati kohtumine, kus arutleti linnaruumist tulenevat mõju vandalismile. Autor sai kinnitust oma väidetele. Hooldamata ja korrastamata ümbruskond kutsub ligi tegevuseta noori, kes sisustavad oma aega vandaalitsemisega. Suur roll on ka vabal ligipääsul, nagu näiteks Kopli jaam. Balti jaama ümbruses olev arenev Kalamaja piirkond soodustab kõrvaliste isikute ja esemete raudteele sattumist. Soodustamine väljendub eelkõige rohketes meelelahutusasutustes, siia juurde kuuluvad ka mitmed alkoholi müügile keskendunud kauplused. Juhtumite arvu ei ole võimalik viia täiesti nulli, kuid läbi linnaruumi planeerimise ja kujundamise on võimalik vähendada võimalusi vandalismiks, mis omakorda toob kaasa vähem reaalselt elluviidud akte.

Abstract [en]

Conception of this thesis (Acts of vandalism on the infrastructure of Estonian Railways, possible reasons and solutions) is based on two primary analytical sources. Those two sources are: collected information by the Estonian Railways and CPTED Manual for police officers. CPTED focuses on environmental design and its influence to human psychology. Statistical analysis was made by author, based on the information which was collected by the Estonian Railways. At first main focus was on basic overview which contained the data of place, time and type of vandalism. After that author of this work concentrated on one main indicator – acts of vandalism per 1000 people. This type of approach shows more accurate results because then there is no influence of highly populated regions. Analyses showed that top three of incident occurances were Lääne-Virumaa, Jõgevamaa and Harjumaa. From here on an author of this thesis focused on those three counties to find out the most problematic regions and the most occurred types of vandalism acts. In each of those three districts there was one place which differed from others. The city of Tapa was a place which differed in Lääne-Virumaa county. 48,3% of all Lääne-Virumaa incidents happened in Tapa. 58,3% of all Jõgevamaa incidents happened in Tabivere, which is surprising. Most cases in Harjumaa were registered in Tallinn (58,7%). Author also analysed Tallinn because of its size (In Tallinn railway territory is way bigger than other regions). Top three of most cases in Tallinn were: Tondi (24 acts of vandalism), Kopli station (19 incidents) and Balti station (10 cases). Probability of vandalism rises rapidly in spring and lasts to autumn. Probability decreases in winter. The most cases has been recorded in April, two years in a row – 40+ cases. Concentrating to the types of incidents there was one major category what differed from others – breaking something. Over 55% of all cases included breaking something (safety barriers, infrastructure buildings, platforms and other properties of infrastructure). Next category was unauthorized persons and items on railway – over 22% of all incidents. Painting (graffiti) was registered 9,6% of cases and others (non-classified acts) was registered 12,4% of all. Based on previous answers it is possible to answer author’s thesis questions, which were: • Where does acts of vandalism take place? • What are the most common acts of vandalism? Based on CPTED, author focused on finding reasons of vandalism and solutions for reducing number of vandalism cases. There was arranged a meeting with Varmo Rein, officer of Police and Board Guard. Meeting comprised a discussion over vandalism and environmental design – connection between those two aspects. This meeting confirmed author’s statements about Tapa, Kopli and Balti station - untended and disordered environment attracts bored youth gangs to vandalize. For example Kopli station, there is absolutely free access to cargo station which has a big impact. Balti station has a major problem with unauthorized persons and items getting on railway. This station is located near Kalamaja district which is developing rapidly. It means that there are many entertainment businesses such as bars, pubs, restaurants, alcohol shops, etc. It is impossible to lose all kind of vandalism acts, but it is possible to reduce the chances for incidents through environmental design. Reducing chances means less actually committed acts.

Item Type: thesis
Advisor: Marius Kupper
Co-advisor: Martin Kuusk
Subjects: Transport > Rail Transport > Rail Traffic
Transport > Rail Transport > Railway Engineering
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Maddi Rennel
Date Deposited: 07 Jun 2017 08:01
Last Modified: 30 Aug 2019 19:39
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2684

Actions (login required)

View Item View Item