Purustatud lubjakivi süsteemse transpordilahenduse leidmine AS Kunda Nordic Tsement näitel

Metsar, Elis (2017) Purustatud lubjakivi süsteemse transpordilahenduse leidmine AS Kunda Nordic Tsement näitel. [thesis] [en] Finding Systematical Transport Solution for Crushed Limestone on Example of AS Kunda Nordic Tsement.

[thumbnail of Elis Metsar transpordilahendus digiversioon.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (422kB)

Abstract

Peamiseks probleemiks antud töös oli peagi avatava karjääri ja tehase vaheline süsteemne purustatud lubjakivi transpordilahenduse puudumine. Lisaks puudus hetkel tulevases karjääris infrastruktuur ning pole tehtud ühtegi kalkulatsiooni leidmaks süsteemset transpordilahendust. Käesolevas lõputöös leiti süsteemne transpordilahendus purustatud lubjakivi transportimiseks AS Kunda Nordic Tsemendi Toolse-Lääne karjäärist tehasesse. Töö käigus andis autor ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast ja transpordi kasutusest, make-or-buy otsusest, võimalikest transpordilahendustest ja nende komponentidest, ning leidis süsteemseima transpordilahenduse. Vajalike andmete teada saamiseks tegi autor erinevate võtmeisikutega mittestruktureeritud intervjuud ning viis läbi vaatlusi. Intervjuude käigus kogus autor andmeid taristute ehituse, ehituse komponentide ja transpordi hindade kohta. Vaatluste käigus tutvus autor erinevate transpordivahendite töömehhanismiga ning mõõtis tootlikkuse arvutamise jaoks laadimise vahemaid ja kiiruseid. Arvutused koostas autor kopplaaduri, kallurautode, raudtee- ja konveiertranspordi kohta. Autor arvutas välja kopplaaduri tootlikkuse võttes aluseks 12 tunnilise töövahetuse, kopa suuruseks 5,2 kuupmeetrit ning laadimisdistantsiks 50 meetrit. Sellisel juhul on kopplaadur võimeline aastas laadima 1,04 miljonit tonni. Samuti arvutas autor välja sisseostetava teenuse ja oma kopplaaduri omamise hinnavahe kui kopp laeb aastas üks miljon tonni. Sisseostetava teenuse hinnaks kujunes 0,20 eurot/t, laaduri omamise hinnaks kujunes 0,13 eurot/t. Aastase toormevajaduse laadimise korral oma kopaga võidaks ettevõte 70000 eurot. Kallurauto tootlikkuse arvutustes selgus, et vaja läheb 7 veoühikut 12 tunnilise töövahetuse korral. Kallurauto omahinnaks kujunes 0,94 eurot/t ning sisseotsetava teenuse puhul 0,98 eurot/t. Aastase toormevajaduse transportimise korral oma kopplaaduriga ja ettevõtte masinapargiga võidaks aastas 40000 eurot. Konveiertranspordi ehituse maksumuseks kujunes 5 773167 eurot. Arvestades erinevaid hooldus-ja elektrikulusid ning võttes konveieri amortisatsiooni ajaks 30 aastat on ühe tonni transpordi hind karjäärist tehasesse 1,12 eurot/t. Raudtee ehituse hinnaks kujunes 990203 eurot. Raudteetranspordi hinnapakkumise alusel on ühe tonni hind karjäärist tehasesse 1,30 eurot/t. Siinkohal tuleb arvestada raudtee amortisatsiooni ajaks 30 aastat ning raudtee hoolduskulusid. Raudteetranspordi lõpphinnaks koos laadimisega kujunes 1,46 eurot/t. Võrdluse ja analüüsi käigus selgus, et kõige odavam variant on omada kallurautosid ning laadida neid masinaid ettevõtte oma kopplaaduriga. Küll aga autori arvates ei ole selline variant parim. Parimaks variandiks peab autor osta kallurautode teenust sisse ja neid laadida ettevõtte kopplaaduriga. Sellisel juhul oleksid ettevõtet puudutavad riskid maandatud ning ettevõte saab keskenduda oma põhitööle ehk tootmisele ja tootearendusele. Antud järelduste aluseks võttis autor 2015 aasta järsu turumuutuse kui toorme vajadus oli kõigest 500000 tuhat tonni aastas ning 2016 langes see arv veelgi. Sellises olukorras oleks oma autopark üledimensioneeritud ning jooksvad kulud tõuseksid märkimisväärselt seisva autopargi näol. Küll aga sisseostetava teenuse puhul on võimalik kiiresti reageerida turumuutusele, kuna transpordihind on pandud sõltuma toorme kogusest. Sellisel juhul makstakse ainult selle eest, mitu tonni on reaalselt karjäärist tehasesse transporditud.

Abstract [en]

AS Kunda Nordic Tsement is a manufacturing company which main production is cement. For producing cement there are several raw materials needed. One of the raw materials is crushed limestone. At the moment blast limestone is mined from Aru-Lõuna quarry. Due to limestone reserve run out, there is a need for a new quarry. According to geological survey best location for mining limestone is Toolse-Lääne. In Toolse-Lääne quarry the limestone will be mined, loosened and crushed. After all these processes crushed limestone needs to be transported to the factory where it is used for producing cement. At the moment there haven’t been done any calculations for systemical transport solution. The aim of this paper is to find systemical transport solution to transport crushed limestone from quarry to factory. The author investigated different transporting ways and found that possible solutions are: railway transport, tipper truck transport and conveyor transport. To use railway transport there is a need to built two km of railway. To use conveyor mode there is a need to built full conveyor system which is ten km long. For tipper truck transport solution there is no need to built road because it will be built anyway to serve clients and workers. To find the most systemical solution, the author made calculation for each transport mode. Author made three price inquries to identify transport costs. Railway building costs 990203 euros and transport due to offer costs 1,30 euro/t. Final railtransport price is 1,46 euro/t. Conveyor solution building costs 5773167 euros. Final conveyor transport price is 1,12 euro/t. If company buys tipper truck service then price is 1,11 euro/t and if company owns their own tipper trucks then price is 1,07 eurot/t. The result showed that most optimized way is to own seven tipper trucks and one wheel loader. Allthough it is the cheapest way to transport, author doesn’t agree with this kind of result and provides other solution. Author suggestion is that the most reasonable solution is to buy tipper truck service and use companys own wheel loader. The differents between these two solution per year will be 40000 euros total, it is 3,6%. In that way company spreads it’s risks and can focus on producing and merchandising.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Co-advisor: Allar Aamer
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Elis Metsar
Date Deposited: 07 Jun 2017 12:02
Last Modified: 30 Aug 2019 19:37
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2673

Actions (login required)

View Item View Item