Õpiobjekti tutvustus

Õpiobjekt on koostatud TTK rõiva- ja tekstiiliteaduskonna rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia ning rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse õppekava tudengitele materjaliõpetuse aine tekstiilitootmise tehnoloogia ühe osana - kangaste viimistluse teema käsitlemiseks. Ühtlasi on õpiobjekt kasutatav ka teiste koolide ja erialade õpilaste hulgas, kelle õppekavasse kuulub tekstiilmaterjaliõpetus.

Käesolev õpiobjekt - kangaste funktsionaalsed viimistlused, annab ülevaate viimistluse jaotustest erinevate kriteeriumite alusel ja kirjeldab tänapäeval tekstiilitööstuses enamkasutatavaid kangaste funktsionaalseid viimistlusi, selgitab nende olemust, tähtsust ja viimistluse mõju keskkonnale. Käesolev õpiobjekt ei käsitle kangaste värvimise ja trükkimise teemat, mis kuulub küll viimistluse alla, kuid on mahult väga suur ja vajab eraldi käsitlemist.

Õpiobjekti sisu omandamisel teab õppija viimistluste liigituste põhimõtteid, funktsionaalsete viimistlusega seotud protsesse, tähtsust, rakendatavust ja keskkonnahoiuga seotud probleeme; oskab tähele panna lihtsamaid visuaalselt äratuntavaid kangaste viimistlusi.

Õpiobjekti sisu on kergem mõista ja omandada õppijatel, kellel on vähemalt algteadmised tekstiilkiududest, nende klassifikatsioonist ja põhiomadustest. Kasuks tulevad ka teadmised kangaste omadustest, (tekstiili)keemiaalased teadmised ja ülevaate omamine kangaste ettevalmistavatest ja esteetilistest viimistlustest.

Sisu loomisel on autor kasutanud refereeringuid kaasaegsete ingliskeelsete õppematerjalide teemakohastest peatükkidest ning kohandanud informatsiooni sisu ja hulka vastavalt TTK tudengite õppekavas ettenähtud väljunditele. Sisu loomisel on autor tuginenud ka oma isiklikele teadmistele ja tähelepanekutele maailmas erinevaid kangatootmise ettevõtteid külastades. Sisu vahendamisel on olulisemate terminite juures ära toodud ka ingliskeelne termin, et kergendada ingliskeelse erialase terminoloogia sisu mõistmist hilisemal enesetäiendamisel originaalallikaid kasutades.

Õpiväljundite saavutamiseks peaks orienteeruvalt aega kuluma 4 - 6 tundi.

Õpiobjektis kasutatud fotod on autori pildistatud.

Autor: Diana Tuulik, Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva- ja tekstiiliteaduskonna materjaliõpetuse lektor

 

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License

D.TUULIK 2013